Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser vores planlagte aktiviteter i år 2016

Lørdag 2 januar 2016
kl.: 10:30

Jule- Nytårstur, lørdag den 2. januar 2016.
Vi mødes på Kattrup gods, Kattrupvej 24, 4450 Jyderup, hvor der er plads til biler, trailere og anhængere og her spænder vi for.
Alle er klar til afgang kl. 10:30.
Ruten er på mellem 10 til 15 kilometer afhængig af vejret og der er både kørsel i Kattrup skov og på omkringliggende veje. Vejstrækningen er op til 5 km, og er et ikke trafikeret sted.
Hvis det bliver den store rute, 15 km, vil vejstrækningen være op til 5 km og på et ikke trafikeret sted, resten af ruten i skov.
Hvis det bliver den korte rute, 10 km, vil der være halv skov/ halv vejstrækning, og på et ikke trafikeret sted.

Der vil være frokost efterfølgende i jagthytten, Kattrupvej 20, tilhørende Kattrup Gods – suppe med brød samt kaffe og kage.
Øl og vand kan købes.

Det koster 75 kr pr hestevogn
(det går til leje af hytte og skovkort) + prisen for frokost pr. person (– vides endnu ikke, men forventes at koste mellem 30 og 50 kr pr. person.)Tilmelding til Lene Damtoft Johansen: 53542334 senest den 29. december 2015 

Mandag 4. januar 2016 Temaaftenen foregår Dianalund Borgerhus Sømosevej 44, 4293 Dianalund i kantinen.
Vores næste temaaften vil handle om en, der er født stort set blind.
Emne: " med hjerte og stok"- at leve med et synstab.
Lene Friis Thorkildsen er født svagt synet- de sidste 12-15 år har hun været blind. ...

Som hun selv beskriver det:
Jeg lever i blindhedens verden, men har et rigt og dejligt liv med familie og venner- som de fleste andre.
Blindhedens verden er en verden uden visuelle indtryk, men er ellers præcis den samme brogede og farverige verden, som vi alle lever i.
Blindhedens verden er en stor sansehave, som opleves ved at føle, smage, lugte og lytte.
Hendes fortælling krydres med egne digte, som afspejler de tanker og følelser man gør sig som handicappet og i hendes tilfælde som synshandicappet.
Selve foredraget starter kl 19. Det koster 30 kr. at deltage incl. kaffe/te samt kage
Vi vil igen tilbyde mad inden vores temaaften
Maden vil være klar kl. 18.
Vi skal have kylling lår / frikadeller med kartoffelsalat og blandet salat....

Prisen er 50 kr. pr. person.
Tilmelding til Majken senest den 1. januar 2016. på Tlf: 20165337.
Mandag 11. januar
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter op efter juleferien. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
Søndag 17. januar Dressurstævne arrangeret af SSK
Søndag 24. januar 3. afdeling af Maraton Cuppen i Ordrypdal, Skibby arrangeret af SSK
Mandag 1. februar
Kl.: 19:00

 

Spisning fra
kl.: 18:00

Temaaften
ÅBEN FOR ALLE::::
Den 1. februar kommer Jørgen Konge og fortæller om kørsel og etik på vejene. Hvor må man køre !!! hvad gjorde man før hen da der var hestevogne over alt, der havde hestene stort set første ret, det har de langt fra i dag. Der er mange spørgsmål, når man kører ud i trafikken. Må man køre på cykelstien, for at genere mindst muligt ?
Må man kun køre ude på vejen eller er det okay at trække ind på fortovet, hvis der er tung trafik ? Er en hestevogn det samme som en bil i trafikken eller ????.Hvordan skal man køre, hvis man er med i en optog. Alt dette kan vi blive meget klogere på efter en hyggelig aften med Jørgen.
Det afholdes i Borgerhuset Sømosevej 44 Dianalund. Det koster kun 30 kr. at deltage og det er inkl. kaffe / te samt kage.
Hvis der er interesse for det, er der spisning fra kl.18.
Menuen er denne gang: krebinetter og grønne ærter
Det koster kun 50 kr. incl. en øl eller vand.
Tilmelding til spisning senest den 29. januar til Majken på 2016 5337
Undervisning i kørsel med Kurt Klindt.
Kurt kommer torsdag i ulige uger.
Han underviser på alle niveauer, så hold dig ikke tilbage med at tilmelde dig til Majken på tlf.: 2016 5337.
Det koster 200 kr. for en halv time.
Det foregår i ridehus på adressen Salttofte Holme 12, 4295 Stenlille og koster 50 kr. for ridehuset.
Søndag 7. februar
Kl.: 10:30
ALLE ER VELKOMMEN
Igen i år, afholder vi fastelavn med tøndeslagning og masser af hygge.
Vi starter fra Borgerhuset, Sømosevej 44, Dianalund, hvor vi er klar til at køre kl. 10:30, vi køre en tur og på et tidspunkt, kommer vi ned til det gamle brændeskur, hvor vi hænger tønden op og så er det bare at gi den gas.
Når vi har fundet en konge og en dronning, kører vi tilbage og spiser den medbragte mad.

