Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser de planlagte aktiviteter i år 2018

 

Vinterhalvåret
Torsdage
i lige uger

Indendørs undervisning i ridehus ved Kurt Klindt. Det koster 200,00 kr for en halv time.
Bundgaards Driving Arena, Blindkildevej 9, Solbjerg, 4270 Høng.
Bromme Køreforening har lejet ridehuset hver anden torsdag ( Lige uger) i perioden 1/11/17 til 22/3/18
Tilmelding til Majken Olsen 20 16 53 37

Sommerhalvåret
Torsdage
 i lige uger
Udendørs undervisning på bane med Kurt Klindt.
Pedersborg Huse 11, 4180 Sorø.
Det koster 200,00 kr for en halv time og 20,00 kr for benyttelse af banen.
Hver tirsdag
Kl.: 18:30
Tirsdagsklubben er startet op igen og kørerfra Kongsgården, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180Sorø.
Hver tirsdag i sommerhavlåret kører vi i skoven.
bagefter hygger vi med kaffe og nogle gange har søde mennesker bagt en dejlig kage.
Man dukker bare op
Søndag 7. januar Vi skal ikke snydes for en hyggelig nytårs skovtur i hestevogn. 
Derfor har Kjeld og Kirsten sagt ja til, at vi i år mødes hos dem på St. Ladegårdsvej nr 13, 4180 Sorø.
Vi er forspændt og klar til at køre kl 10.
Herfra kører vi i skoven og retur. Der er indlagt tid til en pause, så medbring gerne varme drikke. Foreningen giver en lille en til ganen.
Efterfølgende serveres der varm Gullasch suppe med flute, i deres lade. Foreningen giver en øl eller vand til maden. 
Arrangementet koster 40 kr for medlemmer og 60 kr for ikke medlemmer.
Tilmelding nødvendig af hensyn til mængden af mad til Majken på 20165337 senest den 2. Januar 2018.
Mandag 8. januar
Kl.: 19:00

 

 

 

 

Temaaften i samarbejde med Hestens Venner.
Foredraget bliver med cand. agro Christina Kryder, som har skrevet Master Sprciale i " Hestens evne til at omsætte og udnytte kulhydrater", og hun har skrevet Bacheloropgave om "Mavesår hos heste".
Christina følger nyeste forskning og har i oktober 2017 været i Arizona USA for at høre seneste nyt om forfangenhed, EMS og Cushings.
På ønskeseddelen til foredraget ha rvi skrevet til Christina: mavesår, sommereksem, omsætning af kulhydrater, cushings, forfangenhed og EMS.
Vi ved ikke, hvormange af disse spændende emner, Christina kan nå at fortælle om i løbet af aftenen. Det må være op til Christina og de spørgelystne deltagere.
Sted: Dianalund Bogrehus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.
Søndag 14. januar Træningsstævne arrangeret af SSK
Mandag 15. januar
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær starter op efter juleferien. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
Lørdag 27. Januar 2018 3. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af SOK
Mandag 5. februar
Kl.: 19:00

 

 

Temaaften:
Vi får besøg af Finn Jensen og Henning Bonde fra lokalhistorisk forening. De vil fortælle om
bl.a. Kattrup Gods og Buerup Kirke.
De fortæller denne aften om tiden efter 1948, hvor frøken Marie Jensen blev ansat som husjomfru hos den gamle grevefamilie Bernstorff-Mylius.

Frøken Jensen fortsatte i jobbet efter skibsreder A. P. Møllers overtagelse af godset i 1949 og forblev på Kattrup frem til sin død som 93-årig i 2010.
Der vises filmklip med interview med frøken Jensen, hvor hun fortæller oplevelser fra den lange periode på Kattrup. Det drejer sig bl.a. ansættelsessamtalen med grevinde Bernstorff-Mylius og om arbejdet som husjomfru.
Hun fortæller også om A. P. Møllers bryllup med Ulrike Amalia Petterøe i Buerup Kirke i 1952, storkene på Kattrups ladebygning samt den gang A. P. Møller blev træt af den svage lyd fra klokken i Buerup Kirke og derfor forærede den to nye malmklokker.
Finn Jensen og Henning Bonde fortæller også lidt om Kattrups historie og om livet som ansat på godset i 1800-tallet.

Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.

Lørdag 17. februar

 

Bromme afholder i år fastelavn den 17. februar fra Annette og Carsten, de har sagt ja til at ligge hus til, i lighed med sidste år . 
Denne gang bliver der serveret kartoffel / porre suppe efter turen, til at få varmen på.
Vi spænder for, så vi er klar til at køre kl. 1030.
Fra Slagelsevej 110 4180 Sorø. 
Vi køre en tur i skoven og ud i skoven, er der et egnet sted at hænge tønden op.
Efterfølgende køre vi hjem til varm suppe og fastelavnsboller til kaffe / te. 
DER ER PRÆMIE TIL BEDSTE UDKLÆDTE, SÅ LAD FANTASTIEN FÅ FRIT LØB.....
Det koster 40 kr. pr. medlem at deltage og 60 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding til Annette senest den 14. februar på 27153712.
Søndag 18. februar Træningsstævne arrangeret af SSK
Fredag 23. februar

Kl.: 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i
Bromme køreforening
Fredag den 23. februar 2018 kl 19:00 i Dianalund Borgerhus. 

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne: 
1)       Valg af dirigent
2)       Valg af stemmeudvalg
3)       Formanden aflægger beretning
4)       Godkendelse af det reviderede regnskab
5)       Fastsættelse af kontingent
6)       Indkomne forslag
7)       Valg af : 

 Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Lene, ikke på valg
Næstformand: Max, ikke på valg.
Sekretær: Majken, på valg – ønsker genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Carina, på valg – ønsker genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Anker, på valg – ønsker ikke genvalg.
Suppleant: Grå, ikke på valg.

 Udvalgsmedlemmer:

Pløjeudvalg: Ingen på valg. (Anker og Steffen)
Temaaften: Ingen på valg. (Carina, Jørgen og Lene.)
Bladudvalg: Ingen på valg. (Kirsa og Carina)
Stævneudvalg: Ingen på valg. (Majken, Pernille og Michael)

Bilagskontrollør: Ikke på valg. (Pernille)

 8)      Aktivitetsforslag for det kommende år.

9)       Eventuelt, herunder årets ”Brommer” og årets hjælper.

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslede generalforsamling.

Mulighed for spisning kl 18:00 inden generalforsamlingen. Biksemad m/ rødbeder, rugbrød og bearnaisesauce, pris 85,00 kr.
Tilmelding til Lene: 53542334 senest mandag den 19. februar 2018.

Lørdag 24. februar 2018 4. afdeling af indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af DKS
Mandag 5. marts
Kl.: 19:00
Temaaften.
I aften får vi besøg af Carsten Brix. Han vil fortælle om frederiksborghesten: Dens historie, udvikling og avl, samt dens brug indenfor køresporten.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.
Søndag 4. marts Træningsstævne arrangeret af SSK
Lørdag 10. marts Groomtræning arrangeret af DKS
Søndag 11.marts
Kl: 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 

til rooolig fællestur 

 

SØNDAG DEN 11. MARTS 

 

Vi kører i kortege, en tur på ca. 10-12 km, med megen skridt, men også kortere travintervaller, ideel for den nytilkørte hest eller hesten der ikke er i så god form. 

 

Alle er naturligvis velkomne til at deltage, når blot man er 

indforstået med præmissen om, at vi kører stille og roligt.

 

Vi spænder for, så vi er klar til at køre kl. 11

Fra Ul’dorado, Tygestrupvej 5, 4295 Stenlille

 

Det koster ikke noget at være med, men vi kører i Akademiets skove, så husk at indløse ”ridekort” på http://stiftsor.dk, der vil være nogen kørsel på mindre landevej. 

 

Tilmelding til Kirsa senest fredag den 9. marts

Tlf. 26 63 56 78 eller mail frkkanin@gmail.com

Så sørger jeg for lidt kaffe og kage til efter turen

Lørdag 17. marts 2018 Finale for indendørsstævne Maraton Cup
Mandag 19. marts
kl.: 18:30

 

 

Afslutning på sæsonnens lædesyningsaften.
Som vanen tro, skal vi jo slutte denne sæson af lædersyning af med smørrebrød og hygge.
Da det er en "næsten" almindelig syaften, bliver det afholdt
i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Alle er velkommen selv om I ikke har været med til andre mandagsmøder.

