Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser de planlagte aktiviteter i år 2021

Hver tirsdag
Kl.: 18:30

 

Tirsdagsklubben
Tirsdag den 4. Maj starter Tirsdagsklubben op på sommersæsonen. Der køres hver tirsdag med afgang kl 18:30 fra Kongsgården,
Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø. Bare mød op til en hyggelig skovtur, bagefter hygger vi med kaffe og nogle gange har søde mennesker bagt en dejlig kage.
Man dukker bare op
.
Husk at købe Skovkort på Sorø Akademis hjemmeside.
Hver mandag
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.

AFLYSNING LÆDERSYNING
Mette F har talt. Vi aflyser derfor lædersygingen, i hvert fald til og med 28/02-2021. Så må vi se, hvad der sker derefter,

Mandag 4. januar  Aflyst
Kl.: 19:00

 

Naturprojekter - flip eller god idé? v/ Klaus Wunsh
Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 28. december 2020 til Lone Wunsch på tlf.: 22 84 42 04 eller mail: lone@hestens-venner.dk
Mandag 1. februar  Aflyst
Kl.: 19:00

 

 

 

 

Trailerkørsel: v/ Anne og Jens Faaurskov
Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 25. januar 2021 til Lone Wunsch på tlf.: 22 84 42 04 eller mail: lone@hestens-venner.dk
Vi er mange, der har taget trailerkort for mange, mange år siden, og nogle ting er ændret de seneste år.
Hvad må man køre med i dette årtusind i forhold til tidligere?
Hvornår er det strengt nødvendigt at være i besidelse af et trailerkort? Det er vist nok noget med vægten....? men hvodan laves regnestykket? selve traileren og den trækkende bil kan udløse et sandt studie af registrerings attester før, man har det rigtige tal i sit regnestykke og her ud fra kan gennemskue, om trailerkortet er nødvendigt!
Heste er ofte tungere, end vi regner med. Den sikre løsning er selvfølgelig, at få hesten på en brovægt, hvis man på nogen måde har adgang til en brovægt.
 Fredag 19. februar Udsat

Ny dato 23. April  Udsat
Ny dato følger.

kl.: 19:00

 

 

Generalforsamling 2021
Vi må udskyde veres generalforsamling pga forsamlingsforbudet.

Vi håber det er muligt, at holde generalforsamlingen fredag den 23. april 2021. Det bliver naturligvis i Borgerhuset i Dianalund, men vi har booket Byrådssalen for at have mere plads til rådighed. Så kryder vi fingre for, at det er muligt at afholde generarforsamlingen denne dag. Nærmere info følger.

Til jeres info så stopper Tina Jensen som bestyrelsesmedlem. Så vi håber der er en derude, der har lyst til at gribe stafetten? hvis de vil vide mere om bestyrelsesarbejdet, så kontakt gerne en af os fra bestyrelsen

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Bromme Køreforening
i Dianalund Borgerhus.

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne:
    1) Valg af dirigenr
    2) Valg af stemmetællerer
    3) Formanden aflægger beretning
    4) Godkendelsen af det rweviderede regnskab
    5) Fastsættekse af kontingent
    6) Indkomne forslag
    7) Valg af
Bestyrelsesmedlemer
    Formand: Annette, ikke på valg
    Næstformand: Kirsa, ikke på valg
    Kasserer: Majken, ikke på valg
    Bestyrelsesmedlem: Tina, på valg og ønsker ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem: Peter, på valg og ønsker genvalg
    Supplant: Carina, ikke på valg
Udvalgsmedlemmer
    Pløjeudvalg: ( Steffen og Anker ) på valg
    Temaudvalg: ( Jørgen, Kirsa, Nanna og Lone ) på valg
    Baldudvalg: ( Kirsa og Carina ) på valg
    Stævneudvalg: ( Majken, Pernille, Tina og Carina ) på valg
Bilagskontrollør:
   Pernille, ikke på valg

    8)  Aktivitetsforslag for det kommende år.
    9) Eventuelt, herunder året "Brommer" og årets hjælper.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslet generalforsamling.
 

