Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser de planlagte aktiviteter i år 2019

Sommerhalvåret
Torsdage
 i lige uger
Udendørs undervisning på bane med Kurt Klindt.
Pedersborg Huse 11, 4180 Sorø.
Det koster 200,00 kr for en halv time og 20,00 kr for benyttelse af banen.
Hver tirsdag
Kl.: 18:30
Tirsdagsklubben
Tirsdag den 7. Maj starter Tirsdagsklubben op på sommersæsonen. Der køres hver tirsdag med afgang kl 18 fra Kongsgården, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø. Bare mød op til en hyggelig skovtur, bagefter hygger vi med kaffe og nogle gange har søde mennesker bagt en dejlig kage.
Man dukker bare op
.
Husk at købe Skovkort på Sorø Akademis hjemmeside.
Mandag 7. januar
kl.: 19:00

 

 

Temaaften i Dianalund Borgerhus  i samarbejde med Hestens Venner.
Fore
drag med cand. agro Christina Kryder, som vi også havde fornøjelsen af sidste år.
Denne gang vil hun snakke om det, hun ikke nåede sidste år f.eks, " mavesår hos heste"
Sted: Dianalund Bogerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.
Mandag den 14. januar
kl.: 19:00
lædersyning. Alle er velkommen
Søndag 20. januar Vintertræning arrangeret af SSK
Lørdag 26. januar Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af SOK
Mandag 4. februar
kl.: 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaaften i Dianalund Borgerhus i samarbejde med Hestens Venner.
Foredrag om biddets funktion, hvordan og hvorfor ved Tea Giversen.
Sted: Dianalund Bogerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.

Kom og få en bedre indsigt om biddets funktion.
Denne gang er det Tea Giversen, der kommer og fortæller om anvendelse af bid og hvordan biddet indvirker på hesten.

Det er i sig selv en jungle, når man skal prøve at finde frem til det bid, det måske ??? fungerer bedst til den type hest, som man skal finde den bedste udgave af bid til. Ofte er man nødt til bare at prøve sig frem. MEN hvorfor virker nogle bid godt på den enkelt heste? imens andre bid slet ikke duer? selv om en anden hest gik meget godt på det samme bid?

Tea Giversen har, sammen med sin far Niels Giverse, kørt rigtig mange heste til i årernes løb. Tea har derfor fået en meget stor erfaring via de mange forskellige heste, som hun har haft i hænderne gennem de mange år.

Mød op til en spændende aften og bliv klogere på bid til heste.

Pris for medlemmer af foreningen: 30 kr.
Pris for ikke medlemmer: 60 kr.
Prisen er inkl. kaffe og kage

Fredag 22. februar

Kl.: 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

Bromme køreforening.

Fredag den 22. februar 2019 kl 19:00 i Dianalund Borgerhus. Spisning kl 18.

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne: 
1)       Valg af dirigent
2)       Valg af stemmeudvalg
3)       Formanden aflægger beretning
4)       Godkendelse af det reviderede regnskab
5)       Fastsættelse af kontingent
6)       Indkomne forslag
7)       Valg af : 
 

Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Lene, på valg
Næstformand: Max, på valg.
Sekretær: Majken, ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem: Carina, ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem: Annette, ikke på valg. 
Suppleant: Grå, på valg.

Udvalgsmedlemmer:

Pløjeudvalg: På valg. (Anker og Steffen)
Temaaften: På valg. (Carina, Jørgen og Lene.)
Bladudvalg: På valg. (Kirsa og Carina)
Stævneudvalg: På valg. (Majken, Pernille og Michael)

Bilagskontrollør: På valg. (Pernille)

8)      Aktivitetsforslag for det kommende år.

9)      Eventuelt, herunder årets ”Brommer” og årets hjælper.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslede generalforsamling.

Mulighed for spisning kl.: 18:00 inden generalforsamlingen. Uspecificeret smørrebrød, pris 25,00 kr. pr. stk.
Tilmelding til spisning
til Majken Olsen på telefon 2016 5337 senest mandag den 18. februar 2019

 

Lørdag 23. februar Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af DKS
Søndag 24. februar Vintertræning arrangeret af SSK
Søndag 3. marts
kl.: 11:00

 

 

Traditionens tro afholder Bromme Køreforening fastelavnstur.
I år går turen fra Henrik og Mona Mikkelsen.
Vi mødes på Ødemarksvej 10, 4190 Munke Bjergby, så vi er køreklar kl.: 11:00
Vi køre en tur ud i skoven og finder et passende sted, hvor vi slår katten af tønden,
samt hygger med lidt chokolade oglidt til ganen.
Der vil nok også være lidt til børnene i tønden.
Efterfølgende køre vi hjem til medbragte madpakker.
Bromme giver fasterlavnsboller og kaffe / te.