Uspecificeret smørrebrød a`25,00 kr. kan bestilles
senest den 12. marts. hos Peter Grå på telefon 2030 5659
Lørdag 24.marts Træningsmaraton arrangeret af DKS
Lørdag 31. marts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition for påskestævnet,
Stævnet afholdes i NNC's grusgrav, Kalundborgvej 94, 4180 Sorø.
Stævneleder: Lene Damtoft. tlf. 53542334

Konkurence:
Stævnet består af en keglebane og derefter en række poster, der køres i numerisk rækkefølge.

Keglebanen:
De køres først en keglebane med ca. 15 porte, bro kan forkomme.
Portbrede er hjulbredden + 30 cm ( kuske, der har startet topcup indenfor de sidste to år, kører med 20 cm. )
Der køres ikke på tid, men der skal min. traves, der må ikke skridtes.
Nedrivning af bolde giver 3 straf.
Fejl kørt bane giver 20 straf, men man bliver ikke diskvalificeret.

Ruten i skoven samt noget af grusgraven:

Efter keglebanen køres der forskellige opgaver/poster på en rute gennem grusgraven og skoven. Man får et kort udleveret, som man så kører efter på en markeret rute. Opgaverne kunne være: køre i slangegang enhånds kørsel, holde op af- eller ned af en bakke, spørgsmål til kusk og grooms, osv.

 Der gives point alt efter opgavens udførsel.

ALLE KAN VÆRE MED – uanset niveau.

Generelle bestemmelser:

Stævnet afholdes udendørs.
Der køres i en samlet klasse, altså alle mod alle.
Stævnet er åbent for alle uanset o kusken er medlem af en køreforening eller ej.
Kuske under 18 år skal have en voksen på vognen.
Alle skal have groom på vognen.
Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i 2018.
Alle sikre vogntyper er tilladt, dog skal vognen være til mindst 2 personer.
Påklædning efter vejret, dog skal ALLE bære hjelm.
Alle skal til forspændingskontrol og have målt hjulafstand, senest 15 min før start.

 
Officials kan deltage som aktive i konkurrencen.
Der er præmier til de bedst placerede og til den næstsidste.
Opstaldning foregår i egen trailer/lastbil på parkeringspladsen.
Bromme Køreforening påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom der måtte opstå.
Vi forventer, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv og sin/sine hest/pony.
Ret til ændringer forbeholdes.

Start gebyret er 75 kr for medlemmer af Bromme Køreforening og 100 kr for alle andre.
Tilmelding senest den 25. marts til Majken Olsen på mobil: 20165337 eller pr mail til:

Majken-bakkely@hotmail.com

Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget på:

Reg: 0570  Konto nr: 0000259306

Tilmelding, der modtages efter denne dato, betragtes som efteranmeldt og der opkræves dobbelt stævnegebyr.
Ingen betaling på dagen.
Ved tilmelding skal oplyses navn på kusk, hest, vognbredde og vogntype.

Startliste kommer på facebook og vores hjemmeside.

Vi håber på, at deltageerne og publikum vil tage godt imod arrangementet og være med til at gøre stævnet til en god og kammeratlig oplevelse.

 

Så er startlisten klar til påskelørdag.
NCC GRUSGRAV
Kalundborgvej 4180Sorø

BRIEFING kl.10.00

 
Start kl.11.00 resten af tiderne er ca. tider husk ingen stress.

kl.11.00 Charlotte Østergaard
kl.11.08 Tina Jensen
kl.11.16 Bjarne Nielsen
kl.11.24 Nanna Stubager
kl.11.32 Mie Andersen
kl.11.40 Cirkeline Bloch
kl.11.48 Claus Rasmussen
kl.11.56 Helle Jensen
kl.12.04 Kirsa Sørensen
kl.12.12 Henning Kristensen
kl.12.20 Line Mortensen
kl.12.28 Jørgen Lamborg
kl.12.36 Charlotte Slebo
kl.12.44 Julia Conradi
kl.12.52 Carina Jensen
Kl.13.00 julie Eberlein

ca. kl.15.00 præmieoverrakelse.