Hvis Corona tillader det, bliver der mulighed for spisning kl.: 18:00 inden generalforsamlingen.
Uspecificeret smørrebrød pris: 25 kr. pr. stk. Tilmelding til Majken på 20166537 senest tirsdag den 16. februar 2021
 

Mandag 1.marts Aflyst
Kl.: 19:00

 

Forebyggende og behandling aaf "vintersygdomme" v/ dyrlæge Henrik Hagbard, Gørlev Dyreklinik
Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 22. februar 2021 til Kirsa Sørensen på tlf,: 26 63 56 78
Torsdag 25.  - søndag 28. marts
Aflyst pga. herpesvirusudbrud
International CAI2* stævne i Exloo i Holland
Mandag 29, marts Aflyst
Kl.: 18:30

 

 

Afslutning på lædersyning.
Som vanen tro, skal vi jo slutte denne sæson af lædersyning af med smørrebrød og hygge.
Alle medlemmer er velkommen til denne ”påskefrokost” i foreningen også
selv om I ikke har været med til andre mandagsmøder.
Da det er en "næsten" almindelig syaften, bliver det afholdt
i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Tilmelding og bestilling af smørrebrød á 25.00 kr. foregår via Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 22. marts 2020.
Lørdag 3. april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskestævne
 

Bromme Køreforenings online tur / påske tur      

Da forsamlingsforbuddet gør det rigtig svært at afholde vores årlige påske stævne,
har vi i bestyrelsen prøvet at tænke anderledes i år.

Vi prøver at lave en form for online tur/ distance, der kan køres fra den 1. april til 5. april 2021.

ALLE kan deltage, både kørende og ridende 😊

Der vil være deltagerrosetter, staldplaketter og særlige km præmie til de 3 der køre/rider længst 😊
Turen skal gennemføres på valgfrie dage i påsken som man har lyst til og man tilrettelægger selv sin tur / ture,
da det er muligt at registrerer flere dage, for at være med i konkurrencen om flest kilometer.

Vi synes I skal nyde turen, men samtidige være opmærksom, så der skal dokumenteres 3 ting fra turen 😉

1. noget forår ( det kan være påskeliljer, knopper på træerne osv…

2. noget hårdt ( det kan være en flot sten, spændende træ osv….

3. billede af hesten og dig 😊


Du tilmelder dig og din hest senest 30. marts og betaler ét deltagergebyr på kr. 100,- og registrerer så alle dine ture i påsken.
Tilmelding sker på mail: 
majken-bakkely@hotmail.com eller på sms 20165337 som skal indeholde:
😊  Kuskens/ rytterens og hestens navn
😊  Adressen som roset og plakette skal sendes til
😊  Kvittering for indbetaling

Deltagelsesgebyr pr. deltager: kr. 100,- som overføres på mobilepay tlf. nr. 529403 (bromme køreforening ) med teksten påske stævnet  – kvittering for overførsel sendes med tilmelding.
Det kræver ikke medlemskab af foreningen for at deltage, så tag endelig jeres kørende / ridende venner med på turen, det vil være super dejligt med en del tilmeldinger.

HUSK at overholde de til den tid gældende Corona restriktioner.
Dokumentation for turen skal sendes på mail / sms senest 6 april. 2021 i form af,
ekvipagens navne og
dokumentation af hver enkelt tur, hvor dine datoer og km fremgår
samt de 3 billeder fra den lille opgave.

Deltagelse i turen udløser en staldplakette og en roset. Roset og plakette sendes til den angivne adresse, efter 8 april-2021.
Der bestilles rosetter og plaketter kun til de tilmeldte.

