Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser de planlagte aktiviteter i år 2017

Tirsdage Tirsdagsklubben er startet op igen og kører fra Kongsgaarden, Syrandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø.
Hver tirsdag i sommerhalvåret kører vi i skoven.
Bagefter hygger vi med kaffe og nogle gange har søde mennesker bagt dejlig kage.
Torsdage
i lige uger

Indendørs undervisning i ridehus ved Kurt Klindt. Det koster 200,00 kr for en halv time.
Bundgaards Driving Arena, Blindkildevej 9, Solbjerg, 4270 Høng.
Bromme Køreforening har lejet ridehuset hver anden torsdag ( Lige uger) i perioden 1/11/17 til 22/3/18
Tilmelding til Majken Olsen 20 16 53 37

Torsdage
 i ulige uger
Udendørs undervisning på bane med Kurt Klindt.
Pedersborg Huse 11, 4180 Sorø.
Det koster 200,00 kr for en halv time og 20,00 kr for benyttelse af banen.
Mandag 2. januar
Kl.: 19:00
Temaaften. Jørgen Ahrendt-Jensen kommer og fortæller om Olderborghesten: Dens historie, udvikling og avl, samt dens brug indenfor køresporten.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Det koster 30 kr. at deltage incl. kaffe/te samt kage.
Mandag 9. januar
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter op efter juleferien. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
Lørdag 14. januar Førstehjælpskursus arrangeret af DKS
Lørdag 21. januar Skovtur arrangeret af SSK

Søndag 22 januar

4. afdeling af indendørsstævne Brogaardens Maraton Cup arrangeret af SOK
Lørdag 28. januar Førstehjælpskursus arrangeret af DKS

Mandag 6. februar
kl.: 19:00

Temaaften. Henrik Juhl Jensen kommer og fortæller om sin tur til Titanen der Rennbahn, hvor der var opvisning med de svære hesteracer og kørsel med omnibusser i en Concours de Traditions konkurrence.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Det koster 30 kr. at deltage incl. kaffe/te samt kage.
Lørdag 18. februar HUSK at tilmelde jer vores hyggelige arrangement

Fastelavnstur

Lørdag den 18. februar afholder vi vores årlige fastelavns tur.
Vores fastelavns tur i år er ude fra Annette og Carsten.
Vi skal være klar til at køre / ride kl. 10.30
ALLE er velkommen, både vogne og os rytterer.
Der er præmie for bedste udklædte;-) så find fantasien frem og lad os se, hvad I har i gemmerne.
Vi slår katten af tønden ude i skoven, som vi plejer at gøre, men det er selvfølgelig frivilligt om man vil.
Når vi kommer tilbage, spiser vi vores medbragte mad, men tag nu ikke for meget mad med, da der er kaffe og fastelavnsboller bagefter.
Prisen for dette hyggelige arrangement er 25 kr. pr. voksen og børn er gratis.
Adressen er : Slagelsevej 110, 4180 Sorø
Tilmelding til Majken på 20165337 senest 15 februar.

Søndag 19. februar Skovtur arrangeret af SSK
Fredag 24. februar
kl.: 19:00

 

Spisningen starter

kl.: 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Bromme Køreforening
fredag 24. februar 2017 kl.19:00
Generalforsamlingen afholdes i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.

 Dagsorden:
1 Valg af dirigent...
2 Valg af stemmeudvalg
3 Formanden aflægger beretning
4 Godkendelse af det reviderede regnskab
5 Fastsættelse af kontingent for 2017
6 Indkomne forslag

7 Valg af:
Bestyrelsesmedlem:
Julie Schwartz – modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem:
Lene Damtoft – modtager genvalg
Suppleant:
Pernille Rasmussen - modtager ikke genvalg
 
Stævneudvalg:

Julie Schwartz – modtager ikke genvalg
Pernille Rasmussen – modtager ikke genvalg
Peter Grå – modtager genvalg
 

Pløjeudvalg:
Anker Nielsen – modtager genvalg
Peter Grå – modtager genvalg
Steffen Hansen – modtager genvalg
 
Temaaftensudvalg:
Lene Damtoft – modtager genvalg

Carina Hjort Jensen – modtager genvalg
Jørgen Lamborg – modtager genvalg
 

Bladudvalg:
Gitte Steen – modtager ikke genvalg

Majken Olsen – modtager ikke genvalg

Bilagskontrollør:
Kenneth Jørgensen
Bilagskontrollør:
Kenneth Johansen

8 Aktivitetsforslag for det kommende år
9 Eventuelt  
Husk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formuleret skriftligt og være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag 14. februar 2017.

