Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser vores planlagte aktiviteter i år 2014

Mandag 10 januar
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
Søndag 19. januar Kegletræning, Juellund arrangeret af SSK
Lørdag 25. januar Indendørsstævne på Ordrupdal arrangeret af SSK /KEKF
Søndag 2. februar Kegletræning, Juellund arrangeret af SSK
Mandag 3. februar
kl.: 19:00
Temaaften. Kaj Hansen og Torben Libst kommer og fortæller om Sporvejsmuseet og sporvognenes historie.
Temaaftenen foregår på Kongsgården i Loen, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø.
Det koster 25 kr. pr. person at deltage  og det er inkl.. kaffe/te samt kage.
Søndag 9. februar Kegletræning, Juellund arrangeret af SSK
Fredag 14. februar Infomøde ved Pia Skar - FEI regler i Bjæverskov arrangeret af SSK
Søndag 16. februar Kegletræning, Juellund arrangeret af SSK
Fredag 21. februar
kl.: 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Bromme Køreforening
Generalforsamlingen afholdes på Kongsgården,
Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø.
Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Valg af stemmeudvalg
3   Formanden aflægger beretning
4   Godkendelse af det reviderede regnskab
5   Fastsættelse af kontingent for 2015
6   Indkomne forslag
7   Valg af:     
     Bestyrelsesmedlem:      Majken Olsen                    modtager genvalg
     Bestyrelsesmedlem:      Henning Kristensen           modtager genvalg
     Bestyrelsesmedlem:      Anker Nielsen                    modtager genvalg
     Bilagskontrollør:          Kenneth Jørgensen
     Bilagskontrollør:          Kenneth Johansen
     Udvalgsmedlemmer
       Brugskørselsudvalg:  Peter Grå Nielsen               modtager genvalg
                                            vakant
       Stævneudvalg:           Peter Grå Nielsen               modtager genvalg
                                            vakant
       Bladudvalg:                Gitte Steen                        modtager genvalg
8   Aktivitetsforslag for det kommende år
9   Eventuelt

Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formuleret skriftligt og skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 11. februar 2014.
For at have stemmeret skal kontingent kr. 300,00 for året 2014 være indbetalt på Bromme Køreforenings bank konto i Sydbank: 0570 - 0000259306 senest den 12. februar 2014 eller betalt til kassereren senest den  21. februar FØR generalforsamlingen starter.