Man modtager en kvittering på mail/ sms for både tilmelding og indsendelse af resultatet.
Vel ”mødt”
Bromme Køreforenings stævneudvalg  

 

Lørdag 10. april DressurCup og TopCup arrangeret af UKR
Søndag 11. april Maratontræning arrangeret af UKR
Fredag 23. april
 

Udsat

Ny dato for vor generalforsamling. Sæt X ved datoen

Generalforsamling 2021
Vi må udskyde veres generalforsamling pga forsamlingsforbudet.

Vi håber det er muligt, at holde generalforsamlingen fredag den 23. april 2021. Det bliver naturligvis i Borgerhuset i Dianalund, men vi har booket Byrådssalen for at have mere plads til rådighed. Så kryder vi fingre for, at det er muligt at afholde generarforsamlingen denne dag. Nærmere info følger.

Til jeres info så stopper Tina Jensen som bestyrelsesmedlem. Så vi håber der er en derude, der har lyst til at gribe stafetten? hvis de vil vide mere om bestyrelsesarbejdet, så kontakt gerne en af os fra bestyrelsen

se også fredag den 19. februar

Torsdag 15. - søndag 18 apri International CAI2* stævne i Kronenberg i Holland
Søndag 18. april DressurCup og TopCup arrangeret af SSK
Onsdag 28. - søndag 2 maj
Flyttet til
Onsdag 11.  - 15. august
International CAI2* stævne og landsstævne på Rævebjerg arrangeret af DKS
Søndag 9. maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraton træning

Bromme Køreforening har i samarbejde med Lykkebjerggård lavet et trænings maraton.
Vi afholder det Jyderupvej 87, 4291 Ruds-Vedby.

Vi mødes kl.: 9 til en lille briefing, derefter er det muligt at gå forhindringerne.
Første start bliver kl.: 10:30 ca.

Der bliver lavet 4 forhindringer, som skal køres i en bestemt rækkefølge, med god tid imellem hver start, så kuske har tid til at få kørt forhindringen.

ALLE er meget velkommen, både medlemmer og kuske fra andre foreninger, dog vil der være en lille medlemdfordel.

Tilmelding med navn, spand og om du er svær, middelsvær eller let kusk, sendes til Majken på mail: majken-bakkely@hotmail.com, senest 1. maj 2021.

Deltagelsesgebyr for medlemmer 125 kr. og ikke medlemmer 150 kr., som overføres på mobilepay tlf. nr. 529403 (bromme køreforening ) med teksten Trænings maraton – kvittering for overførsel sendes med tilmelding.

Alle skal selvfølgelig bære hjelm og vest

Vi skal dog overholde de til den tid gældende Corona restriktioner.

 

😊 Startliste til søndag den 9. maj 2021. 😊
1. Kl. 10.30 Jesper Nyby Let kl. 1 spand
2. Kl. 10.40 Jesper Lamborg middel kl. 2 spand pony
3. Kl. 10.50 Cecilie Pedersen Let kl. 1 spand
4. Kl. 11.00 Belinda Carlsen Let kl. 1 spand
5. Kl. 11.10 Tina / Carina Jensen Let kl. 1 spand.
6. Kl. 11.20 Emma Jespersen Let kl. 1 spand
7. Kl. 11.30 Camilla Carlsen Let kl. 1 spand
8. Kl. 11.40 Lorraine Warnock Let kl. 1 spand
9. Kl. 11.55 Malene Bundgaard Middel kl. 1 spand
10. Kl. 12.05 Lena Vabø Svær kl. 2 spand pony
11. Kl. 12.15 Katja Lamborg Svær kl. 2 spand pony
12. Kl. 12.25 Bjarne Nielsen Middel kl. 1 spand
13. Kl. 12.35 Lone Vetter Middel kl. 1 spand
14. Kl. 12.45 Michael Johansen Middel kl. 1 spand
15. Kl. 12.55 Annette Munk Let kl. 1 spand
16. Kl. 13.05 Matilde Jensen Let kl. 1 spand
Briefing kl. 9, hvor vi alle mødes med god afstand, for lige af få en lille briefing 😊😊
Vi har prøvet at lave en start liste, skulle der være nogen ønsker jeg ikke har fået med, så skriv til mig på 20165337, så finder vi ud af det 😊😊
Vh. Majken