Spisning før genaralforsamlingen starter kl.18 
tilmelding til Majken Olsen senest 21/2 2017
Uspec. smørrebrød til 25kr. pr. stk
Lørdag 25 februar

 
5. afdeling af indendørsstævne Brogaardens Maraton Cup arrangeret af DKS
Mandag 6. marts
kl.: 19:00

Temaaften: ”Kulten og vikingerne på Fugledegård”
Vi møder op på Naturpark og formidlingscenter Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede, hvor foredraget af ca 1 ½ times varighed vil foregå.
Der vil blive fortalt om vikingerne og de fantastiske fund, Freja figuren og Tissø ringen der er fundet i området.
Efterfølgende er der mulighed for at se vikingeudstillingen i de tilstødende lokaler, gratis. 
Navnet Tissø er over 1000 år gammelt og kommer angiveligt af krigsguden Tir eller Tyr i den nordiske mytologi. Rige fund, af bl.a. våben, tyder på, at der har været ofringer til den hellige sø i sen jernalder og vikingetid. På vest bredden af Tissø nord for Halleby Å, påbegyndte man i 1995 de første store arkæologiske udgravninger af en vikingeboplads. Fra 550 til ca. 700 e.Kr. lå stormandsresidensen nord for den nu nedrevne Fugledegård, hvor der i dag ligger et informationscenter. 
Kaffe og kage indgår i prisen på 30 kr. for arrangementet, og der vil være mulighed for at købe øl og vand til Bromme priser.
Der er plads til max 45 personer hvorfor tilmelding er nødvendig (der må ikke være flere personer i rummet).
Så husk at tilmelde dig til Lene Damtoft 53542334 senest 23/2 2017

Søndag 12. marts
BKF, DKS, KEKF, SOK og SSK inviterer til
Finalen af Brogaardens Maraton Cup
med præmier fra Brogaarden
.

Dato: Søndag d. 12. marts 2017
Sted: Bundgaard Driving Arena, Blindkildevej 9, 4270 Høng
Stævneleder: Lars Nielsen, tlf. 21795050
Dommer: Jesper Jacobsen
Tilmeldingsfrist: senest 6. marts til Anne Carina Hansen på
malmosegaard@mrmagoo.dk
Du må også meget gerne skrive lidt til speakeren.
Startgebyr: 250kr

Startgebyr indbetales til KEKF, Nordea: 2190 – 6889207076 senest d.6. marts. Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget! Der er ingen betaling på dagen. Ved tilmelding efter d. 6. marts opkræves dobbelt startgebyr.
Startliste og yderligere information sendes på mail, Facebook og KEKF - hjemmeside. Propositioner for klasser og reglement kan ses på Dansk Køreforbunds hjemmeside og
www.kekf-koere.dk

Cafeteriet i Bundgaard Driving Arena vil selvfølgelig være åbent på dagen og under stævnet vil det også være muligt at leje en boks til hesten. Boksen vil være strøet med Box Straw ( snittet halm ) og det koster 50 kr pr. boks. Booking skal ske senest torsdag d. 9. marts. til Malene Bundgaard på messenger eller tlf. 20218002.
Vi glæder os til at byde velkommen til et spændende finalestævne.
På foreningernes vegne/ Anne Carina Hansen
Lørdag 18. marts Observatørkursus arrangeret af DKS
Lørdag 25. marts Groomtræning arrangeret af DKS
Søndag 26. marts Træningsmaraton arrangeret af DKS
Mandag 27. marts
kl.: 18:30
Afslutning på sæsonnens lædesyningsaften.
Som vanen tro, skal vi jo slutte denne sæson af lædersyning af med smørrebrød og hygge.
Da det er en "næsten" almindelig syaften, bliver det afholdt i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Alle er velkommen selv om I ikke har været med til andre mandagsmøder.
Uspecificeret smørrebrød a`25,00 kr. kan bestilles til Jørgen på telefon 4218 8888 senest den 20. marts.
Søndag dén 9. april Dressur Cup og Top Cup arrangeret Ull
Torsdag 13. april Klubstævne arrangeret af SSK
Lørdag 15. april

