Bromme Køreforening

 

  

 Regler for TopCup 2019  

 Formålet med Top Cup er

-       At give debutanter og mindre øvede kuske interesse og erfaring med køresportens grundelementer, gennem overskuelige lokale 1-dags stævner.

-        At give øvede kuske og elitekuske lejlighed til at træne keglekørsel i henhold til gældende FEI regler. Læs www.koereforbund.dk

-       At øge interesse og kendskab til køresporten lokalt, regionalt og nationalt.

 

1.    Generelt
1.1            Stævnerne arrangeres af Sjællandske Køreselskaber/køreforeninger, der byder ind
                 på afholdelse af et af 4-6 stævner.

1.2     Finalestævnet afholdes på skift af SSK og DKS

1.3     De arrangerende køreselskaber/foreninger påtager sig intet ansvar for skader på
          anden mands ejendom. Ej heller på personer, heste, ponyer, materiel samt
           bortkomne sager. Alle deltagere skal have den lovpligtige ansvarsforsikring.
1.4     Gyldig vaccinationsattest fremvises på forlangende. 
1.5     TopCup stævner annonceres  på Køreselskabers/køreforeningers hjemmesider, på Facebook og på
www.koereforbund.dk   
1.6     Kvittering for betalt kuskelicens 2019,
se www.koereforbund.dk/kuskelicens

 

2.    Disciplin
 
2.1          Forhindringskørsel i henhold til FEI’s reglement for konkurrencekørsel 11.udgave
                 med rettelser 2019 samt Dansk tillæg gældende fra 1. januar 2019 
2.2            Der benyttes så vidt muligt dommere / dommeraspiranter efter DKF’s dommerliste.

 

3.    Deltagere
3.1         TopCup er åbent for medlemmer af Køreselskaber under Dansk Køre Forbund,
              lokale Køreforeninger på Sjælland og Lolland/Falster samt Køreforeninger i Norden. 
3.2        Minimumsalder på kusk og groom jvf. FEI reglement artikel 912 samt dansk tillæg.  
3.3        Kuske under 18 år skal være ledsaget af en groom på mindst 18 år.
3.4       Kuske over 18 år kan være ledsaget af en groom på mindst 14 år. 
             Grooms: Med undtagelse af nedenstående, skal alle ekvipager have det korrekte antal grooms på vognen i alle dicipliner.

             Herfra er undtaget: Hvis kusken er 18 år eller derover og kører med 1-spand pony under 107 cm (uden sko)/108 cm (med sko)
             eller 1-spand miniaturehest, må der køres uden groom på vognen. Groom skal være til stede på banen så tæt på ekvipagen,
            at det er muligt at være klar til at hjælpe ved behov. Der kan også modtages hjælp fra banepersonalet, hvis der er risiko for farlige situationer.
            Groom skal bære synligt vognnummer, evt. gul vest.
3.5     Alderskrav i henhold til FEI’s regler gælder også uden for banen.
3.6     Heste/ponyer kan deltage fra det kalenderår, hvor de fylder 4 år. Der opfordres desuden kraftig til at følge FEI’s etiske kodeks,
           med hensyn til alene at deltage i konkurrencer som passer til kuskens og hestens viste formåen.                                                                  

        

4.    Banen

4.1   Banens længde skal være 500 m, gælder alle klasser ((1sp pony/hest), 550 m (2sp pony) og 600 m (2sp hest),) men arealet er vilkårlig.

4.2   Banen skal have 15 forhindringer og kan indeholde 2 kombinerede forhindringer og 2 oxer. Bro kan indgå. 

4.3   Portene gennemkøres i numerisk rækkefølge. Afstand mellem de enkelte porte er mindst 16 m. Afstanden i kombinerede forhindringer skal svare til målene for 2-sp hest.               

4.4   Startlinien skal være mindst 20 m / max 40 m fra første port og mållinjen mindst 20 m/ max 40m fra sidste port.

4.5   Placeringen af portene skal i sværhedsgrad svare til middelsvær klasse på landsstævner. 

4.6   Hjulbredden måles ved jorden på baghjul mellem hjulenes ydersider.

4.7   Hastighed differentieres mellem klasserne og mellem 1- og 2-spand.                             

4.8   Klasse C: fra sidste port til mål skal der køres i trav eller galop. 

4.9   Banepåvisning mindst 1 time før start samt i en evt. pause iflg. Startlisten

 

5.    Konkurrencen

5.1    Ekvipager der gennemfører 2 eller flere stævner i samme år er kvalificeret til at deltage i TopCup finalen.

5.2   Resultatet af de to bedste stævner + finalestævnet = årets placering i finalen.

5.3   Klasserne  A, B, Tospand og Junior kører efter tilladt tid. Klasse C kører efter idealtid +/- 2 sek.  

5.4   Kuskens kvalifikation indikerer klassen, der startes i.

5.5   En kusk kan starte TopCup med mere end én ekvipage. Alle ekvipager deltager i konkurrencen. Hver ekvipage tildeles et ID nr.

