Bromme Køreforening

 

Invitation Reglement Tilmeldingsskema

Bromme Køreforening inviterer til 1. afdeling af Brogaardens Maraton Cup.

Dato: Søndag d.13.november 2016

Sted:  Hovmarkens Ridecenter, Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse

Stævneleder: Pernille Rasmussen, Pernille2401@gmail.com tlf.

Tilmeldingsfrist: senest 3.nov. 2016 på tilmeldingsblanketten, der sendes til Pernille2401@gmail.com

Du må også meget gerne skrive lidt til speakeren

Startgebyr: 250kr

Startgebyr indbetales til BKF, Sydbank: 0570 – 0000259306 senest d.3.nov. Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget! Der er ingen betaling på dagen.

Startliste og yderligere information sendes på mail, Facebook og hjemmesiden.

Maratonpåklædning er påkrævet. Gældende propositioner for klasser og reglement kan ses på Dansk Køreforbunds hjemmeside og Bromme Køreforenings hjemmeside.

Vi glæder os til at byde velkommen til en god indendørs sæson.

 

Reglement for Brogaardens Maraton cup på Sjælland 2016 / 2017.

Stævnerne er åbent for alle medlemmer af køreselskaber og foreninger.

Der kan tilmeldes i følgende klasser:

·         Pony II+III

·         1-sp powerhorse

·         1-sp pony I C+B kuske

·         1-sp pony I A kuske

·         2-sp hest og pony

·         1-sp hest C+B kuske

·         1-sp hest A kuske

·         Junior og youngdriver

OBS: Den arrangerende forening har til en hver tid ret til at ændre klasserne, eller sammenlægge disse.

I det samlede resultat gælder ovenstående klasser. Officials kan deltage i stævnet.

 Konkurrencen:

Banen består af 2 maratonforhindringer der begge kan have porte til og med bogstav E, og op til 10 kegleporte. Alle kegleporte kan evt. køres fra begge veje. Hvis disse skal køres begge veje fra, skal de markeres med hver deres portnummer.

Den ene af disse porte er en bro, som ikke må være kortere end 6 meter og højere end 20 cm. Kegleporte ved broen skal være min. 190 cm.

Der er min. 3 meter mellem hvert af elementerne i forhindringen., samt til barrieren.

Kegleporte har et fast mål på 160 cm.

Banen gennemkøres 3 gange i grupper af ca. 5 kuske.

Når dommeren har fløjtet har kusken 45 sekunder til at køre gennem start. Hvis ikke kusken er kørt gennem start inden de 45 sekunder er gået, bliver tiden startet.

Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen – også i kegleportene.

Der henvises til opvarmningsmuligheder til det enkelte stævne – spørg ved ankomst.

En-spænder ponyer på max 120cm., der kører med sulky, må køre uden groom på vognen. Groomen skal stå på banen og skal ligeledes være til stede under opvarmningen. Groomen skal være over 18 år. Groomen skal give sig til kende over for dommeren, og have sin fulde opmærksomhed på kusk og pony. Dette gælder ikke juniorer.

Der er musik og speak under kørsel.

Kusken kan bede om at der skrues op eller ned. 

Påklædning efter gældende maratonregler.

Vi gør opmærksom på at manglende hjelm og vest vil medføre udelukkelse.  

Gyldig vaccinationsattest skal forevises på forlangende. Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i stævneåret.

Alle sikre vogntyper kan anvendes.

Arrangør påtager sig intet ansvar for ulykker, skade eller sygdom der måtte opstå.

Arrangør kan aflyse, ændre tidsskema og nægte start med begrundelse herfor.

Deltagende hest/pony skal have gyldig ansvarsforsikring.  

Fejl beskrivelse:                                                                                                               Straf sekunder:

Væltet bold i kegleport port                                                                                         3

Væltet bold/element i maratonforhindring                                                                   3 

Være skyld i at en forhindring skal genopbygges (Tiden stoppes)                              10

-          Tiden startes igen når kusken nærmer sig næste port 

Groom på jorden 1. og 2. gang (Tiden stoppes ikke)                                                   5 pr. gang 

Kusk på jorden                                                                                                          20 

Groom betjener liner eller hjulbremse                                                                        20 

Fejl bane i maratonforhindring, rettet fejl                                                                  20

Fejl port (Rækkefølge eller retning) med hele ekvipagen                                           20

eller del af ekvipagen, uden at vælte bold/element. (tiden stoppes ikke) 

Fejl port (Rækkefølge eller retning) med en del af ekvipagen og                                35 pr. gang

vælter bold/element. (Tiden stoppes og forhindringen genopbygges)  

Vælter en bold på fra en forkert port (Rækkefølge eller retning)                              15 pr. gang

ved en hest hopper ind i en kegle, uden at passere gennem porten

(Tiden stoppes og porten genopbygges)

Bem: Tiden stoppes ikke hvis banepersonel kan genopbygge inden kusken er nået til porten! 

Passerer port efter at der er fløjtet til start.                                                                   10

Bem: Der tillades at passere broen inden første gennemkørsel –

og kun hvis der køres direkte fra indgangen til broen.
Første og anden refusering                                                                                          Ingen straf

Eliminering:

-          Groom eller kusk på jorden 3. gang

-          3. refusering

-          Fejl bane, ikke rettet i maraton forhindring

-          Manglende passage af start og mållinje

-          Vogn væltet

-          Groom betjener pisk

-          Der fløjtes 2. gang for at kusken skal stoppe.  

Tiden for gennemkørsel af banen lægges sammen med eventuelle strafsekunder efter ovenstående regler, og det totale antal sekunder udgør strafpoint.