Pris for dette hyggelige arrangement er kun 25 kr. pr. voksen for medlemmer, ikke medlemmer er selvfølgelig også meget velkommen, dog koster det 40 kr. pr. voksen.

Tilmelding til Majken på telefon 20165337 senest den 28. februar

Mandag 4. marts
kl.: 19:00

 

 

 

Temaaften i Dianalund Borgerhus:
Efter aftale med Hestens Venner fastholdes mødestedet til
Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund
.
Foredrag om hypnose / ved hypnotisør Anette Rath
Kom til en spændende og meget anderledes aften mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund. Bromme Køreforening og Hestens Venner er igen gået sammen om et fælles foredrag
 

Anette Rath, som til daglig arbejder med hypnose, kommer og holder foredrag om hypnose i forbindelse med ride angst, nervøsitet på stævnepladsen og om at øge præstations evnen på stævnepladsen v.h.a hypnose.

Der er intet mystisk over hypnose. Det går I alt enkelthed ud på, at ændre de vaner og reaktionsmønstre der giver os problemer. Når man er i hypnose, er man helt vågen, blot i en afslappet tilstand. Her kan man ændre underbevidstheden, sådan at negative og uhensigtsmæssige  vaner brydes på en hurtig og effektiv måde. Hypnose er en anerkendt behandling, og forskere overvejer at tage det i brug indenfor lægevidenskaben.

Tilmelding til Lene pr. sms: 53542334. 

Pris for medlemmer af en af foreningerne: 30 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 60 kr.
Prisen er inkl. kaffe/the og kage

Lørdag 16. marts Indendørsstævne MaratonCup finalen
Lørdag 16. marts

 

 

 

 

 

Pløjestævne i Holbæk-Odsherreds Landboungdom.  

Holbæk Odsherreds Landboungdom melder igen i år klar til at afholde pløjestævne. Det bliver afholdt den 16. marts, og vi krydser fingre for at vejret er med os i år. Vi inviterer igen i år både LU senior og LU junior pløjere samt veteran og hestepløjere.

Vi starter kl. 8.30 med morgenmad for pløjere og hjælpere.
Kl. 9.00 information og klargøring af pløjestykkerne.
Kl. 9.30 flækning og stævnet begynder.
Kl. ca. 15 vil der være præmieoverrækkelse.

Tilmelding og henvendelse skal ske til Mads Husballe på 6111 9271

Stævnet vil foregå på adressen: Høedvej 51 4450 Jyderup.

Håber at se en masse friske hestepløjere, som vil støtte op om dagen!

Søndag 24. marts Vintertræning arrangeret af SSK
Mandag 25. marts
Kl.: 18:30
Afslutning på lædersyning:
Alle medlemmer er velkommen til denne "påskefrokost" i foreningen.
Uspecificeret smørrebrød á 25,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888
senest den 15. marts
Søndag 7. april DressurCup og TopCup arrangeret af UKR
Lørdag 20. april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition til påskestævnet                                        

Stævnet afholdes i NNC's grusgrav, Kalundborgvej 94, 4180 Sorø.

Påske lørdag den 20. april 2019. 😊  

Stævneleder: Majken Olsen . tlf. 20165337      
Konkurence:
Stævnet består af en keglebane og derefter en række poster, der køres i numerisk rækkefølge.

                                                                                                

Keglebanen:
De køres først en keglebane med ca. 15 porte, bro kan forekomme.
Port bredde er hjulbredden + 30 cm

Der køres ikke på tid, men der skal min. traves, der må ikke skridtes.
Nedrivning af bolde giver 3 straf.
Fejl kørt bane giver 20 straf, men man bliver ikke diskvalificeret.

Ruten i skoven samt noget af grusgraven:

Efter keglebanen køres der forskellige opgaver/poster på en rute gennem grusgraven og skoven. Man får et kort udleveret, som man så kører efter på en markeret rute. Opgaverne kunne være: køre i slangegang enhånds kørsel, holde op af- eller ned af en bakke, spørgsmål til kusk og grooms, osv.

 Der gives point alt efter opgavens udførsel.

ALLE KAN VÆRE MED – uanset niveau 😊

Generelle bestemmelser:

Stævnet afholdes udendørs.

Der køres i en samlet klasse, altså alle mod alle.
Stævnet er åbent for alle uanset om kusken er medlem af en køreforening eller ej.
Kuske under 18 år skal have en voksen på vognen.