 

Søndag 16. maj Driving Event arrangeret af SSK
Fredag 21. - søndag 23 maj Landsstævne arrangeret af Slesvigske Køre Selskab
Lørdag 29. maj Løvsspringstur i Dyrehaven.
Vi mødes på Bakkens P-plads, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg, inden kl.: 9:00 ( så er parkering gratis) og kører ind i skoven når alle har spændt for.
Tilmelding til Annette Engberg Nielsen på telefor 80 42 08 40 inden den 26. maj 2021.
Lørdag 12. - søndag 13. juni Landsstævne arrangeret af Vendsessel Køreforening
Lørdag 12. juni DressurCup og TopCup arrangeret af SOK
Lørdag 19. - søndag 20. juni Landsstævne arrangeret af SSK
Fredag 25. juni
kl.: 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i

Bromme Køreforening

Fredag den 25. juni 2021 kl. 19.00 i Dianalund Borgerhus, OBS i Byrådssalen

TILMELDING er nødvendig pga Covid 19. Du tilmelder til Annette

på sms 40420840 eller mail annette.engbergnielsen@gmail.com

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetæller

3) Formanden aflægger beretning

4) Godkendelse af det reviderede regnskab

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag

7) Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer

     Formand: Annette, ikke på valg

     Næstformand: Kirsa, ikke på valg.

     Kasserer: Majken, ikke på valg.

     Bestyrelsesmedlem: Tina, på valg og ønsker ikke genvalg.

     Bestyrelsesmedlem: Peter, på valg og ønsker genvalg.

     Suppleant: Carina, ikke på valg.

Udvalgsmedlemmer.

     Pløjeudvalg: (Steffen og Anker) på valg, begge ønsker genvalg.

     Temaaftenudvalg: (Jørgen, Kirsa, Nanna og Lone) på valg, alle ønsker genvalg.

     Bladudvalg: (Kirsa og Carina) på valg, de ønsker IKKE genvalg.

     Stævneudvalg: (Majken, Pernille, Tina og Carina) på valg, Tina ønsker ikke genvalg.

Bilagskontrollør.  Pernille, ikke på valg.

8) Aktivitetsforslag for det kommende år.

9) Eventuelt, herunder årets ”Brommer” og årets hjælper, undervisning.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslet generalforsamling.

______________________________________________________ 

Grundet du-ved-godt-hvorfor, dropper vi i år                    fællesspisningen før generalforsamlingen.

Lørdag 26. juni

kl.: 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringstur

Bromme Køreforening

inviterer til orienteringskørsel

 Lørdag den 26. juni

                              

Vi mødes på Julia Conradis bane,

Nyrupvej 55, 4180 Sorø

Orientering kl. 10 og første ekvipage sendes afsted kl. 10.30

Tilmelding senest onsdag den 23. juni til Kirsa, tlf. 26635678

Medlemmer af Bromme Køreforening kører gratis, ikke-medlemmer koster 30,- kr. pr. vogn

                    

”Ridetegn” til kørsel i Akademiet skove kan købes i netbutikken på stiftsor.dk

 

Fredag 2. - søndag 4. juli Landstævne arrageret af Fyns Køre Selskab
Søndag 4. juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DressurCup og TopCup
 

   Bromme Køreforening inviterer til   

 TopCup og Dressur Cup

Søndag den 4. juli 2021

 På Rævebjerg, DKS’ arealer, Holbækvej, 4440 Mørkøv

 Propositioner for Dressur Cup og Top Cup iht. Gældende regler 2021

 