Der vil selvfølgelig også være kaffe / te og FASTELAVNSBOLLER. Det koster kun 25 kr. at deltage.
Tilmelding til Majken på 20165337, senest den 4 februar.
ALLE er meget velkommen, både med og uden hest, vi finder bare en plads på en vogn. Ryttere er selvfølgelig os velkommen.
Søndag 14. februar Dressurstævne arrangeret af SSK
Fredag 19. februar
Kl.: 19:00

 

Spisning
Kl.: 18:00

Indkaldelse til generalforsamling i Bromme Køreforening
fredag 19. februar 2016 kl.19:00
Generalforsamlingen afholdes i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent...

2 Valg af stemmeudvalg
3 Formanden aflægger beretning
4 Godkendelse af det reviderede regnskab
5 Fastsættelse af kontingent for 2017
6 Indkomne forslag, $ 4 stk.1 forslag om oprettelse af et temaaften udvalg
7 Valg af:
Bestyrelsesmedlem: Majken Olsen, modtager genvalg Bestyrelsesmedlem: Anker Nielsen, modtager genvalg Bestyrelsesmedlem: Henning Kristensen modtager ikke genvalg
8 Aktivitetsforslag for det kommende år
9 Eventuelt
Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formuleret skriftligt og være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag 9. februar 2016.

For at have stemmeret skal kontingent kr. 300,00 for året 2016 være indbetalt på Bromme Køreforening bankkonto i Sydbank: 0570 - 0000259306, eller til kassereren før generalforsamlingens start.
Aftenen indledes med smørrebrød i Borgerhusets kantine kl.18:00 for dem der har lyst. Uspecificeret smørrebrød a`25,00 kr. kan bestilles hos Majken Olsen på tlf. 20165337

Lørdag 27. februar 4. afdelingMaraton Cuppen i Himlingøje arrangeret DKS .
Søndag 13. marts Finale for Maraton Cuppen  arrangeret af SSK
Mandag 7. marts
Kl.: 19:00

Spisning
Kl.: 18:00

Temaaften
Liselotte Watson kommer og viser film og fortæller om "gamle dage" inden for køresporten, dengang marathonvognen ikke var et højteknologisk vidunder.
Det er billeder fra de første stævner i køresporten og små vidioer. Der er helt sikker lagt op til meget grin og undren over de turde køre så stærkt i de "gamle" trævogne.
Temaaftenen foregår Dianalund Borgerhus Sømosevej 44, 4293 Dianalund i Rådssalen.
Prisen for denne sjove og spændende aften er 30 kr. pr. person at deltage  og det er inkl. kaffe/te samt kage

Der er spisning til dem som skulle have lyst, menuen er hamburgerryg med flødekartofler og div. grønt.
Prisen for spisning er 50 kr. pr. person incl. en øl eller vand.
Tilmelding til spisning senest den 4. marts til Majken på 20655337.

Søndag 20. marts Prøvemaraton på Dorthealyst arrangeret DKS
Mandag 21. marts
Kl.: 18:30
Afslutning på sæsonnens lædesyningsaften.
Som vanen tro, skal vi jo slutte denne sæson af lædersyning af med smørrebrød og hygge.
Da det er en "næsten" almindelig syaften, bliver det afholdt
i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Alle er velkommen selv om I ikke har været med til andre mandagsmøder.

