Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser vores planlagte aktiviteter i år 2015

Mandag 12 januar
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
15. februar Dresurstævne arrangeret af SSK
21. februar
kl.: 19:00

Indkaldelse til generalforsamling i
Bromme Køreforening
fredag den 6. februar 2015 kl.: 19:00

Generalforsamlingen afholdes i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund i Rådssalen.
Dagsorden
1   Valg af dirigent
2   Valg af stemmeudvalg
3   Formanden aflægger beretning
4   Godkendelse af det reviderede regnskab
5   Fastsættelse af kontingent for 2016
6   Indkomne forslag
7   Valg af:     
     Bestyrelsesmedlem: Jørgen Lamborg,                   modtager ikke genvalg
     Bestyrelsesmedlem: Julie Schwartz,                      modtager genvalg
     Bestyrelsessuppleant: Therese Raffing,                 modtager ikke genvalg
8   Aktivitetsforslag for det kommende år
9   Eventuelt
Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formuleret skriftligt og skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 27. januar 2015.
For at have stemmeret skal kontingent kr. 300,00 for året 2015 være indbetalt på Bromme Køreforenings bankkonto i
Sydbank: 0570 - 0000259306 senest den 27. januar 2012 eller betales til kassereren senest den  6. februar FØR generalforsamlingen starter.
Aftenen indledes med smørrebrød i Borgerhuses kantine kl.: 18:00 for dem, der har lyst. Uspecificeret smørrebrød á 22,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 5760 8888 /4218 8888 eller mail: jl@brommekoereforening.dk

28. februar Indendørsstævne arrangeret af DKS
Mandag 2. marts
kl.: 19:00

 

 

 

Temaaften
 
"150 året for krigen i 1864 og tilbagetrækningen fra Als til Fredericia."
På tema aftenen fortælles om genopførelsen af "Kampen om Als" det afgørende slag i krigen 1864 mellem Danmark og Preussen den 29. juni 1864 og den efterfølgende tilbagetrækning til Fredericia, anno 1864 udført af 5. batteri, 4. division.
2 ridende artillerister, 6-spand kanonkørsel, 2-spand fouragevogn, artillerister og hjælpere, deltog i 150 året for krigen i 1864 - kampen om Als. 
Fortællingen foretages med fotos og video af turen.

Temaaftenen foregår Dianalund Borgerhus Sømosevej 44, 4293 Dianalund i Rådssalen.
Det koster 25 kr. pr. person at deltage  og det er inkl. kaffe/te samt kage

Mandag 23. marts
kl.: 18:30
Afslutning på sæsonnens lædesyningsaften. Smørrebrød kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888
Søndag 29. marts Træningsmaraton arrangeret af DKS
Fredag 3. april Påskestævne i Bromme Køreforening. 1-dagsstævne. Proporsitionerne ser her.
11. april DressurCup og TopCup arrangeret af UKR
12. april Privat Driving, Store Dyrehave, Hillerød arrangeret af SSK
25. april Derbystævne arrangenert af SOK
30. april - 3. maj CAI-2* / landsstævne arrangeret af DKS
Tirsdag 5. maj Tirsdagsklubben.
Vi starter igen med kørslen fra Kongsgaarden. Vi kører en tur i skoven med en indlagte pause. Alle er velkommen. Efter turen hygges der i Svellehuset med den medbragte kaffe / kage.
Der køres hver tirsdag frem til medio september.
Torsdag 7. maj Undervisning i kørsel med Kurt Klindt
Vi har aftalt med Kurt Klindt, at han vil komme hver 2. torsdag. Han underviser på alle niveauer, så se at få jer tilmeldt til Majken på telefon 2016 5337 efter kl.: 14:00. Majken vil derefter udarbejde en tidsplan for hver undervisningsaften.
Prisen er 200 kr. for en halv times undervisning.
Søndag 10. maj
kl.: 10:30
Løvspringstur. I år kører vi fra Therese Raffing, Gyrstingevej 120, 4100 Ringsted .
Mødt op således at vi kan køre klokken 10:30

