Bromme Køreforening

 

 

Regler for MaratonCup 2019/20    

Stævnet afvikles efter gældende FEI’s Reglement for internationale kørestævner og Para- Equestrian kørestævner 11. udgave gældende fra 1. januar 2014 - med ændringer gældende fra 1. januar 2019.
Dansk tillæg til FEI’s reglement 11. udgave gældende fra 1. januar 2019.

 

1.  Generelt

1.1     Lokale Køreforeninger og Køreselskaber på Sjælland og Lolland Falster står som arrangører.

1.2     Maratoncup afholdes indendørs og består af 4-6 stævner + finale. Tid og sted aftales på fællesmødet i december/januar.

1.3     De arrangerende foreninger påtager sig intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej

          heller for skader på personer, heste, ponyer, materiel samt bortkomne sager.

          Alle deltagere skal have den lovpligtige ansvarsforsikring.

1.4     Arrangør kan aflyse, ændre tidsskema og nægte start med begrundelse herfor.

1.5     Gyldig vaccinationsattest fremvises på forlangende.

1.6     Dommere / dommeraspiranter vælges som hovedregel efter DKF’s dommerliste. 

 

2.      Deltagere

2.1     Stævnerne er åbne for alle medlemmer af køreselskaber og foreninger.

2.2     Officials kan deltage i stævnet.

2.3     Alderskrav i henhold til FEI’s regler gælder også uden for banen.

2.4     Kuske 7-18 år skal være ledsaget af groom på mindst 18 år.

2.5     Hest/pony kan deltage i det kalenderår hvor de fylder 4 år.

2.6     Der opfordres kraftig til at følge FEI's etiske kodeks med hensyn til alene at deltage i konkurrencer som passer til kuskens og hestens viste formåen.

 

3.      Banen

3.1     Banen består af 2 maratonforhindringer der begge kan have porte til og med bogstav E, og op til 10 kegleporte.

3.2     Den ene af disse porte kan være en bro, som ikke må være kortere end 6 meter, max højde 35 cm og min. højde 20 cm (i henhold til FEI). Kegleporte ved broen skal være min. 190 cm.

3.3     (Alle) Kegleporte kan (evt.) køres fra begge veje. Hvis disse skal køres begge veje fra, skal de markeres med hver deres portnr. Ved kegleport, der køres fra begge sider (fx bro) kan der maks gives straf for 2 bolde.

3.4     Kegleportene gennemkøres i numerisk rækkefølge. Der må ikke køres gennem port/forhindring i forkert rækkefølge (før port/forhindring er ”låst op”), undtaget er porte der skal køres fra begge sider.

3.5     Der er min. 3 meter mellem hvert af elementerne i forhindringen., samt til barrieren.

3.6     Kegleporte har et fast mål på 160 cm.  Sulky skal dog have fast mål på 145 cm.

3.7     Banepåvisning mindst 1 time før start samt i en evt. pause iflg. startlisten

3.8     Der henvises til opvarmningsmuligheder til det enkelte stævne – spørg ved ankomst.

 

4.      Konkurrencen

4.1     Banen gennemkøres på tid, 3 gange i grupper af ca. 5 kuske

          Der fløjtes 2 gange hvis kusken skal stoppe.

4.2     Tiden for gennemkørsel af banen lægges sammen med eventuelle strafsekunder efter fejl beskrivelse, og det totale antal sekunder udgør strafpoint.

Det totale strafpoint for stævnet er summen af de 2 bedste gennemkørsler.

4.3     Når dommeren har fløjtet har kusken 45 sekunder til at køre gennem start. Hvis ikke kusken er kørt gennem start inden de 45 sekunder er gået, bliver tiden startet.

4.4     Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen – også i kegleportene.

4.5     Der er musik og speaking under kørslen.

Kusken kan bede om at der skrues op eller ned.

4.6     Kvalifikation til finale:
Kusken skal gennemføre to stævner inden finalen, i samme klasse, for at være startberettiget til finalen.
Der må gerne skiftes hest gennem cuppen, men ikke klasse.

4.7     De første 5 placerede ved hvert stævne får point som følger:

1.pl. - 10 point
2.pl. - 8 point
3.pl. - 6 point
4.pl. - 4 point
5.pl. - 2 point

6. og følgende pl. - 1 points

Finalen tæller dobbelt. Ved finalen findes en samlet vinder i hver klasse
Ved pointlighed efter finalen, vinder den kusk med bedste resultat ved finale-kørslen.