Uspecificeret smørrebrød a`25,00 kr. kan bestilles
til Majken på 20655337 senest den 16. marts.
Fredag 25. marts Klubmesterskab arrangeret af SSK
Lørdag 26. marts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Propositioner for Påskestævne 26.marts 2016

 Stævnet afholdes ved Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1C, Døjringe, 4180 Sorø.
Stævneleder:  Julie Schwartz Tlf. 208 208 18 Email: staldjuni@gmail.com

Der er briefing på pladsen kl.8.30 og den første starter kl.9.30 

Konkurrencen:

Stævnet består af en keglebane og derefter en række poster der skal køres i numerisk rækkefølge.

Alle starter med at have 100point og der trækkes fra ved fejl. Den med flest point tilbage, har vundet.

-     Der køres først en keglebane med 15 porte, bro kan forekomme.

-     Portbredden er hjulbredden + 30cm (kuske der har startet Topcup indenfor de sidste to år, kører +20cm)

-     Der køres ikke på tid, men der skal min. traves, der må ikke skridtes.

-     Nedrivning af bold giver -3point.

-     Fejl kørt bane giver -20point

-     Derefter køres forskellige opgaver/poster i håndtering af hest for vogn. Fx at køre over en bro, køre slangegang med et glas i hånden, bakke, stå stille o. lign.

-     ALLE kan være med - uanset niveau.

-     Hver post har et antal point der trækkes fra, ved fejl i udførelse.

-     Posterne køres i numerisk rækkefølge, kort udleveres ved morgenbriefing.

 Generelle bestemmelser:

-     Stævnet afholdes udendørs.

-     Der køres i én samlet klasse.

-     Stævnet er åbent for alle, uanset om kusken er medlem af en køreforening eller ej.

-     Kuske under 18 år, skal have en erfaren, hestekyndig person over 18 år på vognen.

-     Alle skal have en groom på vognen.

-     Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i 2016

-     Alle sikre vogntyper tilladt, dog til min. 2 personer. Vogne med luft-/gummihjul, som har en dimension, der er mindre og svagere end knallerthjul er ikke tilladt.

-     Påklædning efter vejret, dog min. hat, handsker og lange ærmer.

-     Alle skal til forspændingskontrol og have målt hjulafstanden mellem baghjulene inden start.

-     Gyldigt vaccinationsbevis skal forevises på forlangende.

-     Der er præmier til de placerede og til nr. næstsidst.

-     Officials kan deltage som aktive i konkurrencen.

-     Opstaldning foregår i egen trailer/lastbil på parkeringspladsen.

-     Bromme Køreforening påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom, der måtte opstå.

-     Vi forventer, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv, sin/sine heste og sit køretøj.

-     Ret til ændringer forbeholdes.

Vi håber på, at deltagere og publikum vil tage godt imod arrangementet, og være med til at gøre stævnet til en god og kammeratlig oplevelse.

 Startgebyret er 50,00kr. for medlemmer af en køreforening og 75,00 for ikke-medlemmer.

 Tilmelding senest d. 20. marts til Julie Schwartz på tlf.: 208 208 18 eller

Email: staldjuni@gmail.com

 TILMELDINGEN ER FØRST GÆLDENDE, NÅR BETALING ER MODTAGET PÅ

REG. NR. 0570 KONTONR. 0000 259 306.

 Tilmelding, der modtages efter denne dato betragtes som efteranmeldt og der opkræves dobbelt stævnegebyr. Ingen betaling på dagen. 

Ved tilmelding oplyses, navn på kusk og hest, vognbredde og vogntype.

 Startliste sendes ud på mail, Facebook og foreningens hjemmeside.

Startlisten:
 

KL.

NR.