Propositioner for Påskestævne 15.april 2017
Stævnet afholdes på Dorthealyst, Knabstrup Møllebakke 4, 4440 Mørkøv.
Tilmelding senest d. 8. april til Majken Olsen

adressen er :
Dorthealyst Knabstrupper Møllebakke 4, 4440 Mørkøv.
Vi glæder os til at se jer alle sammen, til en rigtig hyggelig dag

Søndag 23. april Dressur Cup og Top Cup arrangeret SSK
Lørdag 29. april Forårsderby arrangeret af SOK
Søndag 30. april Løvspringstur søndag den 30. april ved Gyrstinge sø.
BKF holder vores forårstur med afgang fra
 
NB: John Rasmussen og Charlotte Rabek, Frenderupvej 11, 4100 Ringsted 
(Adresseændring)

Der er afgang kl 10, når alle er spændt for. Husk madpakke som indtages under fri himmel. Mulighed for køb af øl/vand.
4. - 7. maj Internationalt stævne og landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
Lørdag 13. maj Derby arrangeret af KEKF
Søndag 14. maj Private Driving arrangeret af SSK
19. - 21. maj Landsstævne arrangeret Slesvigske Køre Selskab
Lørdag 20. maj Orienteringstur arrangeret af DKS
Mandag 5. juni Concours de Tradition arrangeret af SSK
Søndag 11. juni Dressur Cup og Top Cup arrangeret SOK
Søndag 18. juni

Søndag den 18. juni 2017
Inviterer Bromme Køreforening til orienteringskørsel

Vi mødes hos John og Ea Isaksen, Uldorado, Tygestrupvej 5, 4295 Stenlille.
Der er samling med information kl. 9.30 og første kusk kører afsted kl. 10.00, herefter kører hver kusk med 5-7 min. mellemrum.
Undervejs på ruten vil der være forskellige poster, hvor der skal løses opgaver og samles point. Der er præmieringer til de tre med flest point og vandrepokal til den med færrest point.
Efter turen spiser vi vores medbragte mad.

Alle kan være med.
Det er gratis for medlemmer af Bromme Køreforening, dog skal der indløses ridetegn til Akademiets skove:
http://www.stiftsor.dk/netbutik/produkter/
Ikke-medlemmer er også velkomne for 30,- kr. pr. vogn, som kan betales kontant på dagen eller via mobilepay til nedenstående nr.
Af hensyn til planlægningen, er der
tilmelding senest den 14. juni til Kirsa Sørensen, 26 63 56 78 eller
frkkanin@gmail.com

lørdag den 24 juni.

kl.: 14:00

Sankthans tur lørdag den 24 juni.
Vi vil gerne inviterer jer alle sammen, til en rigtig hyggelig tur i skoven. 
Vi samles hos Annette og Karsten på Slagelsevej 110 4180 Sorø.
 
Vi køre der fra kl 14:00
Vi vil køre en tur i den flotte skov ca 1 1/2 time, med indlagt " hygge pauser ", hvor bromme er vært med lidt til maven.

Derefter køre vi tilbage til Annette og Karsten, hvor vi starter op i grillen.

Der vil være mulighed for at sætte hestene på fold, bare man lige siger det ved tilmeldingen, så folden kan blive delt, så der er plads til alle.
 Det er muligt, at grille egen medbragt mad, men det er også mulighed for,  at bestille mad til 50 kr pr. person. 
Menuen vil være : kylling, pølser, kartoffelsalat samt blandet salat.

Tilmelding til mad og fold,  senest den 20 juni
til Annette på 27153712. 
Glæder os meget til at se jer.
Vh. Annette og Karsten.