Aftenen indledes med smørrebrød kl.: 18:00 for dem, der har lyst. Uspecificeret smørrebrød á 22,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 5760 8888 /4218 8888 eller mail:
jl@brommekoereforening.dk senest den 14. februar 2014.
Lørdag 22. februar Indendørsstævne, Vilvorde. Roskilde arrangeret af DKS
Søndag 2. marts
kl.: 10:30
Faslelavnskørsel i Fuglebjerg. Tilmelding til Anker Nielsen på telefon 51371241
Vi starte turen kl.: 10:30 og kører en tur i Fulgebjerg.
Efter turen er der tøndeslagning for børn og for grooms fra vogn under kørsel.
Herefter spises den medbragte mad og der serveres kaffe/te og kager til alle.
Pris: 35.00 kr. pr. person over 12 år.
Søndag 2. marts Kegletræning, Juellund arrangeret af SSK
Mandag 3. marts
kl.: 19:00
Temaaften. Kåre Johannesen kommer og giver et foredrag om en købstads udvikling.
Temaaftenen foregår på Kongsgården i Loen, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø.
Det koster 25 kr. pr. person at deltage  og det er inkl.. kaffe/te samt kage.
Søndag 9. marts Kegletræning, Juellund arrangeret af SSK
Lørdag 15. marts Tømmerkørsel i Ortved arrangeret af DKS
Søndag 2. marts Kegletræning, Juellund arrangeret af SSK
Søndag 16. marts Kegletræning, Juellund arrangeret af SSK
Søndag 23. marts Private Driving, Christiansholm slot, Dyrehaven, Kbhvn arrangeret af SSK
Søndag 30. marts Træningsmaraton på Dorthealyst arrangeret af DKS
Mandag 31. marts
kl.: 18:30
Afslutning på sæsonnens lædesyningsaften. Smørrebrød kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888
Lørdag 12. april Kørestævne / dressurcup og topcup arrangeret af UKR
Søndag 13. april Kørestævne / maratonkørsel arrangeret af UKR
Lørdag 19. april Påskestævne  i Bromme Køreforening. 1-dagsstævne.
Mandag 21. april Private Driving, Svenstrup Gods arrangeret af SSK
Søndag 27. april Dressurcup og Fejl&ud arrangeret af SSK
1. - 4. maj CAI-B stævne + landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
5. - 11. maj Dressurbanen er åben for træning efter aftale med DKS
Tirsdag 6. maj
kl.: 18:00
Brugskørsel starter på Kongsgården, Strandvejen 11, Broby Vester. Nærmere besked kontakt Anker Nielsen på telefon 51371241
Søndag 11. maj Private Driving, Store Dyrehaven, Hillerød arrangeret af SSK
Torsdag 15. maj Undervisning i kørsel med Kurt Klindt
Vi har aftalt med Kurt Klindt, at han vil komme hver 2. torsdag. Han underviser på alle niveauer, så se at få jer tilmeldt til Majken på telefon 2016 5337 efter kl.: 14:00. Majken vil derefter udarbejde en tidsplan for hver undervisningsaften.
Prisen er 200 kr. for en halv times undervisning.
Søndag 18. maj Dressurcup og Topcup arrangeret af KEKF
Lørdag 24. maj
kl.: 10:30
Løvspringstur i Åmosen. Vi mødes hos Ingelise og Peer, Højbodalsvej 17, 4295 Stenlille,
derfra kører vi en tur i omegnen. Vi spiser den medbragte mad efter tur. Tilmelding til
Julie Schwartz. tlf: 208 208 18  julie@julieschwartz.dk. Da en del af turen vil forgå i Sorø Akademis skove skal kuske uden gyldig køretilladelse købe et daggæstekort på Sorø Akademis' hjemmesiden:  http://www.stiftsor.dk/Default.asp?m=61 .
Har I ikke adgang til internettet, kan vi hjælpe jer!
Søndag 25. maj Orienteringskørsel i Nordsjælland arrangeret af DKS
Torsdag 5. juni Ringkørsel ved Grundlovsdagen i Dianalund.
Mandag 9. juni Concours de Tradition på Gisselfeld Kloster arrangeret af SSK
14. - 15. juni Landsstævne og klubstævne arrangeret af SSK
Søndag 22. juni Topcup arrangeret af SOK
Søndag 2. juli

Så er det blevet tid til, at Bromme Køreforening kan invitere til TopCup.
Dato:
Søndag den 2. juli 2017.
Sted:
Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk.
Stævneleder:
Pernille Rasmussen, tlf. 28 10 41 64.
Tilmeldings- og betalingsfrist: senest 23.juni 2017 på majken-bakkely@hotmail.com.
Husk at påføre navn på kusk og hest, ID-nr, sporvidde på vogn, samt klasse!
Vi skal os bruge din adresse, så vi kan sende indgangs billetter til kusk og groom.

Du må også meget gerne skrive lidt til speakeren.
Kuske, der ikke har startet tidligere i 2017, skal udfylde en online tilmelding på www.topcup-east.dk for at få oprettet et ID nr.
Her kan gældende regler også læses. Vær opmærksom på nye regler gældende fra 2017.

KUSKELICENS : Du skal have betalt kuskelicens for at starte topcup.

Klasser iflg. reglement.

Startgebyr: Voksne: 150kr.
Børn/junior 7-13 år: 75kr.

Startgebyr indbetales til BKF, Sydbank: 0570 – 0000259306 senest d.23.juni.
Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget.
Efteranmeldelse kun mod dobbelt gebyr.

Startliste og yderligere information sendes på mail og på Facebook.

Vi glæder os til at byde velkommen til et godt stævne i Nyvangs smukke rammer.