Husk der er cafeteria på stævne pladsen.

Mandag 2, april ArdenCup arrangeret af SSK
Søndag 8. april DressurCup og TopCup arrangeret af UKR
Søndag 22. april DressurCup og TopCup arrangeret af SSK
Lørdag 28. april

Kl.: 10:00

 

 

 

 

 

 

 

Så er foråret endelig godt på vej, og vi skal da en tur i Dyrehaven, og se det springer ud
Vi mødes ved p-pladsen overfor Klampenborg galopbane. 
Klampenborgvej 52, 2930 Klampenborg.
Der er 2 muligheder.
Rute 1: langsomt tempo.
Rute 2: Højt tempo.
Alle skal stå klar, forspændt kl 10.00.
Vi holder et par pauser undervejs
Den første vil være en lille chokolade pause, hvor foreningen gir' chokolade og folk kan drikke deres medbragte kaffe, hver rute især. Derefter mødes vi ved Emitage slottet omkring klokken 12, og spiser vores medbragte madpakker, begge ruter samlet. Foreningen giver en sodavand/øl hertil.
 Derefter vender vi samlet snuden hjemad mod p-pladsen, og siger tak for godt selskab
Gratis tur 
Tilmelding til Majken Olsen på tlf +45 20 16 53 37
Skriv her hvilken rute du ønsker at være med på.
OBS husk hatten
Onsdag 2. - søndag 6. maj Internationalt stævne og landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
Fredag 11. - søndag 13. maj Landsstævne arrangeret af Vendsyssel Køreforening
Søndag 13. maj ArdenCup arrangeret af
Tirsdag 15. maj
kl.: 17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. OBS !!!!!

Trec den 15.5 er aflyst grundet mistanke om Herpes udbrud på Vestsjælland

TREC

Til KEKF og Brommes medlemmer
Vi havde sidste år en temaaften, hvor Henning Nielsen fra SOK gav generel orientering om køreTREC og med focus på Forhindrings-og opgave delen. Det blev en stor succes, og vi aftalte at gentage succeen med en ny TemaAFTEN 2018 og gennemgå hele "pakken".
KøreTREC er igang flere steder i landet, og bl.a. årets Påskestævne i Bromme indeholdt elementer fra KøreTREC.
Så Reserver tirsdag den 15. maj !!!!!! Spisning kl. 1730 derefter oplæg fra Henning kl 18
KøreTREC består som udgangspunkt i 3 faser er for alle typer af heste og vogne. Grooms skal også være aktive
😊

1)Sikkerhed
2)Orienteringskørsel
3)Forhindringer og opgaver

Henning Nielsen er klar igen den 15. maj med bred orientering om forslag til dansk reglement for Køretrec og med forslag til nye spændende forhindringer/opgaver som I får mulighed for at prøve i løbet af aften.
Kom med hest og vogn - eller UDEN. Man kan opleve TREC ved at køre med hos en de fremmødte ekvipager 🙂
Kom også gerne selvom du ikke har kørt TREC før.
KEKF, Bromme og SOK planlægger at afholde en fælles åben træningsdag(stævne) i løbet af sommeren + evt. efterårsstævne ved tilstrækkelig interesse
Reserver tirsdag den 15. maj til en god KøreTREC aften !!!!! og tilmeld dig allerede nu til Annette på sms 21428906. Pris for mad 50 kr for alle og 25 kr. for ikke medlemmer af KEKF for at deltage i arrangementet.
SIDSTE TILMELDING FREDAG DEN 11.5.