Alle skal have groom på vognen.
Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i 2019.
Alle sikre vogntyper er tilladt, dog skal vognen være til mindst 2 personer.
Påklædning efter vejret, dog skal ALLE bære hjelm.
Alle skal til forspændingskontrol og have målt hjulafstand, senest 15 min før start.

Officials kan deltage som aktive i konkurrencen.
Der er præmier til de bedst placerede og til den næstsidste.
Opstaldning foregår i egen trailer/lastbil på parkeringspladsen.
Bromme Køreforening påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom der måtte opstå.
Vi forventer, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv og sin/sine hest/pony.
Ret til ændringer forbeholdes.

Start gebyret er 75 kr. for medlemmer af Bromme Køreforening og 100 kr. for alle andre.
Tilmelding senest den 14. april til Majken Olsen på mobil: 20165337 eller pr mail til:

Majken-bakkely@hotmail.com

Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget på:

Reg. Nr.: 0570  Konto nr.: 0000259306 eller på mobil pay: 20165337.

Tilmelding, der modtages efter denne dato, betragtes som efteranmeldt og der opkræves dobbelt stævnegebyr.
Ingen betaling på dagen.
Ved tilmelding skal oplyses navn på kusk, hest, vognbredde og vogntype.

Startliste kommer på facebook og vores hjemmeside.

Vi håber på, at deltagerne og publikum vil tage godt imod arrangementet og være med til at gøre stævnet til en god og kammeratlig oplevelse.

Velkomstbrev

Den første starter, starter kl.: 10:00. Man bliver sendt afsted løbende med 10 min mellemrum.
Vi starter kl.: 8:30 med en lille briefing. Her vil vi give informationer for dagen, samt udlevere nummerveste, som groomen skal være iført hele turen igennem, samt mapper med kort for turen, turen er dog markeret med gule pile i højre side.
Husk at påskestævnet er stævnet, hvor der ingen stress er, derfor tages alt stille og roligt. Hvis man ønsker at få hjælp til at gå keglebanen, kontakter man blot Majken eller Pernille, de vil gerne hjælpe.
Der vil på dagen være mulighed for at købe frokost på pladsen, så husk at glem madpakken 😉
Efter vejrudsigten ser det ud til at blive godt vejr, så det satser vi på.
Vi glæder os til en dejlig dag med jer alle sammen.
Mvh Stævneudvalget Bromme køreforening.

P.S. Et godt råd tag jeres skarpe blik med da man aldrig ved hvad opgaverne byder på
Søndag 22. april DressurCup og TopCup arrangeret af SSK
Lørdag 27.april Derbystævne arrangeret af  KEKF
Se proportionen
Onsdag 1. - søndag 5. maj Internationalt stævne og landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
Lørdag 11. maj

 

 

Løvspringstur lørdag den 11. maj i Dyrehaven.
Vi mødes kl 10 på Klampenborg Galopbanes P-plads og kl 11 kører vi i skoven ført an af Peter Grå.
Medbring madpakke og drikkevarer til turen og selvfølgelig godt humør.
Vi håber på stor opbakning og ser frem til en rigtig hyggelig dag. Tag gerne hat på :-)
Har du ikke selv mulighed for at køre, så kontakt undertegnede, så ser vi om ikke vi kan finde en plads på en vogn :-)
Tilmelding til Annette: tlf. 4040840 eller på mail:
annette.engbergnielsen@gmail.com
Søndag 19. maj ArdenCup arrangeret af SSK
Fredag 24. - søndag 26. maj Landsstævne arrangeret af Slesvigske Køre Selskab
Lørdag 25. maj Derbystævne arrangeret af  KEKF
Fredag 15. - søndag 16. juni Landsstævne arrangeret af Vendsessel Køreforening
Fredag 15. - søndag 16. juni Landsstævne arrangeret af SSK
Lørdag 22. juni DressurCup og TopCup arrangeret af SOK
Søndag 30. juni
Kl.: 10:00

 

 

 

 

 

Orienteringskørsel søndag d.30.juni i Søskoven Sorø

Vi mødes på P-pladsen i Søskoven, ved Ringstedvej i Sorø. Der er samling med information kl.10.00. Første kusk kører afsted kl.10.30, herefter sendes kuskene afsted med ca.5 min mellem.

Der udleveres et kort med rute og undervejs vil der være forskellige poster, hvor der samles point. 

De er præmieringer til de tre med højest point og selvfølgelig går den flotte vandrepokal igen i år til den med færrest point.

ALLE kan være med, uanset niveau.

Efter turen spiser vi vores medbragte mad.