NAVN

SPORVIDDE

10.00

1

Charlotte Østergaard

90 + 20

10.08

2

Carina Hjort Jensen

126 + 30

10.16

3

Lene Damtoft

126 + 30

10.24

4

Kirsten Hansen

111 + 20

10.32

5

Arnild Arp Hansen

125 + 15

10.40

6

Lars Nielsen

125 + 15

10.48

7

Tommy Reenberg

125 + 30

10.56

8

Anne Pedersen

125 + 30

11.04

9

Anker Nielsen

127 + 30

11.12

10

Anne-Line Michelsen

126 + 30

11.20

11

Jannike Larsen

125 + 30

11.28

12

Britt Bendixen

120 + 30

11.32

13

Sofie Bonde

140 + 30

11.40

14

Erling Larsson

140 + 30

11.48

15

Anna Rasmussen

125 + 20

12.04

16

Lone Wunsch

128 + 20

12.12

17

Jørgen Høegh Andersen

127 + 20

12.20

18

Julia Conradi

127 + 20

12.28

19

Gitte Nielsen

126 + 20

12.32

20

Margit Mortensen

126 + 20

12.40

21

Per Poulsen

126 + 20

12.48

22

Jørgen Lamborg

126 + 20

13.04

23

Majken Olsen

126 + 20

13.12

24

Michael Johansen

126 + 20

13.20

25

Preben Olsen

113 + 30


Der er briefing for alle kuske på pladsen kl.: 8.30.
Derefter er keglebanen åben for gennemgang til kl.: 10.00.
Bente og Gitte holder åbent i kiosken, hvor der bl.a. sælges ribbenstegsburger og frikadelleburger
Søndag 3. april
Kl.: 10:30
Løvspringstur
Turen starter fra Majken, Pedersborghuse
11, 4180 Sorø.
Vi kører en tur gennem Bromme Skov, holder pause ved Bromme Lillesø, hvor foreningen er vært med en lille spids.
Bageftermspiser vi den medbragte med hos Majken.
Tilmelding til Majken senest den 1. april på tlf.: 2016 5337, så vi ved hvor mange stole/borde vi skal finde frem.
Lørdag 9. april Dressur Cup og Top Cup arrangeret af Ull
Søndag 10. april

Gratis groom træning
Nu nærmer udendørs sæsonen sig, med maraton og derby stævner. Det er vigtigt at groomen bl.a. ved hvordan vægten placeres korrekt, når der køres gennem forhindringer, så vognen ikke vælter.

Vil du være helt klar, som groom, inden bl.a. SOK’s forårsderby så har du nu muligheden for at lære det eller få genopfrisket teknikkerne til at være groom.

SOK og BKF tilbyder i samarbejde, gratis groom træning for medlemmerne, søndag d.10.april på SOK kørecenter, Fabriksvangen 29, 3550 Slangerup.

Underviser er Udo Buchwald, der både er en erfaren groom, kusk og underviser. Dagen starter med teoretisk gennemgang og så medbringer Udo sin ATV, der spændes for maratonvognen så der kan øves i de faste forhindringer.

Det er ikke en betingelse at du har været groom før, blot du har lysten til at lære det. Du skal være fyldt, eller fylde 14 år i 2016.

Sikkerhedshjelm og sikkerhedsvest er et krav.

Der er kun 10 pladser, så skynd dig at tilmelde til Julie Schwartz senest d.3.april på mail. staldjuni@gmail.com eller tlf. 208 208 18

 
Søndag 10. april Private Driving i Jægersborg Dyrehave arrangeret af SSK
Lørdag 16. april Dressur og Derby stævne arrangeret af SOK
Søndag 24. april Dressur Cup og Top Cup arrangeret af SSK
27. april - 1. maj Internationalt stævne og landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
Tirsdag 3. maj
Kl.: 18:30
Opstart på Kongsgården.
Vi kører tur i skoven, og bagefter hygger vi os med kaffe og nogen gange har søde dejlige mennesker taget hjemmebagt kager med.
Tilmelding til Claus Rasmussen på tlf.: 2151 0855.
Lørdag 14. maj Concours de Tradition i Nordsjælland arrangeret af SSK
Mandag 16. maj Private Driving på Svenstrup Gods arrangeret af SSK
20. - 22. maj Landsstævne i revsø arrangeret af Slesvigske Køre Selskab
Søndag 22. maj Dressurstævne arrangeret af KEKF
Søndag 29. maj Dressur Cup og Top Cup arrangeret af SOK
Søndag 29. maj Private Driving ved Frederiksborg Slot arrangeret af SSK
10. - 12. juni Landsstævne arrangeret af SSK
18. juni
kl 11:00
Sommerhyggetur fra Kattrup Gods ved Buerup.
Vi mødes og forventer at køre samlet kl: 11:00. Turen går gennem skoven og videre ud i det kuperede terræn, via Strids Mølle og ud mod Gl. Svebølle. Den nedbragte mad spises i det grønne.
Tilmelding til Lene Damtoft Johansen, mobiltelefon: 5354 2334 senest den 15. juni.
25. -26. juni Kørestævne arrangeret af Ull
1. - 3. juli Landsstævne arrangeret af Fyens Køre Selskab
Søndag 3. juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bromme Køreforening