Stævnevært                     Dansk Køre Selskab

Stævneleder                    Pernille Rasmussen

Dommer dressur            Tina Nielsen

Dommer kegler               Majken Olsen

Banebygger                    Henning Kristensen, Majken Olsen og Peter Grå

Sekretariat                       Annette Vinther Krøyer og Mette Piil


Generelt 
                 

       Ved start af begge Cup’er køres dressur før keglekørsel.  Der tages hensyn til kuske der kører med samme vogn/ekvipage, groomer for hinanden etc. såfremt dette oplyses ved tilmelding. Starttiderne tilpasses i det omfang det er muligt.

       Det kan blive nødvendigt at ændre nogle starter i forhold til den aktuelle klasse. Afslutning af klasserne og præmieoverrækkelse vil fremgå at startlisten.                                                  

       Banerne er åbne min. en time før start, samt i pauserne.

Forspændingskontrol for klasse Let og Junior, skal ske før Dressur start. Måling af vogne skal ske senest en halv time før Top Cup start. Der køres med samme Startnummer i dressur og kegler.

       Bromme Køreforening påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom, der måtte opstå. Vi forventer, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv, sin/sine heste og sit køretøj

       Kuskelicens: Læs mere herom på https://danskkoereforbund.dk/zakobo/upload/filemanager/Konkurrencek%C3%B8rsel/%C3%98vrigt/2021_Kuskelicens_for_konkurrencekuske.pdf

       Mad og drikke kan købes til favorable priser.

       Parkering skal ske til højre for vejen på det store areal mellem Netto og vaskepladsen.

Tidsplan

Kl. 8.30        Banerne er åbne

Kl. 10.00      Konkurrencerne starter

Frokostpause iflg Startlisten

Mangler du ID nr.?  kontakt Gyda: gyda_andersen@mail.tele.dk

Tilmelding

Send tilmelding til majken-bakkely@hotmail.com

Vi skal have følgende oplysninger:

Kusk, navn og tlf nr samt ID nr

Spandtype (f.eks 1-spand pony/hest)

Klasse dressur (f.eks Middelsvær og niveau), samt dressurprogram og klasse i Top Cup

Navn/e på hest/e eller pony/er

Vogntype + bredde

Klub du starter for

Send kun én tilmelding med oplysning om hvilken klasse du starter i Dressur Cup og Top Cup,

Starter du to ekvipager, bedes du sende to tilmeldinger

Startgebyr 150 kr. / børn 75 kr. pr. start.

Tilmelding er først gældende når indbetaling er modtaget på Brommes konto i Sydbank

Reg. Nr. 0570 Kontonummer 000259306  Eller MobilePay 529403 - HUSK ID nr. og NAVN

Sidste frist for tilmelding og betaling er mandag den 28. juni 2021

Program og tidsplan vil fremgå af startlisten, som udsendes på mail, på facebook og på foreningens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål: Henvendelse til Majken Olsen tlf. 20165337 eller på mail majken-bakkely@hotmail.com

Vi glæder os til at se Jer

Med venlig hilsen

Bromme Køreforening

Onsdag 21. - søndag 25. juli Danmarksmesterskab i Revsø arrangeret af Slesvigske Køre Selskab
Onsdag 11.  - 15. august International CAI2* stævne og landsstævne på Rævebjerg arrangeret af DKS
Søndag 15. august DressurCup og TopCup arrangeret af DKS og KEKF
Søndag 22. august Driving Event arrangeret af SSK
Onsdag 25.  - søndag 29. august EM for children/junior/ young driver
Fredag 3. - søndag 5. september Landstævne arrangeret af DKS
Lørdag 4. - søndag 5. september Store Hesterdag
Onsdag 8. - søndag 12. september VM for 2-spand hest
Lørdag 11. september Klubstævne arrangeret af SOK
Torsdag 16. - søndag 19. september VM for pony
Lørdag 18. september Pløjetræf på Nyvang
Lørdag 25. september