Det er gratis for medlemmer af Bromme Køreforening, dog skal der indløses ridetegn hos Stiftelsenhttps://www.stiftsor.dk/produkter/

Ikke medlemmer er også velkomne for 30kr. pr. vogn, som betales kontant på dagen eller via Mobilepay på 20165337

Af hensyn til planlægningen er der tilmelding senest d.13.juni til Julie Schwartz 208 208 18 eller julischwartz7@gmail.com

Se resultaterne og  de rigtig svar her

Onsdag 3 - søndag 7. juli Nordisk Mesterskab i Olso i Norge
Søndag 7. juli

 

 

 

TopCup
Så er det blevet tid til at Bromme Køreforening kan invitere til TopCup. 
Det bliver i år på DKS nye område i Mørkøv. 
Sted: DKS Rævebjerg, Mørkøv-banen. Der parkeres ved Netto på Ringstedvej 27, 4440 Mørkøv, der er parkeringsområde bagved Netto der må ikke parkeres på selve Nettos parkeringspladser. Når man har spændt for, skal man kører over Skovvej, og tage den sidste nedkørsel inden skolen. Skolen ligger på Skamstrupvej 18, 4440 Mørkøv.
Stævneleder: Majken Olsen, tlf. 20 16 53 37 
Tilmeldings- og betalingsfrist: senest 2.juli 2018 på
majken-bakkely@hotmail.com  
Husk at påføre navn på kusk og hest, ID-nr, sporvidde på vogn, samt klasse! 
Du må også meget gerne skrive lidt til speakeren.

Vær opmærksom på ændringer i Top Cup Regler 2019
Mangler du ID nr.? kontakt Gyda:
gyda_andersen@mail.tele.dk
KUSKELICENS: Du skal have betalt kuskelicens for at starte top cup.
Klasser iflg. reglement
Startgebyr: Voksne: 150kr.
Børn/junior 7-13 år: 75kr.
Startgebyr indbetales til BKF, Sydbank: 0570 – 0000259306 senest d.2.juli. 
Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget. Efteranmeldelse kun mod dobbelt gebyr.
Startliste og yderligere information sendes på mail og på Facebook. 
Vi glæder os til at byde velkommen i Mørkøv d.7 juli

Deltagerlisten:

Tid:

Startnr.

ID:

Navn:

Klub

Klasse:

Vognbredde:

10:30

1

107

Charlotte Olsen

BKR

Junior

92 cm/115 cm

 

2

137

Victoria Neble Belling

SOK

B

92 cm/115 cm (107 cm)

 

3

145

Cathrine Andersen

SSK

C

126 cm/148 cm

 

4

203

Bjarne Nielsen

BKR

C

125 cm/148 cm

Ca. 11:00

5

178

Hans Vetter

SSK

C

128 cm/148 cm

 

6

27

Line Mortensen

KEKF

A

126 cm/141 cm

 

7

207

Kathrine Binzer

SOK

C

138 cm/158 cm

 

8

96

Pernille Prip

DKS

Abc2

143 cm/163 cm

 

 

 

 

 

 

 

Frokost 11:30-12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

9

 

Nanna Stubager

BKR

B

126 cm/148 cm(143 cm)

 

10

236

Jesper Nyby

BKR

C

125 cm/148 cm

 

11

230

Lone Vetter

SSK

C

128 cm/148 cm

 

12

75

Lena Vabø

BKR

aBc2

139 cm/160 cm

Ca.13:00

13

136

Margit Mortensen

KEKF

A

126 cm/141 cm

 

14

92

Kirsten Hansen

SOK

A

111 cm/126 cm

 

15

206

Annette Neble Belling

SOK

C

90 cm/110 cm

 

16

90

Anny Olsen

SOK

B

126 cm/148 cm(143 cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 13. juli ArdenCup arrangeret af SSK
Fredag 19, - 28 juli Ferieuge i Ullerup arrangeret af UKR
Fredag 26. - lørdag 27. Stævne i ferieugen arrangeret af UKR
Fredag 2. - søndag 4. august Landsstævne arrangeret af Fyns Køre Selskab
Lørdag 3. august Derbystævne arrangeret af  KEKF
Søndag 11. august DressurCup og TopCup arrangeret af DKS og KEKF
Søndag 18. august ArdenCup arrangeret af SSK
Lørdag 17. august


 

Bromme Køreforening gør opmærksom på sin eksistens overfor politikere og borgere ved folkemødet på lørdag.
Kig forbi Klosterporten ved Sorø akademi og hils på.
Så er vi klar til at køre politikerne rundt til dialogmøder i Sorø hele dagen.
Vi er her til kl.17, så kig forbi.
Lørdag 24. august

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidt tidlig løvfaldstur den 24. august 2019