16. 20. juli Danmarks Mesterskab arrangeret af Slesvigske Køre Selskabs
Lørdag 9. august Orienteringskørsel i Broby Vesterskov og Sønderskov Syd. 
Med udgangspunkt ved Kongsgården i Broby vi vil arrangerer en spændende orienteringskørsel i skovene ved Vester Broby.  
Vi vil møder alle kl.: 10: 00 og får en kort instruktion. Tidsplanen uddeles.
Vi vil afslutte arrangementet med fællesspisning af den medbragte mad i Svellehuset. 
Kuske uden gyldig køretilladelse til Sorø Akademis skove skal før orienteringskørslen købe et daggæstekort på Sorø Akademis' hjemmesiden:  http://www.stiftsor.dk/Default.asp?m=61 .
Har I ikke adgang til internettet, kan vi hjælpe jer!
Tilmelding til Jørgen Lamborg tlf.: 57 60 88 88 / 42 18 88 88. senest fredag den 1. august
Søndag 10. august Private Driving, Helsingør arrangeret af SSK
Lørdag 16. august Powerhorse / klubstævne arrangeret af SSK
Søndag 17. august Dressurcup og Topcup arrangeret af SSK
Søndag 24. august Gammel Høstdag på Krenkerup Gods arrangeret af  L/FK
12. - 14. september Landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
15. - 21. september Dressurbanen er åben for træning efter aftale med DKS
Tirsdag 16. september Brugskørselafslutning på Kongsgården.
Søndag 21.september Concours de Tradition på Krenkerup Gods arrangeret af SSK
20. - 21. september Pløjetræf på Nyvang
Lørdag 27. september Pløjestævne i Bromme Køreforening
Søndag 28. september Dressurcup og Topcup finale på Juellund arrangeret af SSK
Lørdag 4. oktober Pløjestævne os Gunnar Larsen, Skælskør
Søndag 5. oktober Løvfaldstur i Slagelse arrangeret af DKS
Fredag 10. oktober Kulturnat i København arrangeret af DKS
Lørdag 11. oktober Derby-let-stævne arrangeret af SOK
Lørdag 11. oktober Pløjestævne arrangeret af HKR
Lørdag 11. oktober
kl.: 10:30
Løvfaldstur.
Vi mødes på Gulagervej 6 og spænder hestene for, så vi er klare til at køre i skoven kl.: 10:30. Vi vil spise den medbragte mad efter turen.
Kuske uden gyldig køretilladelse til Sorø Akademis skove skal før løvfaldsturen købe et dagsgæstekort på Sorø Akademis' hjemmesiden:  http://www.stiftsor.dk/Default.asp?m=61 .Har I ikke adgang til netbank kan vi hjælpe jer! Henvendelse til Majken Olsen på telefon 2016 5337.
Tilmelding til turen til Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888.
Søndag 12. oktober Orienteringstur arrangeret af Hestens Venner
Lørdag 18. oktober Afholdes Sjællands Mesterskab i Pløjning arrangeret af DKS
Søndag 19. oktober Pløjestævne arrangeret af  L/FK
Mandag 20. oktober
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
Lørdag 25. oktober Pløjestævne arrangeret af Jørgen Ahrendt-Jensen
Søndag 9. eller 16. november Indendørsstævne arrangeret af Bromme Køreforening
Mandag 15. december
kl.: 18:30
Juleafslutning for lædersyningen med socialt samvær. Alle medlemmer er velkomne.
Uspecificeret smørrebrød á 22,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 5760 8888 /4218 8888 eller mail: jl@brommekoereforening.dk senest den 8. december
Lørdag 27. december Juletur
Søndag 28. december Nytårskeglekørsel i Vilvode, Roskilde arrangeret af SSK
Lørdag 24. januar 2015 Indendørsstævne arrangeret af SSK
februar Indendørsstævne arrangeret af DKS

   

Dansk Køre Selskab, DKS
Jørgen Ahrendt-Jensen
Hornbækvej 992, 3100 Hornbæk
tfl: 49701064/20860175-enrum@mail.dk
Charlotte Monk, Toftager 8, 4130 Viby Sj. Tlf. 46 19 53 29 / 40 53 30 36, charlotte.monk@live.dk
www.dansk-koere-selskab.dk.
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
v/ Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com

Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
v/ Anne Carina Hansen, Kærbyvej 14, 4400 Kalundborg. Tlf: 23 43 74 40
malmosegaard@mrmagoo.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg. Tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

Lolland Falster Køreforening, LFK
v/ Egon Larsen,
Krårupvej 36,
4990 Sakskøbing.
tlf.: 54 78 27 20
el@l-f-k.dk
www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening
Midtsjællands Køreforening, MSK
Niels A. Jensen, Tlf. 22 12 80 92,
naj@besked.com

www.midtsjealand-koere.dk
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lotte Støvlbæk, Tlf. 29263261,
lost@alleroed.dk 

www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
v/ Henrik Køier Andersen
Slimmingevej 28
4100 Ringsted
tlf.: 40 76 56 50
mail@koier.com
www.sportskuske.dk.
Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
v/ Ana Wieder,
Hastrupvejen 18
2690 Karlslunde
tlf.: 46 15 23 24 / 40 97 32 68
anewieder@gmail.com
www.ullerup-koere.dk

Gyda Andersen, Tlf. 56 71 01 88. gyda_andersen@mail.dk