Så er det blevet tid til at Bromme Køreforening kan invitere til 4. Afdeling af TopCup.
Dato:
Søndag d.3.juli 2016
Sted:
Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 4300 Holbæk
Stævneleder:
Pernille Rasmussen, tlf. 28 10 41 64
Tilmeldings- og betalingsfrist: senest 24.juni 2016 på staldjuni@gmail.com
Husk at påføre navn på kusk og hest, ID-nr, sporvidde på vogn, samt klasse!
(Du må også meget gerne skrive lidt til speakeren)
Kuske, der ikke har startet tidligere i 2016, skal udfylde en online tilmelding på
www.topcup-east.dk for at få oprettet et ID nr. Her kan gældende regler også læses.
Vær opmærksom på nye regler gældende fra 2016, bl.a. ang. påklædning.
Klasser iflg. reglement

Startgebyr: Voksne: 150 kr.
Børn/junior 7-13 år: 75 kr.
Startgebyr indbetales til BKF, Sydbank: 0570 – 0000259306 senest d.24.juni.

Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget. Efteranmeldelse kun mod dobbelt gebyr
Startliste og yderligere information sendes på mail og på Facebook.
Tilmeldte får også tilsendt indgangsbillet til kusk + groom.
Vi glæder os til at byde velkommen til et godt stævne i Nyvangs smukke rammer.

9. juli Gørlev Market 40 års jubilæum.
Vi opfordre medlemmerne til at deltage i festlighederne. Se vor medlemsblad.
Tilmelding til Lene Damtoft Johansen, mobiltelefon: 5354 2334 senest den 7. juli.
Lørdag 16. juli

Kl.: 10:00

 

 

 

Orienteringskørsel
Lørdag d.16.juli er der orienteringskørsel i Sorø Sønderskov.
Vi mødes på P-pladsen i Søskoven (overfor Ringstedvej nr. 40, 4180 Sorø), der er samling med information kl.9.30 og første kusk kører af sted kl.10.00 og herefter kører hver kusk med 5 min mellemrum.
Efter turen spiser vi vores medbragte mad.
Der vil undervejs være forskellige poster, hvor der skal løses opgaver og samles point. Der er præmieringer til de tre med flest point og vandrepokal til den med færrest point, alle kan være med.
Tilmelding til Julie Schwartz, tlf. 208 208 18, senest d.12.juli af hensyn til planlægning.

21. - 24. juli Danmarksmesterskabsstævne og internationalt stævne på Holtengård arrangeret af Vendsyssel Køreforening
29. - 30. juli Danmarksmesterskab i brugskørsel og tømmerkørsel arrangeret af Midtjysk Køreselskab
Søndag 7. august Keglekørsel arrangeret af LFK
Søndag 14. august 50+ stævne arrangeret af SOK
Søndag 21. august Klubmesterskab arrangeret af SSK
Søndag 28. august Dressur Cup og Top Cup arrangeret af KEKF
9. - 11. september Landsstævne arrangeret af Midtjysk Køreselskab
9. - 11. september Landsstævne arrangeret af DKS
Tirsdag 13. september Afslutning i Tirsdagsklubben med grillaften i Svellehuset på Kongsgården.
Der vil blive serveret kyllingebryst fra grillen. Øl, vand og rødvin kan købes. Alt til billige priser.
Tilmelding til Peter Grå på telefon: 2030 5659.
Lørdag 17. september Dressur Cup og Top Cup arrangeret af DKS
17. - 18. september Pløjetræf i Nyvang. Tilmelding til Anker Nielsen på tlf.: 5137 1241
Søndag 18. september Klubmesterskab arrangeret af SOK
Søndag 18. september Concours de Tradition arrangeret af SSK
Lørdag 24. september

Kl.: 10:00

Bromme køreforenings løvfaldstur.
Så er der igen mulighed for at køre en hyggelig tur i Kattrup skov.
Der er afgang fra Kattrup Gods via skoven ned mod Strids mølle og videre ud mod Gl. Svebølle. Hvis vejret er til det, kører vi hele vejen ud til kirken i Gl. Svebølle, hvor vi holder kaffepause. Herefter går turen retur over Halleby Ovre og gennem skoven tilbage til Kattrup Gods, hvor vi spiser vores medbragte mad i jagtstuen.