Vores løvfaldstur vil i år være fra Claus Rasmussen
Vi mødes på Stokholtsvej 11 4173 Fjenneslev, så vi er forspændt og køre klar kl. 11, efter vores hygge starter.
Claus vil vise os skovene omkring ham, med et par pauser, hvor foreningen giver lidt ” hygge”
.
Det er Sorø akademi skove, så husk at indløse dagskort til skoven, på Akademiets hjemmeside, hvis I ikke har køreskovkort til skoven.
Ca. kl. 13 holder vi pause ved skovkroen, hvor det er muligt at købe lækre sandwich.
Det er mulighed for at bestille store sandwichs med: æg og rejer, hønsesalat og laks.
De koster 45 kr. pr. stk. De skal forudbestilles, når man melder til turen, så de er klar når vi kommer.
Pengene for sandwichs kan mobil pay`s til Majken på 20165337.
Det er os muligt at spise egne madpakker på stedet.
Når vi har spist, triller vi tilbage til Claus.
Selve turen er GRATIS for foreningens medlemmer, men ALLE er velkommen, men det koster 25 kr. at deltage for ikke medlemmer.
Tilmelding og sandwichs bestilling er til Majken på 20165337, senest den 20 august.

Søndag 25. august

 

 

 

 

 

 

Soigneringskursus

Tid : Søndag den 25. august kl. 10.00 til kl. 12.00
Sted : Klovbygade 1B 4490 Jerslev

Kom og se hvordan Lene soignerer sin belgierhest og få en fælles snak om gode ideer og erfaringer.
Arrangementet er ment som en hyggelig formiddag i stalden, hvor vi alle kan snakke fælles om emnet soignering.
Vi går hele hesten igennem fra bund ( hovskæg / hove ) til top ( man / hale ). Der vil være tips til fletning ( også med bast ) og rosenknopper.
Måske der er nogen med erfaring for klipning af hest ? Vi får at se
;-)
Kom med til en hyggelig snak og prøv gerne selv.
Der tilbydes kaffe g kage.
Pris: 20 kr. for medlemmer - 40 kr. for ikke medlemmer.

Tilmelding senest den 23. august til Lene : 53542334
Kurset aflyses ved færre end 5 tilmeldte

Fredag 6. - søndag 8. september Landstævne arrangeret af Midtjysk Køre Selskab
Onsdag 11. - søndag 15  september Verdens Mesterskabsstævne for 2-spand hest i Drebkeu i Tyskland
Lørdag 14. - søndag 15. september Pløjetræf på Nyvang
Lørdag 14. september Klubstævne arrangeret af SOK
Søndag 15. september ArdenCup arrangeret af SSK
Lørdag 21. september Pløjestævne i Haslev arrangeret af HKR
Søndag 22. september DressurCup og TopCup arrangeret af LFK
Onsdag 25. - søndag 29. september Verdens Mesterskab for pony i Kisbér i Ungarn
Lørdag 28. september

 

 

 

 

 

 

 

Pløjestævne:
Bromme Køreforening afholder pløjestævne lørdag den 28. september 2019 hos Adi og Birger, Næstvedvej 75, 4180 Sorø.
Tilmelding til Peter Grå, tlf 20305659 (efter kl. 16)
Tilmeldingsfrist: 20. september
Program:
Kl. 8.30 Plovkroen serverer morgenkaffe til de morgenfriske
Kl. 9.30 Måling af plove og lodtrækning om agre
Kl. 10.00 Pløjning 1. del
Kl. 12.30 Frokostpause (Plovkroen er åben)
Kl. 13.00 Pløjning 2. del
Kl. 16.00 Afslutning og servering af gule ærter mens vi venter på resultaterne.

Pris kr. 175 for Pløjere incl gule ærter, for tilskuere koster gule ærter 60 kr.

Vi håber på rigtig mange deltagere og tilskuere, så kom frisk

Søndag 29. september Fynsk mesterskabsstævne i pløjning
Lørdag 5. oktober Pløjestævne arrangeret af LFK
Søndag 6. oktober DressurCup finale og TopCup finale arrangeret af DKS
Fredag 11. oktober Kulturnat i København arrangeret af DKS
Søndag 13. oktober Orienteringskørsel arrangeret af Hestens Venner
Søndag 13. oktober ArdenCup finale arrangeret af SSK
Søndag 13. oktober Pløjestævne
Lørdag 19. oktober Danmarks mesterskab i pløjning, Lundebæk
Søndag 20. oktober 50+ stævne arrangeret af SOK
Mandag 21. oktober
kl.: 19:00

 

 