5.6   Udskiftning af pony/hest: 1-spand kører med samme pony/hest, 2- spand (1 reservehest) og 4-spand (2 reserveheste) i hele Cup’en.

5.7   Udskiftning af vogntype medfører at ekvipagen tildeles et nyt ID nr.

5.8   Samme ekvipage (hest/pony) kan deltage med max. 2 kuske i samme eller hver sin klasse.

5.9   Efter deltagelse i klasse C for enspand og tospand to år i træk rykker man automatisk op i klasse B.

Vinderen af hver klasse, rykker efter finalen en klasse op.

Juniorkuske, der falder for aldersgrænsen i juniorklassen, rykker op i klasse B, hvis de har kørt 2 år i træk eller mere i Juniorklassen.    

Der kan ikke nedrykkes til lavere klasse uanset spandstørrelse. Frivillig oprykning er tilladt.

5.10 Finalestævnet er åben for alle kuske (dagens kørsel). Kun kvalificerede kuske indgår i finalen.  

       

6.    Klasser

6.1   Der køres i 5 klasser. Der tages forbehold ved sammenlægning af klasser, hvis der er færre end tre deltagere i klassen. Hvis klasser sammenlægges i det enkelte TopCup-stævne, vil resultaterne indføres i kuskens klasse for den samlede TopCup.

       

Klasse A                       1-spand hest og pony. Konkurrencekuske, der kører/har kørt     

Landsstævner, svær klasse eller international klasse inden for de sidste 4 år og opklassificerede kuske fra klasse B.

Kører efter tilladt tid 250 m/min, fri gangart.                                        Reduceret port bredde i alle porte til + 15 cm.

 

Klasse B                         1-spand hest og pony. Øvede kuske herunder nye kuske, som har                                         startet i klubstævner, landsstævner i let eller middelsvær klasse samt                                     opklassificerede kuske fra klasse C.  

Kører efter tilladt tid 230 m/min, fri gangart.                                                  Reduceret port bredde i 5 enkeltforhindringer til + 15 cm (markeres              med en anden farve). Øvrige porte + 20 cm.

 

  Klasse C                      1-spand hest og pony. Mindre øvede kuske og debutanter.

                                       Åben for alle aldre. Ekstraliner til groom er tilladt.

                                       Kører efter idealtid 220 m/min +/- 2 sek. fri gangart.

                                       Portbredde + 20 cm

                                        

Klasse Tospand           Tospand hest og pony. Kuske på alle niveauer.

                                     Tilladt tid hest og pony I ( ABC2/1 ):

                                      A: 250 m/min – B: 230 m/min – C: 220 m/min, fri gangart.

                                     Portbredde + 20 cm

 

                                     Tilladt tid pony II og III ( ABC2/2 ):

                                     A: 250 m/min – B: 230 m/min – C: 220 m/min, fri gangart. 

                                     Portbredde + 20 cm

                                     Tilladt tid 4-spand og tandem:

                                     A: 240 m/min – B: 230 m/min – C: 220 m/min, fri gangart. 

                                     Portbredde + 30 cm hest + 25 cm pony

                                                                                  

Klasse Junior               1-og 2-spand hest og pony. Kusken er 7 - 13 år. Groom skal være en

kusk over 18 år. Ekstraliner til groom er tilladt.

                                     Hest + pony I og II              kører efter tilladt til              220 m/min

                                     Pony III over 120 cm          kører efter tilladt tid            200 m/min 

                                     Pony III under 120 cm        kører efter tilladt tid            180 m/min

                                     Gangart:

Kusk under 10 år: Trav eller skridt. Ved 5 galopspring gives 5 strafpoint pr. gang. Hvis der fortsættes i galop gives yderligere 5 strafpoint for hver 5. galopspring.

Kusk 10 år og derover: fri gangart.

                                    

7. Vogne  

7.1  Alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse af vogne med luft-/gummihjul, som har en dimension, som er mindre og svagere end knallerthjul.