Mvh Annette, Majken og Henning

Søndag 20. maj Orienteringstur arrangeret af DKS
Fredag 25. - søndag 27. maj Landsstævne arrangeret af Slesvigske Køre Selskabb
Fredag 1. - søndag 3. juni Landsstævne arrangeret af SSK
Lørdag 16. - søndag 17. juni Sommerstævne arrangeret af UKR
Lørdag 23. juni DressurCup og TopCup arrangeret af SOK
Fredag 29. juni - søndag 1. juli Landsstævne arrangeret af Fyns Køre Selskab
Lørdag 30.juni
kl.: 10:00
Orienteringskørsel:
Vi mødes hos Birge og Adi, Næstvedvej 75, 4180 Sorø.
Der er samling med information kl.: 10:00 og første kusk kørerafsted ca. kl.: 10:30.
Herefter kører hver kusk med 5 - 7 min. mellemrum:
Efter turen spiser vi vores medbragte mad.
Der vil undervejs være forskellinge poster, Hvor der skal løses opgaver og samlespoint.
Vanderrpokalen går til den med færrest point.
Alle kan være med.
Af hensyn til planlægningen tilmelding senest den 27. juni til Kirsa Sørensen, tlf.26 63 56 78
Søndag 8. juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TopCupstævne på Nyvang
 
Så er det blevet tid til at Bromme Køreforening kan invitere til TopCup.
Det bliver i de skønne omgivelser på Nyvang, men denne gang bliver den sidste gang på Nyvang, så skal du nå at køre i disse skønne omgivelser, skal det være nu.

Sted: Andelslandsbyen Nyvang, Nyvangs alle 4, 4300 Holbæk
Stævneleder: Pernille Rasmussen, tlf. 28 10 41 64

Tilmeldings- og betalingsfrist: senest 1.juli 2018 på pernille2401@gmail.com
Husk at påføre navn på kusk og hest, ID-nr, sporvidde på vogn, samt klasse!
Vi skal os bruge din adresse, så vi kan sende indgangs billetter til kusk og groom
Du må også meget gerne skrive lidt til speakeren.
Kuske, der ikke har startet tidligere i 2018, skal udfylde en online tilmelding på
www.topcup-east.dk for at få oprettet et ID nr. Her kan gældende regler også læses.
Vær opmærksom på nye regler gældende fra 2018

KUSKELICENS : Du skal have betalt kuskelicens for at starte top cup.
Klasser iflg. reglement
Startgebyr: Voksne: 150kr.
Børn/junior 7-13 år: 75kr.
Startgebyr indbetales til BKF, Sydbank: 0570 – 0000259306 senest d.1.juli.
Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget. Efteranmeldelse kun mod dobbelt gebyr
Startliste og yderligere information sendes på mail og på Facebook.
Vi glæder os til at byde velkommen til et godt stævne i Nyvangs smukke rammer.

iv>
Onsdag 18. - søndag 22. juli Danmarksmesterskabsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
Lørdag 5. august

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation til træningsderby

Kalundborgegnens Køreforening inviterer alle medlemmer samt medlemmer af Bromme Køreforening til træningsderby søndag d. 5. august kl 10 på kørebanen, Lynglodden 4B, 4400 Kalundborg.
Der køres en kombineret bane af kegleporte og forhindringer.
Banen gennemkøres 2 gange og den bedste gennemkørsel tæller ( der køres i grupper af 3-5 kuske)
Se mere om selve konkurrencen i vedhæftet reglement.

Banen er åben for gennemgang kl. 09:00
Der sluttes af med uddeling af rosetter.

Kaffen er gratis
der kan købes kage til 5 kr
øl/vand til 10 kr
tag selv madkurven med og nyd frokosten i godt selskab.

Tilmelding til Margit Mortensen på mail: margidutti@gmail.com  med oplysning om hvilken klasse/klasser der startes i og gerne navn på pony/hest
det koster 50 kr pr klasse i startgebyr betaling på konto nordea reg. 2190 konto 6889207076  evt mobilpay på nr 61330804  senest søndag d. 29. juli.  HUSK at oplyse navn samt at det er startgebyr.

Hvis nogen har lyst at bage en kage er vi meget taknemmelige, men gi lige besked.