24. - 25. juni Landsstævne arrangeret af SSK
30. - 2. juli Landsstævne arrangeret af Fyens Køre Selskab
Søndag 2. juli Top Cup arrangeret Bromme Køreforening i Nyvang
Søndag 2. juli Private Driving arrangeret af SSK
Søndag 9. juli Concours de Tradition arrangeret af SSK
15. - 16. juli Landsstævne arrangeret af Vendsyssel Køreforening
21. - 30. juli Ferieuge i Ullerup
28. - 29. juli Kørestævne i ferieugen arrangeret Ull
4. - 6. august Landsstævne arrangeret af Midtjysk Køre Selskab
Søndag 13. august Dressur Cup og Top Cup arrangeret DKS
Søndag 13. august Private Driving arrangeret af SSK
Søndag 20. august Klubstævne arrangeret af SSK
Søndag 26. august Klubmesterskab arrangeret af SOK
8. - 10. september Landsstævne arrangeret af DKS
16. - 17. september Pløjetræf på Nyvang
Lørdag 16. september Klubstævne arrangeret af SSK
Søndag 17. september Finale for Dressur Cup og Top Cup på Dorthealyst
Lørdag 23. september Derby arrangeret SOK
Lørdag 23. september Pløjning arrangeret af HKR
Søndag 24. september Fynsmesterskab i pløjning
Søndag 24. September
Kl.: 11:00
Vi mødes og spænder for hos Julia Conradi  Nyrupbej 51, 4180 Sorø og kører, når alle er klar omkring kl. 11.
Herefter går turen til Gyrstinge Kro, hvor der venter os en smurt sandwitch. Foreningen giver en øl eller vand til maden.
Efter frokosten tager vi gennem skoven retur til Julia.
Turen har en rute på ca 15 km i alt.
Pris: Gratis for medlemmer og 50 kr for ikke medlemmer. 
Hvis det regner spiser vi frokosten hos Julia under tag.  Husk selv kaffe & kage hvis intetesse.
Tilmelding til Lene er nødvendigt på telefon 5354 2334 senest den 22. september
Lørdag 30. september

 

 

 

 

 


 

Pløjestævne afholdes hos Finn Jørgensen, Stokholtsvej 58, 4173 Fjenneslev.
Tilmelding til Peter Grå Nielsen på telefon 20 30 56 59, ( efter kl.: 18:00)
senest 22. september 2017

Program:
8:30    "plovkroen" åbner med servering af mogenkaffe for de mogenfriske!
9:30     Måling af plove og lodtrækning om agre.
10:00   Pløjning 1. del
12:30   Frokostpause
13:00   Pløjning 2. del
16:00   Afslutning og servering af gule ærter, mens vi venter på resultaterne.
Bemærk:
Deltagelse koster  175 kr. inkl. gule ærter
For hjælpere og tilmeldte tilskuer koster de gule ærter 60 kr.
"Plovkroen" vil være åben under hele pløjestævnet og der kan købes kaffe, øl, vand, samt frokost til rimelig pris.

Søndag 1. oktober Private Driving arrangeret af SSK
Lørdag 7. oktober
kl.: 10:30
Løvfaldstur fra Gulagervej.
Vi mødes på Gulagervej 6, 4173 Fjenneslev og spænder hestene for, så vi er klar til at køre i skoven kl.: 10:30
Tilmelding til turen til Jørgen Lamborg på telefon 42 18 88 88.
Efter turen byder Bromme Køreforening på en pølse med brød, da vi har nogle tilbage fra vores super hyggelige pløjestævne.
Kuske uden gyldig køretilladelse til Sorø Akademis Skove skal før løvfaldsturen købe et dagsgæstekort på Akademiets hjemeside:
http://www.stifsor.dk/netbutik/produkter/
Har I ikke adgang til netbank kan vi hjælpe jer! Henvendelse til Majken Olsen på telefon: 20 16 53 37
Søndag 8. oktober Pløjning arrangeret af LFK
Fredag 13. oktober Kulturnat i København arrangeret af DKS
Lørdag 14. oktober Pløjning arrangeret af DKS
Søndag 15. oktober Klubstævne arrangeret af SSK
Lørdag 21. oktober DM i pløjning
Mandag 23. oktober
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter op. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak
Lørdag 28. oktober 50+ stævne arrangeret SOK
Lørdag 28. oktober Pløjning hos Jørgen Ahrendt-Jensen
Torsdag 2. november

 

Indendørs undervisning i ridehus ved Kurt Klindt.
Bundgaards Driving Arena, Blindkildevej 9, Solbjerg, 4270 Høng.
Bromme Køreforening har lejet ridehuset hver anden torsdag ( Lige uger) i perioden 1/11/17 til 22/3/18
Tilmelding til Majken Olsen 20 16 53 37
Mandag 20. november
Kl.: 19:00
 


 

 

Julebanko i Bromme Køreforening.
Vi afholde julebanko igen i år, som tema aften i fælleshuset i Dianalund.