Så starter sæsonen op med lædersyning i Natur-Børnehuset, Veddevej 19A, Munke Bjergby
Holdet består af øvede som ikke øvede, der kan lide at mødes til en hyggelig snak over sit læderarbejde. Her kan du få råd og vejledning til selv at udføre dine reparationer eller lave helt nye og spændende udstyr til din hest eller hestevogn. Det er muligt at købe læder og materialer ved fælles indkøb.
Lædersyning er gratis for medlemmer af BKF og koster 25 kr. pr gang for ikke medlemmer.
Vel mødt!
Lørdag 26. oktober Pløjetræf i Hornbæk
Søndag 27. oktober

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets KøreTREC-stævne
Åbent KØRETREC efterårsstævne, søn den 27. okt. 2019
Proposition for fælles åbent KøreTREC efterårs-stævne søndag d. 27. okt. 2019
Stævnet afholdes i/ved NCC's grusgrav, (og Bromme plantage)
Kalundborgvej 94, 4180 Sorø
Stævneleder: Majken K. Olsen. Mobil: 20165337
Ideen i KøreTREC er, at ALLE KAN VÆRE MED !!!!! Stævnet er åbent for alle. Er for nye heste, kuske og grooms, samt erfarne ekvipager, som ønsker nye oplevelser (også for hestene) og yderligere variation i deres kørsel
Der køres i 3 klasser; en begynder-, en let øvede- og i en øvede stævne-klasse med placeringslister og med rosetter /præmier til de bedst placerede i hver klasse
Præmier/rosetter til BÅDE kusk og groom.
STÆVNET:
Efter indskrivning afholdes kl. 9.30 et orienteringsmøde om dagens aktivitet og banegennemgang af del 3. Detaljeret program følger efter tilmeldingsfrist.
Stævnet består af 3 dele:

1) Forspændings-, sikkerheds- og udstyrskontrol:

2) Orienteringsdel:

Ruten ( 6-7 Km )starter i NCCs grusgrav, går videre rundt i Bromme Plantage og retur til grusgraven.  Man får et kort udleveret, som man så kører efter på en markeret rute (+ skilte på ruten). Der vil være flere kontrolposter og opgaver på ruten. Opgaverne kunne være: Hvor god en man til at holde en foreskrevet hastighed over en given distance? Stilstand i optil 30 sek; heste/køre relaterede spørgsmål til kusk og grooms, små praktiske opgaver osv.

3) Forhindrings-/opgavedel:

Når ekvipagerne returnerer til grusgraven, skal de her i numerisk rækkefølge gennemkøre yderligere 10-12 forhindringer f.eks; skarp vending, bak ind på sidevej eller i port, groom rydder vejen, kantstens-parkering, nedhængende grene, passage af vandløb, kørsel i forskellige figurer, behændighed hvor groom  ( i skridt/trav) flytter  flag fra en kegle til en anden eller ”ølkørsel ” over vejbump. (1 mulig forhindring kan være en keglebane med op til 10. porte, mål: sporvidde + 30 cm). Som noget nyt kan en del af forhindringer køres trav/ galop(frit valg for øvede) f.eks. ved slalom, cirkler, kløver- og 8-talsfigurer (evt. kørsel med én hånd), og der er kommet nye sværere forhindringer til for yderligere at udfordre de øvede, og som begyndere og letøvede ikke skal at køre.
Husk: at for alle gælder det, at man kan fravælge enhver en forhindring/opgave, man (og/eller hesten) ikke er klar til. Der gives så 0 point for denne – men man fortsætter i klassen.
Konkurrencen startes altid med del 1, Forspænding(kontrol). Stævnearrangøren kan frit inkludere opgaver fra 3 i del 2 eller vælge, at forhindringsdel skal køres før orienteringsdel. De valgte forhindringer/opgaver i del 2 og 3 offentliggøres på stævnedagen ved orienteringsmødet og ved opslag på dagen.
Der gives point alt efter opgavenes udførsel af både hest, kusk og groom.
Generelle bestemmelser:
Stævnet afholdes udendørs.
Stævnet er åbent for alle uanset medlemskab af en køreforening eller ej.
Kuske under 18 år skal have en voksen på vognen.
Alle skal have groom på vognen.
Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i 2019.
Alle typer bid er tilladt. Det er ikke tilladt at køre bidløst.
Alle sikre vogntyper er tilladt, dog skal vognen være til mindst 2 personer.
For vogne uden bremser skal der bruges bagtøj.
 Påklædning efter vejret, dog skal ALLE bære hjelm. Deltagere < 16 år skal bære sikkerhedsvest.
Alle skal til forspændingskontrol og have målt hjulafstand, senest 15 min før start.
Opstaldning foregår i egen trailer/lastbil på parkeringspladsen.
Arrangørerne påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom der måtte opstå.
Det forventes, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv og sin/sine hest/pony. Vaccinationsattest/hestepas skal kunne fremvises på forlangende
Ret til ændringer forbeholdes.