PLØJESTÆVNE
Bromme Køreforening afholder pløjestævne lørdag den 25. september 2021

Vi mødes hos Kirsten og Kjeld Anholm, St. Ladegårdsvej 13, 4180 Sorø- der er morgenmad fra kl.: 8:30

Pløjningen foregår på Teglbrændergården, Næstvedvej 58, 4180 Sorø

Tilmelding til Anker Nielsen, tlf. 51 37 12 41,
Tilmeldingsfrist: 19. september

Program:
kl.: 8:30 Plovkroen serverer morgenkaffe til de morgenfriske
kl.: 9:30 Måling af plove og lodtrækning om agre
kl.: 10:00 Pløjning 1. del
kl.: 12:30 Frokostpause ( Plovkroen er åben)
kl.: 13:00 Pløjning 2. del
kl.: 16:00 Afslutning og servering af gule ærter, mens vi venter på resultaterne

Pris kr. 175 for Pløjere incl. gule ærter, for tilskuere koster gule ærter 60 kr.

Vi håber på rigtig mange deltagere og tilskuer, så kig endelig forbi.

Søndag 26. september DressurCup finale og TopCup finale SSK
Lørdag 2. oktober Pløjestævne arrangeret af LFK
Søndag 3. oktober 50+  stævne arrangeret af SOK
Lørdag 9. oktober Pløjestævne i Haslev arrangeret af HKR
Søndag 10. oktober

Kl.: 11:00

 

Efterårstur fra Kattrup gods ved Jyderup.

Søndag den 10. oktober afholder Bromme Køreforening vores årlige efterårstur. I år kører vi fra Kattrup Gods, Kattrupvej 24, 4450 Jyderup. Turen vil gå gennem det flotte landskab omkring godset samt de tilhørende skove.
Vi gør holdt ved Strids Mølle, hvor der er mulighed for at spise den medbragte madpakke, købe lidt varmt at drikke, samt mulighed for at benytte toiletterne, hvis man skulle have brug for det.

Liselotte Watson vil køre forrest og guide os, så vi får så god en oplevelse, som det er muligt.

Vi mødes, så vi er køreklar kl. 11.
Alle er velkomne.

Tilmelding til Majken senest den 8. oktober på 20165337
Vi glæder os til at se jer.

Vh. Bromme Køreforening

Lørdag 16. oktober Pløjestævne og Sjællands mesterskab arrangeret af DKS
Søndag 11. oktober Driving Event arrangeret af SSK
Søndag 17. oktober Orienterings arrangement i Bidstrup  Skovene. Tilmelding til Lone Wunsch tlf. 5781 1718 / 2284 4204
Lørdag 23. oktober DM i pløjning
Mandag 25. oktober
kl.: 19:00

 

 

Lædersyning i Naturbørnehuset, Veddevej 19, 4190 MunkeBjergby
Holdet består af øvede som ikke øvede, der kan lide at mødes til en hyggelig snak over sit læderarbejde. Her kan du få råd og vejledning til selv at udføre dine reparationer eller lave helt nye og spændende udstyr til din hest eller hestevogn. Det er muligt at købe læder og materialer ved fælles indkøb. Vi mødes hver mandag i vinterperioden.
Lædersyning er gratis for medlemmer af BKF og koster 25 kr. pr gang for ikke medlemmer.
Vel mødt!
Lørdag 30. oktober Pløjetræf i Hornbæk
Mandag 1.november
Kl.: 19:00

 

 

 

 

Julebanko

Hvornår:        Mandag den 1. november kl. 19-21

 Hvor:              Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund

 Pris (inkl. kaffe + kage):

                        30,- kr. for medlemmer

                        60,- kr. for ikke-medlemmer

                        10,- kr. pr. plade (max 4 plader indtil alle har købt)

 Tilmelding:    senest den 29. oktober til Kirsa, tlf. 26635678

 Alle er meget velkomne til at medbringe gave(r) til gevinstbordet.