Bestyrelsen vil sørge for gaver, men du må meget gerne have en gave med, som der vil blive spillet om. Spillergaven kan være noget du selv har (f. eks vin  eller chokolade), noget du køber eller noget, som du har fået som en sponsorgave til anledningen.
Der vil være det antal spilleromgange som der er gaver til. Prisen pr. plade er 10 kr.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Lene på 53542334 senest 17/11
Søndag 12. november 1. afdeling af indendørsstævne Brogaardens Maraton Cup arrangeret af LFK
Søndag 10. december
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af KEKF og Bromme Køreforening
Sted: Bundgaards Driving Arena, Blindkildevej 9, Solbjerg, 4270 Høng.
Der vil være åben cafeterie med lækert mad hele dagen.
Stævneleder: Margit Mortensen på tlf.: 6133 0804
Tilmeldingsfrist: senest den 3. december 2017 på tilmeldingsblanket, der sendes til majken-bakkely@hotmail.com.
Er der nogle tvivlsspørgsmål er du meget velkommen til at ringe på 2016 5337.
Du må meget gerne skrive lidt til speakeren, samt hvis der er specielle musikønsker.
Startgebyr : 200,00 kr.
Startbebyret indsættes på Brommes konto: 0570 0000259306 eller på mobil pay: 2016 5337 senest den 3. december 2017.
Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget.
Maratonpåklædning er påkrævet. Se gældende propositioner for klasser og reglement.
Der vil være præmier til bedste juleudklædning, så lad fantasien få frit spil....
Startliste og yderligere information sendes på mail og på facebook.
Der er mulighed for at leje boks på dagen, det skal dog aftales på forhånd med Malene på tlf.: 2021 8002.
                          
Bromme Køreforening 

Vi glæder os rigtig meget til et hyggeligt julestævne.
Mvh. Kalundborgegnens Køreforening og Bromme Køreforening.

Mandag 18. december
kl.: 18:30
Juleafslutning for lædersyningen med socialt samvær. Alle medlemmer er velkomne.
Uspecificeret smørrebrød á 25,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 11. december
Lørdag 30. december 3. afdeling af indendørsstævne Brogaardens Maraton Cup arrangeret af SSK
Søndag 7. januar Vi skal ikke snydes for en hyggelig nytårs skovtur i hestevogn. 
Derfor har Kjeld og Kirsten sagt ja til, at vi i år mødes hos dem på St. Ladegårdsvej nr 13, 4180 Sorø.
Vi er forspændt og klar til at køre kl 10.
Herfra kører vi i skoven og retur. Der er indlagt tid til en pause, så medbring gerne varme drikke. Foreningen giver en lille en til ganen.
Efterfølgende serveres der varm Gullasch suppe med flute, i deres lade. Foreningen giver en øl eller vand til maden. 
Arrangementet koster 40 kr for medlemmer og 60 kr for ikke medlemmer.
Tilmelding nødvendig af hensyn til mængden af mad til Majken på 20165337 senest den 2. Januar 2018.
Mandag 8. januar
Kl.: 19:00

 

 

 

 

Temaaften i samarbejde med Hestens Venner.
Foredraget bliver med cand. agro Christina Kryder, som har skrevet Master Sprciale i " Hestens evne til at omsætte og udnytte kulhydrater", og hun har skrevet Bacheloropgave om "Mavesår hos heste".
Christina følger nyeste forskning og har i oktober 2017 været i Arizona USA for at høre seneste nyt om forfangenhed, EMS og Cushings.
På ønskeseddelen til foredraget ha rvi skrevet til Christina: mavesår, sommereksem, omsætning af kulhydrater, cushings, forfangenhed og EMS.
Vi ved ikke, hvormange af disse spændende emner, Christina kan nå at fortælle om i løbet af aftenen. Det må være op til Christina og de spørgelystne deltagere.
Sted: Dianalund Bogrehus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.
Lørdag 27. Januar 2018 3. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af SOK
Mandag 5. februar
Kl.: 19:00