Start gebyret er 100 kr for medlemmer af de arrangerende foreninger ( Bromme, KEFK, SOK og Nordsvensk) og 125 kr for alle andre.
Alle kuske skal have mindst daggæstekort ( 70,-kr) til 27.10 eller årskort til Sorø Akademis skove.
( https://www.stiftsor.dk/friluftsaktiviteter/ridning-og-ridetegn/ )

Tilmelding senest den 14. okt (først til mølle) på SMS til Lone Jørgensen (mobil 60837425) eller pr. mail til;
rynke.65@hotmail.com
Ved tilmelding skal oplyses navn på kusk (husk også tlf. nr. og mail-adresse), hest, stangmål, vognbredde og vogntype.
Om man starter i begynder-, letøvede- eller øvede klasse. Alle deltagere SKAL stille med groom og helst også med en hjælper > 12 år.
Opgiv gerne navne på begge ved tilmelding.
Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget på: Mobil pay   60837425 eller
SOKs Konto: Reg. nr. 9570 Konto nr. 0011890482 med angivelse af aktivitet og fuldt navn.

Tilmelding, der modtages efter d.14.okt. betragtes som eftertilmelding, og der opkræves dobbelt stævnegebyr. Ingen betaling på dagen.
Startgebyr tilbagebetales mod læge- eller dyrlægeattest.
Detaljeret program Startliste kommer på facebookgruppen ”KøreTREC” og foreningernes hjemmesider 10 dage før stævnet afholdes
KøreTREC interesserede kuske og grooms er en blandet skare med forskellige erfaringer og ønsker med deres kørsel.  Vi har tilpasset stævnets indhold, så det bliver morsomt og også udfordrende for BÅDE nybegyndere, letøvede og for erfarne kørefolk ( og heste).
Vi afvikler stævnet efter en ny model, hvor hver ekvipage helst skal møde med en hjælper (til at stå ved forhindringer/kontrolposter). Så kan del 1 og del 2 afvikles parallelt.  Ventetid begrænses, og vi kan slutte midt på eftermiddagen,
Vel mødt !!

Vi glæder os til at se jer den 27. okt

Bedste hilsner
KøreTREC-gruppen for Bromme, KEKF, Nordsvensk og SOK , 20.9.2019

Fredag 1. november
Lørdag 2. novenber

 

 

 

Maratontræning
Bromme Køreforening inviterer hermed til indendørs maraton-træning d. 1. og 2. november 2019 i Ridehuset på Solbjerggaarden, Blindkildevej 9, Solbjerg, 4270 Høng.
Der vil blive sat en maratonbane op - inkl bro - så man har mulighed for at træne lidt, inden indendørs sæsonen skydes igang på Lolland d. 24/11.
Man kører på skift i hold af 2-3 ekvipager af gangen.
Fredag kan man tilmeldes sig til at køre fra kl 16.00 og frem, og lørdag er det mellem kl 08.00-13.00.
Ønsket køre-tidspunkt oplyses ved tilmelding, og disse fordeles efter bedste evne.
Fredag aften vil der være mulighed for køb af biksemad til 60 kr pr person.
( oplys ved tilmelding om der ønskes biksemad)
Lørdag vil der være salg af morgenmad samt frokost.
Der vil mulighed for leje af boks til 150 kr inkl strøgelse og udmugning.
Prisen for at deltage til dette hyggelige arrangement er 50 kr pr ekvipage.
Tilmelding, som er bindende, sker til Malene Bundgaard på 20218002.
Der betales for deltagelse og evt boks ved tilmelding til Majken på mobilepay ‭20165337‬.
Mad og drikke betales på dagen.
Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at sende din tilmelding afsted; dog senest d. 27/10-19
Arrangementet er for alle - Vi glæder os til at se jer!!!
Mandag 4. november
Kl.: 19:00
Julebanko. i Dianalund Borgerhus.
Her holder vi vores populære banko for vores medlemmer og familie.
Alle er velkommen til at tage gaver med til banko-gavebordet og som altid bliver det sikkert en undrholdende aften
Der vil være det antal spilleromgange som der er gaver til. Prisen pr. plade er 10 kr. Max 4 plader indtil alle har købt.
Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Prisen for arrangementet med kaffe og kage:  30 kr. og 60 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding til Lene på 53542334 senest 25/10 2019
Søndag 17. november Sofie Amalie Kongsted underviser
Tilmelding til Carina på tlf 31363130.
Søndag 24. november Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af LFK
Lørdag 30. november

 

 

 

 

 

 

 

Kegletræning

Gratis tilbud til alle Bromme-medlemmer.....