Vi spiller så mange runder, som der er gaver til.

Vi håber du også har lyst til at være med til denne hyggelige aften, hvor der ofte går lidt sport i, at få hevet flest pakk

Søndag 21. november Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af LFK
Lørdag 11. december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af  KEKF og BKF i Hovmarkens Ridecenter

                             
Aveve maraton cup 2021-2022

Bromme og Kalundborg køreforening inviterer til

Aveve maratoncups -. afd. 2021-2022

 

Dato: Lørdag d. 11 december 2021
Sted:
Hovmarkens ridecenter Slagelselandevej 34 4200 Slagelse
Stævneleder:
Margit Søgaard 61330804
Tilmelding:
-      Udfyldt tilmeldingsblanket sendes til Majken Olsen på:   majken-bakkely@hotmail.com.
-
     
Startgebyr 200,- kr. som indsættes på Brommes konto Reg. nr. 0570 konto nr. 259306 eller på mobil pay 529403
-       Tilmelding er først gældende når startgebyr er modtaget.
-
     
Tilmeldingsfrist senest 5 december 2021.

-     
Eftertilmeldinger i det omfang tidsplanen tillader det.
-
     
Eftertilmelding - dobbelt startgebyr (400,- kr.)
-
     
Ved framelding efter tilmeldingsfrist refunderes startgebyret ikke.

 Der køres efter ”Reglement for Aveve Maraton Cup 2021/2022” som bl.a. findes på facebooksiden ”Dressur-, Top- og Maratoncup øst”.

Hvis der er ønsker i forhold til del af groom, vogn eller man starter flere ekvipager skal dette oplyses på tilmeldingsblanketten, og vi gør et forsøg på at efterkomme dette.

Startliste kommer på facebooksiden ”Dressur-, Top- og Maratoncup øst” samt kørsel med hest og vogn.

Ved evt. spørgsmål kontakt da Majken på 20165337 eller Margit på 61330804.

Spørgsmål til ID. Nr. kontakt Malene E. Larsen på mengholmlarsen@gmail.com

 Der vil være præmie til bedste udklædt, så slip jule fantasien løs..:-)

 Vi glæder os til en skøn dag i hestenes tegn

Køreglade hilsner fra Bromme og Kalundborg Køreforening

Onsdag 29. december Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af SSK

Arkiv

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020          

 


Dansk Køre Selskab, DKS
Niels Giversen, Kyringevej 102, 4296 Nyrup  tlf: 20 93 69 29
hestemand@mail.dk
www.dansk-koere-selskab.dk.

 
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com


Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Benny Petersen. tlf: 59 59 56 76
info@bennypetersen.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

Lolland Falster Køreforening, LFK
Flemming Larsen, Kirkevejen 100, 4930 Maribo, tlf.: 41 18 36 43,
fl@l-f-k.dk
søren Christensen, Klintegårdsvej 2, 4952 Stokkemark tlf.: 21 76 85 54,
sc@l-f-k.dk
www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, tlf.: 48 28 99 28 / 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk
Kirsten Hansen, tlf: 29 65 8 61, willumsvej@outlook.dk
www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Ole Kristiansen, Sejerupvej 34, 7323 Give       
tlf.: 61 61 00 39, ok@aogroup.dk
www.sportskuske.dk.
Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Hans Henrik Nielsen, Tømmerupvej 301, 2791 Dragør          
tlf.: 32 53 24 44
kinkelgaarden@get2net,dk
www.ullerup-koere.dk
Gyda Andersen, tlf.  30 13 18 26, gyda_andersen@mail.tele.dk

Flemming Andersen, tlf: 56 38 07 37 / 61 26 07 37, fcandersen@live.dk

TopCup Øst: www.topcup-east.dk