 

 

Temaaften:
Vi får besøg af Finn Jensen og Henning Bonde fra lokalhistorisk forening. De vil fortælle om
bl.a. Kattrup Gods og Buerup Kirke.
De fortæller denne aften om tiden efter 1948, hvor frøken Marie Jensen blev ansat som husjomfru hos den gamle grevefamilie Bernstorff-Mylius.

Frøken Jensen fortsatte i jobbet efter skibsreder A. P. Møllers overtagelse af godset i 1949 og forblev på Kattrup frem til sin død som 93-årig i 2010.
Der vises filmklip med interview med frøken Jensen, hvor hun fortæller oplevelser fra den lange periode på Kattrup. Det drejer sig bl.a. ansættelsessamtalen med grevinde Bernstorff-Mylius og om arbejdet som husjomfru.
Hun fortæller også om A. P. Møllers bryllup med Ulrike Amalia Petterøe i Buerup Kirke i 1952, storkene på Kattrups ladebygning samt den gang A. P. Møller blev træt af den svage lyd fra klokken i Buerup Kirke og derfor forærede den to nye malmklokker.
Finn Jensen og Henning Bonde fortæller også lidt om Kattrups historie og om livet som ansat på godset i 1800-tallet.

Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.

Februar 2018 4. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af DKS
Mandag 5. marts
Kl.: 19:00
Temaaften.
I aften får vi besøg af Carsten Brix. Han vil fortælle om frederiksborghesten: Dens historie, udvikling og avl, samt dens brug indenfor køresporten.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.
Marts 2018 Finale for indendørsstævne Maraton Cup
Mandag 19. marts
kl.: 18:30

 

 

Afslutning på sæsonnens lædesyningsaften.
Som vanen tro, skal vi jo slutte denne sæson af lædersyning af med smørrebrød og hygge.
Da det er en "næsten" almindelig syaften, bliver det afholdt
i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Alle er velkommen selv om I ikke har været med til andre mandagsmøder.

Uspecificeret smørrebrød a`25,00 kr. kan bestilles
hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 16. marts.


Dansk Køre Selskab, DKS
Gert Frid, Årløsevej 17, 4690 Haslev. tlf: 28 57 20 04
g.frid@cph.dk
Charlotte Monk, Toftager 8, 4130 Viby Sj. tlf. 46 19 53 29 / 31 51 88 93, charlotte.monk@live.dk
www.dansk-koere-selskab.dk.

 
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com


Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Anne Carina Hansen, Kærbyvej 14, 4400 Kalundborg. tlf: 23 43 74 40
malmosegaard@mrmagoo.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

Lolland Falster Køreforening, LFK
Henriette Bendorff, tlf.: 21 64 04 51, henry@grin.dk
søren Christensen, tlf.: 21 76 85 54, kallehavegaard@dlgmail.dk
www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening
Midtsjællands Køreforening, MSK
Niels A. Jensen, tlf. 22 12 80 92,
naj@besked.com

www.midtsjealand-koere.dk
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, tlf.: 48 28 99 28 / 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk
Malene Hjortsberg Nielsen, tlf: 52 88 53 46, teamhjortsberg@gmail.com

www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Henrik Køier Andersen, Slimmingevej 28, 4100 Ringsted,
tlf.: 40 76 56 50, mail@koier.com
Anne Faurschou, tlf.: 26 15 01 73, faurschou@stofanet.dk,
Dennis Bundgaard, tlf.: 25 4322 49, 160277@live.dk,
www.sportskuske.dk.

Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Ane Wieder, Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde
tlf.: 46 15 23 24 / 40 97 32 68
anewieder@gmail.com
www.ullerup-koere.dk

 

Gyda Andersen, tlf. 56 71 01 88 / 30 13 18 26,
gyda_andersen@mail.tele.dk
Flemming Andersen, tlf: 56 38 07 37 / 61 26 07 37,

fcandersen@live.dk

 
TopCup Øst: www.topcup-east.dk