Afgang: 
Kattrupvej 18kl 10:00.
Hjemkomst: 
omkring kl 13:00.

Vi parkerer vores biler med hestetrailere forrest på gårdspladsen, og det forventes at alle rydder op efter sig – tag selv udstyr med til at feje op.

Tilmelding til Lene: 
53542334 senest 21. september.
Turen er gratis

Lørdag 1. oktober Pløjestævne. Tilmelding til Anker Nielsen på tlf.: 5137 1241. Se mere her
Søndag 2. oktober Finale for Dressur Cup og Top Cup på Juellund
Søndag 9. oktober Pløjning arrangeret af HKR
Søndag 9. oktober Klubmesterskab arrangeret af SSK
Fredag 14. oktober Kulturnat i København
Søndag 16. oktober Pløjning arrangeret af LFK
Lørdag 22. oktober Dressur og Derby stævne arrangeret af  SOK
Lørdag 22. oktober Sjællandsmesterskab i pløjning arrangeret af DKS
Mandag 24. oktober
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter med en ny sæson. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
Mandag 7. november
Kl.: 19:00

Julebanko i Bromme Køreforening.
 
Som noget nyt prøver vi i år at afholde julebanko, som tema aften i fælleshuset i Dianalund.

Bestyrelsen vil sørge for gaver, men du må meget gerne have en gave med, som der vil blive spillet om. Spillergaven kan være noget du selv har (f. eks vin  eller chokolade), noget du køber eller noget, som du har fået som en sponsorgave til anledningen.
Der vil være det antal spilleromgange som der er gaver til. Prisen pr. plade er 10 kr.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Det koster 30 kr. at deltage incl. kaffe/te samt kage.

Søndag 13. november 1. afdeling af indendørsstævne Brogårdens Maraton Cup.

Sted:  Hovmarkens Ridecenter, Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse
Stævneleder:
Pernille Rasmussen, Pernille2401@gmail.com tlf.
Tilmeldingsfrist:
senest 3.nov. 2016 på tilmeldingsblanketten, der sendes til Pernille2401@gmail.com

Du må også meget gerne skrive lidt til speakeren ;)

Startgebyr: 250kr

Startgebyr indbetales til BKF, Sydbank: 0570 – 0000259306 senest d.3.nov. Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget! Der er ingen betaling på dagen.
Startliste og yderligere information sendes på mail, Facebook og hjemmesiden.
Maratonpåklædning er påkrævet.
Gældende propositioner for klasser og reglement kan ses på Dansk Køreforbunds hjemmeside og Bromme Køreforenings hjemmeside.
Vi glæder os til at byde velkommen til en god indendørs sæson

Tilmeldingsskema se her.

Søndag 4. december 2. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af KEKF
Søndag 11. december

Bromme køreforening vil i år prøve noget nyt, at tilbyde medlemmer og andre interesserede, at hente ”fæld selv juletræ” med familie og venner.
Vi parkerer vogne og trailere ved Tissø Ro klub, Søvejen 14, 4490 Jerslev og med hestevogn kører når alle er klar 
kl 10:00, ad Hallebyorevej til gården der sælger ”fæld selv juletræ”.
Heste og kusk får en pause, mens familie stiger af vognen for at fælde familiens juletræ. Her er tid til at indtage egen kaffe og evt sandwitch. Foreningen byder på en lille en til halsen.
Når hestevognen er læsset med familie og juletræ, kører vi retur til p-pladsen ved Tissø roklub. Vi forventer at være retur inden 
kl 13.
Hvornår: 
Den 11 december kl 10:00, når alle er klar.