Lørdag d. 30. november 2019 er der fra kl 06.00-14.30 sat en keglebane op i ridehuset i Solbjerg, som man kan komme og køre GANSKE GRATIS!!!

Det kræver ingen tilmelding; man møder bare op og kører al det, man har lyst til.
Eneste krav er blot, at man er medlem af Bromme Køreforening.

Så kom frisk og benyt dette tilbud. ( Pssst; man kan jo selv aftale noget med andre medlemmer om at mødes dernede - for hyggens skyld

Søndag 8. december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af  KEKF og Bromme
 

Sted: I ridehuset, der ligger Blindkildevej 9, Solbjerg, 4270 Høng. Der vil være åbent i cafeteriet med lækker mad hele dagen. :-) Stævneleder: Claus Hansen  tlf. 21624401

Tilmeldingsfrist: Senest den 1. december 2019, og det skal være på tilmeldingsblanketten, 

den sendes til: majken-bakkely@hotmail.com. er der nogle tvivls spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe på tlf: 20165337. 

Du må meget gerne skrive lidt til speakeren, samt hvis der er specielle musik ønsker. 

Startgebyr: 200 kr. 

Startgebyret indsættes på Brommes konto: 0570         0000259306 eller på mobil pay: 529403

senest den 1. december.

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.

 Maratonpåklædning er påkrævet.
  Se gældende propositioner for klasser og reglement.
  Reglement 2019/2020 se her
 Der vil være præmier til bedste jule udklædte, så lad fantasien få frit spil....

Startliste og yderligere information sættes på hjemmeside og facebook.

 

Der er mulighed for at leje en boks på dagen, det skal dog aftales på forhånd med Malene på 20218002.

  Vi glæder os rigtig meget til et hyggeligt julestævne

Mvh.     Kalundborgegnens Køreforening og Bromme Køreforening

Tilmeldingsskema se her

 

Mandag den 16. december
kl.:18:30
Julesammenkomst. Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Alle er velkommen også selvom man ikke har gået til lædersyning.
Denne julesammankomst er for alle medlemmer og foreningens måde at holde julefrokost på.

Uspecificeret smørrebrød á 25,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 9. december.
Lørdag 28. december

 

 

 

 

 

 

Nytårstur med Bromme køreforening.
I år starter turen fra Julia Conradi og går videre gennem skoven med et kort stop og lidt til ganen.
Herefter kører vi til Gyrstinge kro hvor frokosten spises på deres p-plads.
Efter frokost går turen retur til Julia.
Vi har fået lov til at benytte Julias kørebane som p-plads til vores biler og trailere – dog skal der tages hensyn til banen, ved ikke at ”køre den op” og efterladenskaber skal fjernes.
Sted: Nyrupvej 51, Sorø.
Afgang: Kl 10:30 – frokost ved Gyrstinge ca kl 12:30 herefter retur.
Pris: Gratis for medlemmer, 30,- kr for ikke medlemmer.
Der er mulighed for tilvalg af sandwich til 40 kr stk.
1 Øl/vand er med i prisen. Mulighed for yderligere køb af BKF.

Tilmelding til Lene: 53542334
Senest torsdag kl. 15. af hensyn til bestilling af sandwich.

Søndag 29. december Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af SSK


Dansk Køre Selskab, DKS
Niels Giversen, Kyringevej 102, 4296 Nyrup  tlf: 20 93 69 29
hestemand@mail.dk
www.dansk-koere-selskab.dk.

 
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com


Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Benny Petersen. tlf: 59 59 56 76
info@bennypetersen.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

Lolland Falster Køreforening, LFK
Flemming Larsen, Kirkevejen 100, 4930 Maribo, tlf.: 41 18 36 43,
fl@l-f-k.dk
søren Christensen, Klintegårdsvej 2, 4952 Stokkemark tlf.: 21 76 85 54,
sc@l-f-k.dk
www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, tlf.: 48 28 99 28 / 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk
Kirsten Hansen, tlf: 29 65 8 61, willumsvej@outlook.dk
www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Ole Kristiansen, Sejerupvej 34, 7323 Give       
tlf.: 61 61 00 39, ok@aogroup.dk
www.sportskuske.dk.
Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Hans Henrik Nielsen, Tømmerupvej 301, 2791 Dragør          
tlf.: 32 53 24 44
kinkelgaarden@get2net,dk
www.ullerup-koere.dk
Gyda Andersen, tlf.  30 13 18 26, gyda_andersen@mail.tele.dk

Flemming Andersen, tlf: 56 38 07 37 / 61 26 07 37, fcandersen@live.dk

TopCup Øst: www.topcup-east.dk