Bromme Køreforening, 

 

 

Invitation til træningsderby

 

Så er det tid at komme ud og køre/lege med hestene

KEKF afholder 1. afdeling af træningsderby lørdag d. 27. april

Se vedh. Proportioner.

Start kl 10:00,  banegennemgang fra kl 09:00

Der køres i grupper af 3-4 ekvipager

Der kan tilmeldes i følgende 3 klasser:

Pony II og III -1-spand

Pony I og hest- 1- spand

Pony I, II, III og hest – 2-spand

Tilmelding sendes til Svend Jensen på mail:   grydedal@mail.dk  med oplysning om klasse, navn på kusk og hest.  Senest 22. april

Pris: 50 kr pr klasse, som indbetales på konto reg. 2190 konto  6889207076 eller mobilpay på nr 61330804  Senest 22. april

Stævneleder/dommer:  Joan Oddershede og Svend Jensen tlf. 21780193

Der kan købes kaffe/the, kage, øl og sodavand, men tag selv madkurven med til frokost

Håber der er rigtig mange der vil komme og deltage og få en rigtig hyggelig dag

Vel mødt, hilsen

Kalundborgegnens køreforening

Proportioner for KEKF træningsderby 2019 

Lørdag den 27.4.2019 1. afdeling

Lørdag den 25.5.2019 2. afdeling

lørdag den 3.8. 2019 3. afdeling

Stævnerne er åbent for alle medlemmer af KEKF og Bromme KF

Der kan tilmeldes i følgende klasser:

 1.     Hest og Pony I, 1-sp

 2.    Pony II+III, 1-sp

3.    3.   2  sp hest og pony I + II og III (der skal mindst være to deltager)

4.   Det koster 50 kr. pr. start at deltage.

 OBS: Den arrangerende forening har til en hver tid ret til at ændre klasserne, eller sammenlægge disse.

I det samlede resultat gælder ovenstående klasser. Officials kan deltage i stævnet.

 Konkurrencen:

Banen består af 2-4 maratonforhindringer der alle kan have porte til og med bogstav E, og op til 20 kegleporte. Alle kegleporte kan evt. køres fra begge veje. Hvis disse skal køres begge veje fra, skal de markeres med hver deres port nummer.

 Den ene af disse porte kan være en bro. Kegleporte ved broen skal være min. 190 cm.

 Der er min. 3 - 5 meter mellem hvert af elementerne i forhindringen.

Kegleporte har et fast mål på 160 cm.

 Banen gennemkøres 3 gange og de 2 bedste gennemkørsel tæller.

 Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen – også kegleportene.

 En-spænder ponyer på max 120cm., der kører med sulky, må køre uden groom på vognen. Groomen skal stå på banen og skal ligeledes være til stede under opvarmningen. Groomen skal være over 18 år. Groomen skal give sig til kende over for dommeren, og have sin fulde opmærksomhed på kusk og pony. Dette gælder ikke juniorer.

 Vi gør opmærksom på at manglende hjelm og vest vil medføre udelukkelse.

Gyldig vaccinationsattest skal forevises på forlangende.

 Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i stævneåret.

 Arrangør påtager sig intet ansvar for ulykker, skade eller sygdom der måtte opstå.

 Arrangør kan aflyse, ændre tidsskema og nægte start med begrundelse herfor.

 Deltagere skal have gyldig lovpligtig ansvarsforsikring på sig selv, sin hest/heste og vogn

 Fejl beskrivelse: Straf sekunder: 

 Væltet bold/element i maratonforhindring eller kegleport

 5 sek.

Være skyld i at en forhindring skal genopbygges

10 sek.

Fejl bane i maratonforhindring, eller kegleport med hele ekvipagen rettet fejl

10 sek.

 

   Eliminering:

  - Refusering 3 gange

- Fejl bane, ikke rettet i maraton forhindring eller kegleport

- Manglende passage af start og mållinje

 Tiden for gennemkørsel af banen lægges sammen med eventuelle strafsekunder efter ovenstående regler, og det totale antal sekunder udgør strafpoint.

 Det totale strafpoint for stævnet er summen af de 2 bedste gennemkørsler.

Det er tilladt at skifte hest indenfor samme klasse i de 3 afdelinger af træningsderby

 Det er tilladt at starte flere klasser.