Vi spiser den medbragte mad efter tur.
Tilmelding til Majken Olsen inden den 5. maj på telefon nr. : 57 83 15 24 / 20 16 53 37
14. maj Orienteringskørsel arrangeret af DKS
17. maj DressurCup og TopCup arrangeret af SSK
25. maj Privat Driving, Svenstrup arrangeret af SSK
31. maj DressurCup og TopCup arrangeret af SOK
14. juni DressurCup og TopCup arrangeret af KEKF
Lørdag 20. juni
kl.: 10:30
Orienteringkørsel. I år kører vi fra Julia Conradi, Nyrupvej 51, 4180 Sorø
Mødt op således at vi kan køre klokken 10:30.
Vi spiser den medbragte mad efter tur.
Tilmelding til Majken Olsen inden den 12. juni på telefon nr. : 57 83 15 24 / 20 16 53 37
21. juni Concours de Tradition, Gisselfeld arrangeret af SSK
27. - 28. juni Landsstævne og klubstævne arrangeret af SSK
3. - 5. juli Gørlev heste / kræmmer marked.
Der er optog gennem byen lørdag, Alle er velkommen.
Hesteshowet lørdag vil gerne se mange Bromme kuske, hvad med en dyst med Kalundborgegnens Køreforening.
Tilmeldelse til Lene Damtoft Johansen, tlf.: 53542334.
Søndag 5. juli Topcup arrangeret af Bromme køreforening i Nyvang
5. Afdeling af TopCup.
Sted: Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk
Konkurrencestart kl.10.00
Banepåvisning fra kl.9.00
Tilmelding senest 26.juni 2014 på
julie@julieschwartz.dk
Husk at påføre navn på kusk/hest, ID-nr, sporvidde på vogn, samt klasse.
Stævneleder: Julie Schwartz tlf. 208 208 18
Startgebyr er 150kr, der bedes indbetalt til BKF, Sydbank: 0570 – 0000259306
Startliste og yderligere information følger.
17. - 19 juli Nordisk Mesterskab i Vaggeryd, Sverige
24. juli - 1. august Ferieuge på Raagaarden arrangeret af UKR
7. - 9. august CAI-2* / landsstævne arrangeret af  VK
15. august Powerhorse / klubstævne arrangeret af SSK
16. august 50+-stævne arrangeret af SOK
23. august DressurCup og TopCup arrangeret af DKS
Lørdag 5.september
Denne dag vil Bromme Køreforening fejre sit 25 års jubilæum, så sæt nu kryds i kalenderen.
3. - 6. september Verdensmesterskab for pony i Breda, Holland
10. - 13. september Verdensmesterskab for 2-spand hest i Fábiánsebestyén, Ungarn
11. - 13. september Landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
15. september Afslutning i Tirsdagsklubben i Svellehuset mewd grillaften. Tilmelding til Claus Rasmussen 21 51 08 55.
19. - 20. september Pløjetræf i Nyvang
26. september Pløjning hos Gunner Larsen, Skelskør
27. september DressurCup - og TopCup Finale arrangeret af DKS
Lørdag 3. oktober Pløjning i Bromme Køreforening hos Elly og Finn.
4. oktober Løvfaldstur i Slagelse arrangeret af DKS
9. oktober Kulturnatstur i København arrangeret af DKS
10. oktober Pløjning arrangeret af HKR
11. oktober Pløjning arrangeret af L/KF
17. oktober Sjællandsmesterskab i pløjning arrangeret af DKS
Søndag 18. oktober
kl.: 10:30
Løvfaldstur.
Vi mødes så vi er klare til at køre i skoven kl.: 10:30. Vi vil spise den medbragte mad efter turen.
Kuske uden gyldig køretilladelse til Sorø Akademis skove skal før løvfaldsturen købe et dagsgæstekort på Sorø Akademis' hjemmesiden:  http://www.stiftsor.dk/Default.asp?m=61 .Har I ikke adgang til netbank kan vi hjælpe jer! Henvendelse til Majken Olsen på telefon 2016 5337.
Mandag 19. oktober
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
24. oktober Danmarksmesterskab i pløjning på Kragerupgårds Gods, Vestsjælland arrangeret af DKS
31. oktober Pløjning hos Jørgen Ahrendt-Jensen i Hornbæk
Søndag 1. november Træning til indendørsstævner med Kurt Klindt. Der startes med påvisning af forhindringerne og valg af køreveje. Derefter køres derbyet under instruktion. Tilmelding til Majken Olsen på telefon 2016 5337 senest den 25. oktober. Prisen er 200 kr. for undervisningen og 50 kr. for ridehusleje.
Mandag 2. november Temaaften
Temaaftenen foregår Dianalund Borgerhus Sømosevej 44, 4293 Dianalund i Rådssalen.
Det koster 25 kr. pr. person at deltage  og det er inkl. kaffe/te samt kage
Søndag 15. november Indendørsstævne arrangeret af Bromme Køreforening hos Hovmarkens Ridecenter, Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse.
Proporsitioner se her.
Mandag 14. december
kl.: 18:30
Juleafslutning for lædersyningen med socialt samvær. Alle medlemmer er velkomne.
Uspecificeret smørrebrød á 22,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 5760 8888 /4218 8888 senest den 7. december
27.december Nytår / Derby Cup, Engtoft i Himlingøje arrangeret af SSK
Lørdag 2 januar 2016
kl.: 10:30
Jule- Nytårstur, lørdag den 2. januar 2016.
Vi mødes på Kattrup gods, Kattrupvej 24, 4450 Jyderup, hvor der er plads til biler, trailere og anhængere og her spænder vi for.
Alle er klar til afgang kl. 10:30.
Ruten er på mellem 10 til 15 kilometer afhængig af vejret og der er både kørsel i Kattrup skov og på omkringliggende veje. Vejstrækningen er op til 5 km, og er et ikke trafikeret sted.
Hvis det bliver den store rute, 15 km, vil vejstrækningen være op til 5 km og på et ikke trafikeret sted, resten af ruten i skov.
Hvis det bliver den korte rute, 10 km, vil der være halv skov/ halv vejstrækning, og på et ikke trafikeret sted.