Mødested: Tissø Roklub, Søvejen 14, 4490 Jerslev

Tilmelding til: Lene Damtoft på mobil: 53542334

Mandag 19. december
kl: 18:30
Juleafslutning for lædersyningen med socialt samvær. Alle medlemmer er velkomne.
Uspecificeret smørrebrød á 22,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 13. december
Onsdag 28. december 3. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af SSK
Mandag 2. januar
Kl.: 19:00
Temaaften. Jørgen Ahrendt-Jensen kommer og fortæller om Olderborghesten: Dens historie, udvikling og avl, samt dens brug indenfor køresporten.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Det koster 30 kr. at deltage incl. kaffe/te samt kage.
Søndag 22 januar 2017 4. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af SOK
Mandag 6. februar
kl.: 19:00
Temaaften. Henrik Juhl Jensen kommer og fortæller om sin tur til Titanen der Rennbahn, hvor der var opvisning med de svære hesteracer og kørsel med omnibusser i en Concours de Traditions konkurrence.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Det koster 30 kr. at deltage incl. kaffe/te samt kage.
Lørdag 25 februar 2017 5. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af DKS
Mandag 6. marts
kl.: 19:00

Temaaften: ”Kulten og vikingerne på Fugledegård”
Vi møder op på Naturpark og formidlingscenter Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede, hvor foredraget af ca 1 ½ times varighed vil foregå.
Der vil blive fortalt om vikingerne og de fantastiske fund, Freja figuren og Tissø ringen der er fundet i området.
Efterfølgende er der mulighed for at se vikingeudstillingen i de tilstødende lokaler, gratis. 
Navnet Tissø er over 1000 år gammelt og kommer angiveligt af krigsguden Tir eller Tyr i den nordiske mytologi. Rige fund, af bl.a. våben, tyder på, at der har været ofringer til den hellige sø i sen jernalder og vikingetid. På vest bredden af Tissø nord for Halleby Å, påbegyndte man i 1995 de første store arkæologiske udgravninger af en vikingeboplads. Fra 550 til ca. 700 e.Kr. lå stormandsresidensen nord for den nu nedrevne Fugledegård, hvor der i dag ligger et informationscenter. 
Kaffe og kage indgår i prisen på 30 kr. for arrangementet, og der vil være mulighed for at købe øl og vand til Bromme priser.
Der er plads til max 45 personer hvorfor tilmelding er nødvendig (der må ikke være flere personer i rummet).
Så husk at tilmelde dig til Lene Damtoft 53542334 senest 23/2 2017

Søndag 12. marts 2017 Finale for indendørsstævne Maraton Cup

   


Dansk Køre Selskab, DKS
Gert Frid, Årløsevej 17 B, 4690 Haslev. tlf: 28 57 20 04
g.frid@cph.dk
Charlotte Monk, Toftager 8, 4130 Viby Sj. tlf. 46 19 53 29 / 40 53 30 36, charlotte.monk@live.dk
www.dansk-koere-selskab.dk.

 
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com


Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Anne Carina Hansen, Kærbyvej 14, 4400 Kalundborg. tlf: 23 43 74 40
malmosegaard@mrmagoo.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

Lolland Falster Køreforening, LFK
Harald Berner, Krongårdsvej 10, 4970 Rødby
tlf.: 54 60 22 01
el@l-f-k.dk
www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening
Midtsjællands Køreforening, MSK
Niels A. Jensen, tlf. 22 12 80 92,
naj@besked.com

www.midtsjealand-koere.dk
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, tlf.: 48 28 99 28 / 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk
Malene Hjortsberg Nielsen, tlf: 52 88 53 46, teamhjortsberg@gmail.com

www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Henrik Køier Andersen
Slimmingevej 28, 4100 Ringsted
tlf.: 40 76 56 50
mail@koier.com
www.sportskuske.dk.

Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Ane Wieder,
Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde
tlf.: 46 15 23 24 / 40 97 32 68
anewieder@gmail.com
www.ullerup-koere.dk

 

Gyda Andersen, tlf. 56 71 01 88 / 30 13 18 26.
gyda_andersen@mail.dk
Flemming Andersen, tlf: 56 38 07 37 / 61 26 07 37,
fcandersen@live.dk

 
TopCup Øst: www.topcup-east.dk