Det totale strafpoint for stævnet er summen af de 2 bedste gennemkørsler.

Kvalifikation til finale: Kusken skal starte to stævner inden finalen, i samme klasse, for at være startberettiget til finalen. Der må gerne skiftes hest, men ikke klasse. 

Pointsystem:

De første 5 placerede ved hvert stævne får point som følger:

1.pl. - 10 point
2.pl. - 8 point
3.pl. - 6 point
4.pl. - 4 point
5.pl. - 2 point

Finalen tæller dobbelt. Ved finalen findes en samlet vinder i hver klasse 

Kvalifikationer og finale:

BKF 13.nov.
KEKF 4.dec.
SSK 28.dec.
SOK 21.jan
DKS 25.feb.
Finale 11. eller 12. marts
  

 

Startlisten

Starttid Startnr. Navn Klasse Heste/ponyer
9.30 1 Henriette Bendorff Pony 2+3 Kato
  2 Charlotte Olsen Junior/youngdriver Farmens Lucy
  4 Sille Bendorff Junior/youngdriver Majco equus-maximus
  3 Casper Bundgaard Junior/youngdriver Schikka
ca.10.15 5 Ruben Salqvist 1-sp. Hest C+B Flora
  6 Britt Bendixsen 1-sp. Hest C+B Gilly
  7 Pernille Prip 1-sp. Hest C+B Baggegårdens Freifrau
  8 Thomas Petersen 1-sp. Pony C+B Rumlepotten
ca.11.00 9 Julia Conradi 1-sp. Pony C+B Sunshine Dé Zunzy
  10 Michael Johansen 1-sp. Powerhorse Balder
  11 Gitte Nielsen 1-sp. Powerhorse Archibal
  12 Sussi Svendsen 1-sp. Powerhorse  
ca.11.45 13 Ole Mac Jørgensen 2-sp. Hest/pony Smedegårdens Marco / Smedegårdens Mustang
  14 Dennis Bundgaard 2-sp. Hest/pony Salxa / Jubilette
  15 Jesper Jacobsen 1-sp. Hest A Bella 
ca.12.15 16 Lars Nielsen 1-sp. Pony A Brenin
  17 Malene Bundgaard Pony 2+3 Werona
  18 Liselotte Watson 1-sp. Hest A  

1

Resultatet af dagen konkurrence

                                           1.kørsel                         2.kørsel                   3.kørsel                       Resultat af to bedste kørsler

Kusk                                 Tid straf Samlet           Tid Straf Samlet       Tid Straf Samlet            Tid+Straf

Henriette Bendorff       119,32           119,32      120,85          120,85     127,93    6    133,93       240,17

Charlotte Olsen            144,22           144,22     142,54           142,54     143,06             D              286,76

Sille Bendorff                129,31    3    132,31      140,59          140,59      119,01          119,01       251,32

Casper Bundgaard        148,46   27     175,46     145,97    3   148,97      138,27    6    144,27       292,24

Ruben Salqvist              202,88   3       205,88     175,43   6    181,43      149,55          149,55      330,98

Britt Bendixen              151,29   12     163,29      148,21   9    157,21     151,75          151,75       308,96

Pernille Prip                 128,71   3       131,71      128,45          128,45     114,25   3      117,25      245,7

Thomas Petersen         125,56           125,56     118,34   6     124,34      127,26    3      130,26      249,9

Julia Conradi                125,08   3         D           121,71  3     124,71      122,63    6      128,63     253,34

Michael Johansen       170,94    3      173,94      148,25         148,25      156,82   6      162,82      311,07

Gitte Nielsen               148,52    3     151,52      144,56         144,56       147,92           147,92      292,48

Sussi Svendsen             441,18   3     444,18      327,57   6     333,57     320,06    3      323,06      656,63

Ole Mac Jørgensen      159,47    6    165,47     140,81    9   149,81        128,06   3       131,06      280,87

Dennis Bundgaard       136,62   9    145,62      127,03   3    130,03         132,3     6       138,3      268,33

Jesper Jacobsen          130,33   3     133,33      116,04   3     119,04       112,2     3        115,2       234,24

Lars Nielsen                107,8     3     110,8        105,94    6    111,94       115,75    3      118,75      222,74

Malene Bundgaard     117,17        117,17        115,24    6    121,24        110,57    3      113,57     230,74

Liselotte Watson        111,97  3    114,97        105,78          105,78        102,74     9    111,74      217,52

 

                                                                             Samlet     Placering     Point videre

Malene Bundgaard pony 2-3                 230,74             1                  10

Henriette Bendorff pony 2-3                 240,17             2                     8

Sille Bendorff junior                               251,32              1                  10

Charlotte Olsen junior                            286,76               2                    8

Casper Bundgaard junior                       292,24              3                     6

Pernille Prip 1-sp Hest C+B                     245,7                1                    10

Ruben Salqvist 1-sp. Hest C+B               330,98               2                     8

Thomas Petersen 1-sp Pony C+B            249,9                1                    10

Julia Conradi 1-sp Pony C+B                  253,34               2                       8

Gitte Nielsen Powerhorse                     292,48                1                     10

Britt Bendixen Powerhorse                   308,96                                     8

Michael Johansen Powerhorse              311,07               3                       6

Sussi Svendsen Powerhorse                  656,63                4                       4

Dennis Bundgaard 2-sp hest/pony       268,33                1                      10

Ole Mac Jørgensen 2-sp hest/pony     280,87                 2                        8

Liselotte Watson 1-sp Pony A             217,52                  1                      10

Lars Nielsen 1-sp Pony A                     222,74                  2                       8

Jesper Jacobsen 1-sp Hest A                234,24                 3                       6