7.2   Det anbefales, at alle kuske kører i den vogn, som benyttes til dressur- og keglekørsel ved landsstævner. Det henstilles, at der køres med dressurvogne i klasse A, såfremt kusken har eller har adgang til en dressurvogn.

7.3   Vogn og udstyr skal være rengjort, harmonisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

7.4  Vognlygter er ikke obligatorisk.

7.5  Kontrolmåling af vogne ved første stævne. Der arbejdes med faste mål:

125-128 cm kører 148 cm

138-140 cm kører 160 cm

148-150 cm kører 170 cm,

158-160 cm kører 180 cm.

Mål uden for disse kategorier er vognbredde + 20 cm ( kl. A +15 cm. Kl. B har 5 porte på +15cm )

For 4-spand gælder vognbredde + 30 cm

7.6   Det er kuskens ansvar at tjekke vognbredder m.v. i de udsendte startlister. Hvis kusken ikke tilkendegiver at der er en fejl medfører det diskvalifikation. Ingen kan starte uden godkendt måling af vognen.     

 

8. Påklædning

        8.1  Generelt skal kusk og groom have passende påklædning i forhold til vogntypen.

        8.2   Kusken skal have jakke, hovedbeklædning, handsker, køretæppe/forklæde og pisk.

Sweatshirt, T-shirt og skjorteærmer er ikke tilladt.

        8.3  Groom skal ligeledes have jakke, hovedbeklædning og handsker.

        8.4   Unge kuske og grooms under 18 år skal bære sikkerhedsvest og fastspændt hjelm, når de befinder sig på en hestevogn, gælder på hele stævnepladsen og gælder også passagerer på vognen udenfor banen.

        8.5   Det understreges, at kusk og groom af sikkerhedshensyn bruger passende fodtøj, som sidder fast på foden.

        8.6   Dommeren kan give tilladelse til at køre med regntøj.

        8.7   Der henvises i øvrigt til FEI regler for påklædning, artiklerne 917.5 og 917.6  

 

9. Points 

        9.1  Generelt følges FEI’s regler for sanktioner i forhindringskørsel.               

                Ved tilladt tid gives 0,5 strafpoint pr. påbegyndt sekund over den tilladte tid.

                 Ved idealtid  (C-kuske) 0,5 strafpoint pr. sekund under og over den angivne tid.
 2 sekunder under og 2 sekunder over idealtid er straffrit og giver ingen strafpoint.
 Skridt mellem sidste port og mål medfører 10 strafpoint.

                 At vælte en eller to bolde ned på samme enkelt forhindring, 3 strafpoint.

        9.2  Ikke reglementeret påklædning kusk / groom i en gennemkørsel medfører 5 strafpoint.

                Tabt hovedbeklædning efter giver ikke strafpoint.

               9.3   Kører igennem start uden pisk, 5 strafpoint

              Taber pisk eller sætter den fra sig, 5 strafpoint

      9.4   Groomen skal under kørslen sidde eller stå på sin plads på maratonvogn / træningsvogn.

              Grooming er ikke tilladt for grooms der står op, og straffes med 10 strafpoints..

   Det tillades i klasse C (en- og tospand), at groomen og kusken må tale sammen under

   kørslen.

      9.5   Opvarmning uden groom på vognen er tilladt for kuske, der kører enspand med pony                                                                                         under 120 cm. Groomen skal dog befinde sig i umiddelbar nærhed og til enhver tid kunne           hjælpe kusken, såfremt denne får behov for det. Dette gælder ikke juniorkuske.

      9.6   Strafpoints af de to gennemkørsler lægges sammen og giver det samlede resultat og

                 placering i den lokale konkurrence.

        9.7  Kørt tid af de to gennemkørsler lægges sammen og indikerer rækkefølgen ved samme

                 strafpoints.

        9.8   Resultater fra hver ekvipage / stævne samles i den fælles Resultatliste. Sekretariatet opdaterer resultaterne, som kan ses på den arrangerende forenings hjemmeside samt på Facebook.

        9.9   Er en kusk diskvalificeret tæller stævnet ikke i den samlede cup. 

 

10.  Præmier

10.1  Ved lokale stævner gives rosetter til placeringer i hver enkelt klasse.

         Betales af den arrangerende forening.

10.2  Ved finalestævnet gives rosetter til placeringer i hver enkelt klasse.

Betales af fælleskassen.

10.3   De 3 bedst placerede i årets TopCup i hver enkelt klasse modtager roset og ærespræmie. Betales af fælleskassen og evt. sponsorer.