Håber at se rigtig mange, både deltagere og tilskuere til en sjov, spændende og hyggelig dag

Mvh Kalundborgegnens Køreforening
Margit Mortensen tlf 61330804 for evt yderligere oplysninger

KEKF træningsderby 2018 

Reglement for KEKFs Trænings Derby
Stævnet er åbent for alle medlemmer af KEKF, samt medlemmer af Bromme Køreforening
Der kan tilmeldes i følgende klasser:
 

1.     1-spand Pony II+III,

2.     1-spand Hest og Pony I,

3.     2 sp hest og pony I + II og III 

Det koster 50 kr. pr. klasse at starte.
OBS: Den arrangerende forening har til en hver tid ret til at ændre klasserne, eller sammenlægge disse. 

Konkurrencen:

Banen består af 2-4 maratonforhindringer der alle kan have porte til og med bogstav E, og op til 20 kegleporte. Alle kegleporte kan evt. køres fra begge veje. Hvis disse skal køres begge veje fra, skal de markeres med hver deres port nummer.
Den ene af disse porte kan være en bro. Kegleporte ved broen skal være min. 190 cm.
Der er min. 3 - 5 meter mellem hvert af elementerne i forhindringen.
Kegleporte har et fast mål på 160 cm.
Banen gennemkøres 2 gange i hver klasse, bedste gennemkørsel tæller.
Der må af sikkerhedshensyn groomes på hele banen – også i  kegleportene.
En-spænder ponyer på max 120cm., der kører med sulky, må køre uden groom på vognen. Groomen skal stå på banen og skal ligeledes være til stede under opvarmningen. Groomen skal være over 18 år. Groomen skal give sig til kende over for dommeren, og have sin fulde opmærksomhed på kusk og pony.
Vi gør opmærksom på at manglende hjelm og vest vil medføre udelukkelse.
Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i stævneåret.
Arrangør påtager sig intet ansvar for ulykker, skade eller sygdom der måtte opstå.
Arrangør kan aflyse, ændre tidsskema og nægte start med begrundelse herfor.
Deltagende kuske skal have den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv/hest/pony og vogn.

Fejl beskrivelse: Straf sekunder:
Væltet bold i kegleport 5 sek.
Væltet bold/element i maratonforhindring 5 sek.
Være skyld i at en forhindring skal genopbygges 20 sek.
Fejl bane i maratonforhindring, rettet fejl 10 sek.
Fejl port (Rækkefølge eller retning) med hele ekvipagen 10 sek.

Eliminering:
- Fejl bane i kegler eller forhindring, som ikke rettes
- Manglende passage af start og mållinje

Tiden for gennemkørsel af banen lægges sammen med eventuelle strafsekunder efter ovenstående regler, og det totale antal sekunder udgør strafpoint.
Det totale strafpoint for stævnet er summen af den bedste gennemkørsel.
Det er tilladt at starte flere klasser.

Søndag 12. augustt DressurCup og TopCup arrangeret af DKS og KEKF
Søndag 19. august ArdenCup arrangeret af SSK
Fredag 7. - søndag 9. september Landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
Lørdag 15. - søndag 16. september Pløjetræf på Nyvang
Lørdag 15. september Klubstævne arrangeret af SOK
Søndag 23. september DressurCup finale og TopCup finale arrangeret af SSK
Lørdag 29. september Pløjestævne
Søndag 30. september ArdenCup arrangeret af SSK
Lørdag 6. oktober Pløjestævne arrangeret af HKR
Søndag 7. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 12. oktober Kulturnat i København arrangeret af DKS
Søndag 14. oktober Orienteringskørsel arrangeret af Hestens Venner
Søndag 14. oktober Pløjestævne arrangeret af LFK
Lørdag 20. oktober Sjællands Mesterskab i pløjning arrangeret af DKS
Søndag 21. oktober 50+ stævne arrangeret af SOK
Mandag 22. oktober
kl.:19:00
Så starter sæsonen op med lædersyning i Natur-Børnehuset, Veddevej 19A, Munke Bjergby
Holdet består af øvede som ikke øvede, der kan lide at mødes til en hyggelig snak over sit læderarbejde. Her kan du få råd og vejledning til selv at udføre dine reparationer eller lave helt nye og spændende udstyr til din hest eller hestevogn. Det er muligt at købe læder og materialer ved fælles indkøb.
Lædersyning er gratis for medlemmer af BKF og koster 25 kr. pr gang for ikke medlemmer.
Vel mødt!
Lørdag 27. oktober Pløjetræf i Hornbæk
Søndag 18. november Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af LFK
Mandag 26. november
kl.: 19:00