Der vil være frokost efterfølgende i jagthytten, Kattrupvej 20, tilhørende Kattrup Gods – suppe med brød samt kaffe og kage.
Øl og vand kan købes.

Det koster 75 kr pr hestevogn
(det går til leje af hytte og skovkort) + prisen for frokost pr. person (– vides endnu ikke, men forventes at koste mellem 30 og 50 kr pr. person.)Tilmelding til Lene Damtoft Johansen: 53542334 senest den 29. december 2015 
Mandag 4. januar 2016 Temaaftenen foregår Dianalund Borgerhus Sømosevej 44, 4293 Dianalund i kantinen.
Vores næste temaaften vil handle om en, der er født stort set blind.
Emne: " med hjerte og stok"- at leve med et synstab.
Lene Friis Thorkildsen er født svagt synet- de sidste 12-15 år har hun været blind. ...

Som hun selv beskriver det:
Jeg lever i blindhedens verden, men har et rigt og dejligt liv med familie og venner- som de fleste andre.
Blindhedens verden er en verden uden visuelle indtryk, men er ellers præcis den samme brogede og farverige verden, som vi alle lever i.
Blindhedens verden er en stor sansehave, som opleves ved at føle, smage, lugte og lytte.
Hendes fortælling krydres med egne digte, som afspejler de tanker og følelser man gør sig som handicappet og i hendes tilfælde som synshandicappet.
Selve foredraget starter kl 19. Det koster 30 kr. at deltage incl. kaffe/te samt kage
Vi vil igen tilbyde mad inden vores temaaften
Maden vil være klar kl. 18.
Vi skal have kylling lår / frikadeller med kartoffelsalat og blandet salat....

Prisen er 50 kr. pr. person.
Tilmelding til Majken senest den 1. januar 2016. på Tlf: 20165337.
 
25. januar 2016 DerbyCup i Ordrypdal, Skibby arrangeret af SSK
Mandag 1. februar 2016 Temaaften
Temaaftenen foregår Dianalund Borgerhus Sømosevej 44, 4293 Dianalund i Rådssalen.
Det koster 25 kr. pr. person at deltage  og det er inkl. kaffe/te samt kage
27. februar 2016 DerbyCup arrangeret DKS
Mandag 7. marts 2016 Temaaften
Temaaftenen foregår Dianalund Borgerhus Sømosevej 44, 4293 Dianalund i Rådssalen.
Det koster 25 kr. pr. person at deltage  og det er inkl. kaffe/te samt kage

   

Dansk Køre Selskab, DKS
Jørgen Ahrendt-Jensen
Hornbækvej 992, 3100 Hornbæk
tfl: 49701064/20860175-enrum@mail.dk
Charlotte Monk, Toftager 8, 4130 Viby Sj. Tlf. 46 19 53 29 / 40 53 30 36, charlotte.monk@live.dk
www.dansk-koere-selskab.dk.
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com

Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Anne Carina Hansen, Kærbyvej 14, 4400 Kalundborg. Tlf: 23 43 74 40
malmosegaard@mrmagoo.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.Tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

Lolland Falster Køreforening, LFK
Harald Berner,
Krongårdsvej 10,
4970 Rødby
tlf.: 54 60 22 01
el@l-f-k.dk
www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening
Midtsjællands Køreforening, MSK
Niels A. Jensen, Tlf. 22 12 80 92,
naj@besked.com

www.midtsjealand-koere.dk
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, Tlf.: 21 79 50 50
jala@nielsen.mail.dk

www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Henrik Køier Andersen
Slimmingevej 28, 4100 Ringsted
tlf.: 40 76 56 50
mail@koier.com
www.sportskuske.dk.
Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Ane Wieder,
Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde
tlf.: 46 15 23 24 / 40 97 32 68
anewieder@gmail.com
www.ullerup-koere.dk

Gyda Andersen, Tlf. 56 71 01 88 / 30 13 18 26. gyda_andersen@mail.dk