10.4   Pokaler til vinder af hver klasse. Gravering betales af fælleskassen. OBS der er to pokaler i 2-spand klassen som kan fordeles til henholdsvis vinder og bedste kusk af anden kategori.  

10.5   Deltagere i årets finale modtager en staldplakette. Betales af fælleskassen.

10.6   Præmieoverrækkelse kan ske efter hver klasse. Det vil fremgå af den udsendte startliste.  

10.7   Ved præmieoverrækkelsen til Finalestævnet møder kusken så vidt muligt med forspændt ekvipage.

 

11.  Tilmelding

11.1 Tilmeldingsplanket udfyldes med alle relevante oplysninger om ekvipagen og sendes via   mail eller pr. post til det arrangerende køreselskab eller køreforening.

        Kuske der ikke har et ID nr. skriver til gyda_andersen@mail.tele.dk

11.2 Tilmelding ifølge propositionerne for stævnet.

11.3  Ved rettidig tilmelding og ønske om at melde fra igen, returneres stævnegebyret såfremt afmelding er givet før sidste tilmeldingsfrist.

11.4  Kusken tildeles et ID nr. (ekvipagenummer) ved første tilmelding til brug i den fælles resultatberegning.  

11.5  Individuelt startnummer benyttes ved de enkelte stævner.

11.6  Kusken er ansvarlig for at meddele ændringer i ekvipagen (vogntype, hest, spand) til den  arrangerende forening. Kusken får et nyt ID nr. (ekvipagenummer).                                                                         

11.7  Al information, program og startliste vedrørende stævnet lægges på det arrangerende Køreselskab/Køreforening’s hjemmeside, og/eller på facebook og sendes til kusken mailadresse.

  

 12.  Gebyr

 12.1  Lokale stævner:                        150 kr. pr. ekvipage (heraf 50 kr. til fælleskassen)
                                                   75 kr. pr. juniorekvipage (heraf 25 kr. til fælleskassen)

 12.2  Finale stævne:                          200 kr. pr. ekvipage.

 12.3  Fælleskassen betaler               Tidtageranlæg til alle stævner, finalerosetter, staldplaketter

                                                           gravering af pokaler samt evt. tilskud til præmier.

13.  Stævnearrangører   
 Dansk Køre Selskab   (DKS)  
 Niels Giversen tlf. 20 93 69 29   
 hestemand@mail.dk          Læs på www.dansk-koere-selskab.dk

       Sjællandske Sportskuske (SSK )   
       
Ole Kristiansen tlf. 61 61 00 39
        
ok@aogroup.dk                  Læs på www.sportskuske.dk

        Ullerup Køre- og Rideforening (UKR) 
      
Ane Wieder, tlf. 40 97 32 68

      
anewieder@gmail.com       Læs på www.ullerup-koere.dk

        Kalundborgegnens Køreforening (KEFK)
  
     Benny Petersen, tlf. 40 74 68 76
       
info@bennypetersen.dk      Læs på www.kekf-koere.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Slangerup og Omegns Køreforening (SOK)
       Lars Nielsen, tlf. 21 79 50 50
      
jala@nielsen.mail.dk           Læs på www.sok-koere.dk

       Lolland Falster Køreforening (LF-K)

      
Søren Christensen, tlf.21 76 68 54
       
Email: saltvighesten@gmail.com   Læs på www.l-f-k.dk

       Bromme Køreforening (BKF)
      
Julie Schwartz, tlf. 20 82 08 18
        Email: staldjuni@gmail.com   Læs på www.brommekoereforening.dk

 

 Tilmeldingsblanket

ID - blanket for Top Cup 
Udfyld, gem og send som vedhæftet fil til den arrangerende køreforening/ selskab.
   
  ID NR 
Kuskeinformation 
Navn:  *
Mobil hvor kusken træffes under stævnet :  *
E-mail:  *
Køreselskab/forening:  *
Klasseinformation
Ønsker tilmelding i:  
Top Cup klasse: *
( tospand husk info om A/B/C ) *
Hesteinformation 
Navn Hest 1:  *
Race:  *
Alder: *
Højde: *
   
Navn Hest 2:  *
Race:   
Alder:  
Højde:  
   
Navn Hest 3:  *
Race:   
Alder:  
Højde:  
   
Navn Hest 4:  *
Race:   
Alder:  
Højde:  
Vogninformation 
Vogntype:  *
Vognbredde: *
Ønsker mht starttid, del af vogn, groom mm  *
   
   
Deltager erklærer hermed, at ansvars-forsikring på ekvipagen er i orden. 
Dato:  *
Underskrift / Navn  *