4.8     Samme hest/pony kan deltage med max. 2 kuske i samme eller hver sin klasse.

4.9     Finalestævnet er åben for alle kuske (dagens kørsel). Kun kvalificerede kuske indgår i finalen.         

       

5.      Klasser

 5.1    Der køres i 5 klasser. Den arrangerende forening har til en hver tid ret til at ændre klasserne, eller sammenlægge disse. Ved sammenlægning tildeles point ud fra egen klasse.

 5.2   I det samlede resultat gælder nedenstående klasser.

 5.3   Oprykning til sværere klasse sker når en ekvipage har vundet Cupfinalen i klasse C eller klasse B. Frivillig oprykning kan ske tidligere.

       

  Pony III                 1- og 2-sp Ponyer der måler max 130 cm. uden sko

En-spænder ponyer på max 120cm., der kører med sulky, må køre uden groom på vognen, dette gælder ikke juniorer. Groomen skal stå på banen og skal ligeledes være til stede under opvarmningen. Groomen skal være over 18 år. Groomen skal give sig til kende over for dommeren, og have sin fulde opmærksomhed på kusk og pony.

                     

  Klasse A                  1-sp pony og hest  + Youngdriver (16 - 22 år)             

     Ponyer der måler 131cm -148,0 uden sko                                          

 

Klasse B                       1-sp pony og hest + Junior  (7 -14 år, Groom skal være en kusk over 18 år) 

                                     Ponyer der måler131cm -148,0 cm uden sko

 

Klasse C                       1-sp pony og hest + Power-horse

                                                                                  

2-sp hest og pony        Tospand hest og pony. Kuske på alle niveauer.

              

 6. Vogne 

6.1  Alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse af vogne med luft/gummihjul, som har en dimension, som er mindre og svagere end knallerthjul.

6.2  Vogn og udstyr skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

 7. Påklædning

7.1     Påklædning efter gældende maratonregler.

Vi gør opmærksom på at manglende hjelm og vest vil medføre udelukkelse.

  

 8. Fejl beskrivelse:                                                                             Straf sekunder:

 

-          Væltet bold                                                                                             6

-          Væltet element i maratonforhindr                                                           6     

-          Være skyld i at en maratonforhindring skal genopbygges                       20                                 

          Tiden standses og startes igen når forhindringer er genopbygg

-          Retter fejl bane i maratonforhindring                                                     20

-          Retter ikke fejl bane i maratonforhindring                                              eli.

-          Vælter en bold på en forkert kegleport, som ikke skal køres                    15

-          Passerer kegleport efter der er fløjtet, før start passeres                            10  

-          Passerer kegleport efter den er kørt bagfra                                              20   

-          Groom på jorden 1. og 2. gang (tiden stoppes ikke)                                  5  

-          Kusk på jorden 1. og 2. gang (tiden stoppes)                                            20  

-          Groom eller kusk på jorden 3. gang                                                          eli.

-          Groom betjener liner eller hjulbremse                                                       20

-          Groom betjener pisk                                                                                  eli.

-          Manglende gennemkørsel af start og mållinje                                            eli.

-          Kegleporte ikke kørt i numerisk rækkefølge                                              eli.

-          3. refusion                                                                                                  eli.

-          Vogn Væltet                                                                                                    eli.         

    Bemærk: Det tillades at passere broen inden første gennemkørsel –

    og kun hvis der køres direkte fra indgangen til broen.

 

 9.  Tilmelding

 9.1 Ved tilmelding udfyldes tilmeldingsblanketten der sendes til den arrangerende forening.

 9.2 Tilmelding senest den dato for stævnet, som annonceres af den arrangerende forening.

 9.3 Startgebyr betales ved tilmelding eller efter aftale med den arrangerende forening.

       Efteranmeldelse og evt. dobbelt startgebyr vil fremgå information om tilmelding til stævnet.       

       Ved framelding efter tilmeldingsfrist refunderes startgebyret ikke.

 

 10.  Startgebyr 200 kr.

 

  Stævner 2019 - 2020 

  LF-K                 24. nov.

  BKF  + KEKF    8. dec.

  SSK                  29. dec.

  SOK                  25. jan.     Forventet!

  DKS                  15. feb.            ”

  Finale               15. marts         ”