 

 

 

Julebanko i Dianalund Borgerhus.
Her holder vi vores populære banko for vores medlemmer og familie.
Alle er velkommen til at tage gaver med til banko-gavebordet og som altid bliver det sikkert en undrholdende aften
Der vil være det antal spilleromgange som der er gaver til. Prisen pr. plade er 10 kr.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Lene på 53542334 senest 19/11 2018
Søndag 9. december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af Kalundborgegnens Køreforening og Bromme Køreforening
 

Sted: I ridehuset, der ligger Blindkildevej 9, Solbjerg, 4270 Høng. Der vil være åbent i cafeteriet med lækker mad hele dagen. :
Stævneleder: Margit Mortensen på tlf. 61330804

Tilmeldingsfrist: Senest den 3. december 2018, og det skal være på tilmeldingsblanketten, 

den sendes til: majken-bakkely@hotmail.com. er der nogle tvivls spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på tlf: 20165337.

 Du må meget gerne skrive lidt til speakeren, samt hvis der er specielle musik ønsker.

 

Startgebyr: 200 kr.
Startgebyret indsættes på Brommes konto: 0570         0000259306 eller på mobil pay: 20165337
senest den 3. december.

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.

 

Maratonpåklædning er påkrævet. Se gældende propositioner for klasser og reglement. Der vil være præmier til bedste jule udklædte, så lad fantasien få frit spil....

Startliste og yderligere information sendes på mail og på facebook.

 Der er mulighed for at leje en boks på dagen, det skal dog aftales på forhånd med Malene på 20218002.

 Vi glæder os rigtig meget til et hyggeligt julestævne.

Mvh.     Kalundborgegnens Køreforening og Bromme Køreforening

Deltagerlisten:

 
KEKF og BKF maratonstævne           
             
Praktisk info : Stævnetelefon: 61330804      
Banen åben kl 08:30 og i frokostpausen      
Husk at fjerne evt. hestepærer fra parkeringsområdet     
Husk at komme i festlig juleudklædning
Vel mødt til en hyggelig dag          
               
Startliste Maraton-Cup  den 9. december 2018    
Start kl 09:30          
Startnr ID nr.  NAVN Klub VOGN NAVN RACE kl.
1 209 Michael Johansen BKF maraton Yankie Fjordlyst Fjordhest 1p C+B
2 191 Malene Larsen DKS maraton Newton Enghaven Fjordhest 1p C+B
3 174 Kirsa Sørensen BKF træning Buller Fjordhest 1p C+B
4 177 Thomas Petersen SOK maraton Rumlepotten Fjordhest 1p C+B
5 83 Hanne Månsson SSK Maraton Gærshøj Chital Welsh pony III
6 215 Kristina Marcussen SSK træning Axell Kastanjegård Haflinger 1p C+B
7 178 Hans vetter SSK Maraton Mille Haflinger 1P C+B
9 196 Malene Bundgaard SSK Maraton Miss Sunshine Welsh Cob 1p C+B
10 69 Julia Conradi SSK/BKF Maraton Sunshine De Zunzy Shagya/ox Araber 1p C+B
11 182 Rina Bock KEKF maraton Paw DSP 1p C+B
12 110 Anne Pedersen SOK maraton Markus islænder 1p C+B
13 73 Jens Peder Pedersen SSK maraton Bertil oldenborg 1h + 1p A
14 34 Charlotte Slebo SSK maraton Peter Pan DSP blanding 1p C+B
15 210 Udo Buchwald DKS maraton Andrew Welsh Cob 1h + 1p A
16 216 Sandra Simonsen SSK maraton Coffee lippizaner 1h C+B
Frokostpause 1 time ca kl 12 - 13
17 201 Nanna Stubager SSK maraton Athos Fjordhest 1h C+B
19 230 Lone Vetter SSK Maraton Mille/Mumbai Haflinger 1p C+B
20 217 Jesper Lamborg BKF maraton Chablis /Golden Welsh junior
21 10 Monika Køier Andersen SSK Maraton Prymus Oldenborg 1h + 1p A
22 22 Maria Buchwald DKS Maraton Donald Welsh Cob 1h + 1p A
23 94 Claus Jensen DKS Maraton Imarco/Counter Hol. Sp. Pony 2sp h+p
24 122 Jørgen Lamborg BKF Maraton Gærshøj Flaminco Welsh pony III
25 162 Dennis Bundgaard SSK Maraton Salxa Haflinger 1p C+B
26 127 Pernille Prip DKS Maraton Freifrau Oldenborg 1h + 1p A
27 142 Tina Nielsen UKR maraton Fratello Oldenborg 1h + 1p A
28 73 Daniel Watson SSK maraton Baldur/Freja Oldenborg 2sp h+p
29 186 Mie Nielsen UKR maraton Blue - 1h + 1p A
30 157 Kasper Petersen SSK Maraton Mogens DSP 1p C+B
31 231 Hans-Henrik Nielsen  UKR maraton Niels Oldenborg 1h + 1p A
32 166 Mathias Blume SSK Maraton Snøvsen Welsh junior
33 79 Preben Olsen SOK Maraton Sundance/Fidibus shetlænder 2sp h+p
8 197 Bjarne Nielsen BKF Maraton Markus Fjordhest 1p C+B
18 171 Steffen Olsen SSK Maraton Midde/Claus Fjordhest 2sp h+p
               
Afslutning og præmieoverrækkelse ca kl 16
               

 

Mandag den 17. december
kl.:: 18:30

 

 

Juleafslutning for lædersyningholdet.
Alle er velkommen også selvom man ikke har gået til lædersyning. Denne julefrokost er for alle medlemmer og foreningens måde at holde julefrokost sammen på.
Uspecificeret smørrebrød á 25,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 10. december
Lørdag 29. december Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af SSK
Søndag 30. december
kl.: 10:30

 

 

Jule - Nytårtur
I år vil vores nytårstur foregå med afgang fra Kongsgården.
Vi spænder for og tager en køretur i området, hvor der vil være læ i skoven.
Efterfølgende vil der være varm suppe med flutes i Svellehuset.
Arrangementet koster 50 kr for medlemmer og 75 kr for ikke medlemmer.
Tilmelding nødvendig af hensyn til mængden af mad senest den 22. december 2018.
Husk tilmelding til Lene på 53542334.

 


Dansk Køre Selskab, DKS
Gert Frid, Årløsevej 17, 4690 Haslev. tlf: 28 57 20 04
g.frid@cph.dk
Charlotte Monk, Toftager 8, 4130 Viby Sj. tlf. 46 19 53 29 / 31 51 88 93, charlotte.monk@live.dk
www.dansk-koere-selskab.dk.

 
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com


Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Anne Carina Hansen, Kærbyvej 14, 4400 Kalundborg. tlf: 23 43 74 40
malmosegaard@mrmagoo.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

Lolland Falster Køreforening, LFK
Henriette Bendorff, tlf.: 21 64 04 51, henry@grin.dk
søren Christensen, tlf.: 21 76 85 54, kallehavegaard@dlgmail.dk
www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, tlf.: 48 28 99 28 / 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk
Kirsten Hansen, tlf: 29 65 8 61, willumsvej@outlook.dk
www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Henrik Køier Andersen, Slimmingevej 28, 4100 Ringsted,
tlf.: 40 76 56 50, mail@koier.com
Anne Faurschou, tlf.: 26 15 01 73, faurschou@stofanet.dk,
Dennis Bundgaard, tlf.: 25 4322 49, 160277@live.dk,
www.sportskuske.dk.
Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Ane Wieder, Hastrupvejen 18, 2690 Karlslunde
tlf.: 46 15 23 24 / 40 97 32 68
anewieder@gmail.com
www.ullerup-koere.dk
Gyda Andersen, tlf. 56 71 01 88 / 30 13 18 26, gyda_andersen@mail.tele.dk

Flemming Andersen, tlf: 56 38 07 37 / 61 26 07 37, fcandersen@live.dk

TopCup Øst: www.topcup-east.dk