} -->

Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser de planlagte aktiviteter i år 2022

Hver tirsdag
Kl.: 18:30

 

Tirsdagsklubben
Tirsdag den 3. maj starter Tirsdagsklubben op på sommersæonen. Der køres hver tirsdag med afgang kl 18:30 fra Kongsgåden,
Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø og vi køre nå alle er klar.
Alle er velkommen uanset om man er medlem eller ej, om hesten er lille eller stor, spiller ingen rolle, det er tænkt som ren hygge i skoven. Der er god plads, så vi kan være sammen med afstand.
Bare mød op til en hyggelig skovtur, bagefter hygger vi med kaffe og nogle gange har søde mennesker bagt en dejlig kage.
Man dukker bare op
.
Husk at købe Skovkort på Sorø Akademis hjemmeside.
Håber vi ses.
Fra Kirsten og Erling.
Hver mandag
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting, er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
Søndag 2. januar
kl.: 10:30
Nytårstur

Søndag den 2. januar kører vi fra Kongsgården, Strandvejen 11, 4180 Sorø Køreklar kl.: 10:30.

Vil du/I med? Alle er velkomne. Også kuske/vogne, der ikke er medlemmer af Bromme Køreforening.

Husk skovkort:
https://www.stiftsor.dk/friluftsakti.../ridning-og-ridetegn/

Vi har besluttet, at vi kører turen, hvis der er nok tilmeldinger, pt. har kun 1 kusk meldt til.

Der bliver ingen fælles suppespisning denne gang.

Tilmelding til Annette på sms 40420840 eller på facebook.
Mandag 3.januar
Kl.: 19:00
AFLYST, FLYTTETTIL DEN 4. APRIL


Tegning: Klaus Wunsch

Trailerkørsel: v/ Anne og Jens Faurskov FLYTTET TIL DEN 4. APRIL

Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 27. december 2021 til Lone Wunsh påtlf.: 22 84 42 04 eller mail: lone@hestens-venner.dk

Vi er mange, der har taget trailerkort for mange, mange år siden, og nogle ting er ændret de seneste år.
Hvad må man køre med i dette årtusind i forhold til tidligere?
Hvornår er det strengt nødvendigt at være i besidelse af et trailerkort? Det er vist nok noget med vægten....? men hvodan laves regnestykket? selve traileren og den trækkende bil kan udløse et sandt studie af registrerings attester før, man har det rigtige tal i sit regnestykke og her ud fra kan gennemskue, om trailerkortet er nødvendigt!
Heste er ofte tungere, end vi regner med. Den sikre løsning er selvfølgelig, at få hesten på en brovøgt, hvis man på nogen måde har adgang til en brovægt.
Fredag 21. januar Start/Parat kursus arrangeret af UKR
Lørdag 5. februar Indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af SOK
Mandag 7. februar
Kl.: 19:00


Tegning: Klaus Wunsch

Hest, kvæg og biodiversitet, fup eller fakta ved Klaus Wunsch, forstkadidat.

Når man kører eller rider en tur i skoven, er det sikkert ikke alle der tænker over, hvorfor skovarbejderen har ladet store træer ligge i skovbunden for at rådne op, hvorfor der er sat hegn omkring en nyplantning, og hvorfor der pludselig er en hegning med kreaturer, der - ud over at forskrække hesten - har travlt med at æde græs.

For at give tilhøreren en bedre forståelse af Danmarks natur, vil Klaus fortælle om Danmarks naturtyper og kulturlandskaber. Han vil forklare begreber som biodiversitet, naturpleje og naturgenopretning, truede arter m.m., og forsvare at besvare spørgsmål som " Hvad betyder Danmarks historie for vores natur?", "Hvordan opstod den jyske hede?",  " Hvilken rolle har heste og kvæg i pleje af den danske natur?" og " Er der nu vendigt at indhegne vores natur for at beskytte den?".

I Vores Vejr i DR1, som blev sendt fra Stege i sommeren 2020, kunne man se sprængning af et stort og sundt bøgetræ i forbindelse med naturpleje.

Kom og hør forklaringen ved temaaftenen.  

Fredag 11. februar Dressur teori arrangeret af UKR
Fredag 18. februar
kl.: 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i Bromme Køreforening
Fredag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i Dianalund borgerhus, Byrådssalen

Dagsorden jf. ?8 i vedtægterne:
1)      Valg af dirigent

2)      Valg af stemmetæller

3)      Formandens beretning

4)      Godkendelse af det reviderede regnskab

5)      Fastsættelse af kontingent

6)      Indkomne forslag

7)      Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer

     Formand: Annette, på valg, modtager genvalg
     N?tformand: Kirsa, på valg, modtager ikke genvalg
     Kasserer: Majken, på valg, modtager genvalg

     
Bestyrelsesmedlem: Jesper, ikke på valg
     
Bestyrelsesmedlem: Peter, ikke på valg.
     
Suppleant: Carina, på valg, modtager ikke genvalg

Udvalgsmedlemmer:
     Pløjeudvalg: (Steffen og Anker) ikke på valg.
     
Temaaftenudvalg: (Jørgen, Lone og Kirsa) ikke på valg.
     
Bladudvalg:(Kirsa og Carina) ikke på valg.
     
St?neudvalg:(Majken, Pernille, Tina og Carina) ikke på valg.

Bilagskontroll?:    
     Pernille, ikke på valg.

8)   Aktivitetsforslag for det kommende ?

9)   Eventuelt, herunder årets Brommer og årets Hjælper

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslede Generalforsamling.

Bromme Køreforening er vært med kaffe/the og kage.

Smørrebrød til generalforsamlingen den 18. februar 2022.
Bromme Køreforening tilbyde smørrebrød inden generalforsamlingen.
Hver medlem har mulighed for at få 3 stk. smørrebrød (assorteret).
Vi starter med at spise kl.: 18:00, så vi er færdige inden kl.: 19:00.
Tilmelding til spisning senest den 14. februar til Majken på 2016 5337.
Vi glæder os til at se jer!

Søndag 27. februar
Kl.: 10:30

         

Fastelavnstur  Aflyst pga form få tilmeldte

I år afholder vi vores fastelavnstur fra Annette og Karsten, Slagelsevej 110, Sorø
Vi skal alle være køreklar fra adressen kl.: 10:30.

Vi vil køre en hyggelig tur i skoven, hvor vi også vil slå katten af tønden ud.
Efterfølgende vil der være varm suppe og fastelavnsbolle.
Det koster 40 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer at deltage i vores arrangement incl. mad.

Tilmelding til Majken på telefon 2016 5337 senest den 23. februar

Håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig dag.

Lørdag 5. marts Indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af DKS
Mandag 7. marts
Kl.: 19:00
Forebyggende og behandling af "vintersygdomme" ved Dyrlæge Martin Vedel, Vestermose Dyreklinik
Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 3. marts 2022 til Lone Wunsh på tlf.: 22 84 42 04 eller mail: lone@hestens-venner.dk

 
Dyrlæge Martin Vedel, Vestermose Dyreklinik
Martin er uddannet dyrlæge fra Københavns Universitet i 2017, med speciale i heste. Heste har haft hans interesse fra helt ung, da han er opvokset ved Ringsted på et stutteri med varmblodsheste. I dag bor han på samme ejendommen, hvor klinikken ligger, med sin bedre halvdel Marika, som også er dyrlæge hos Vestermose Dyreklinik. Martin har løbende efteruddannet sig med kurser i blandt andet haltheder, ultralydsscanning, røntgen og tandproblematikker. Han har desuden særligt meget erfaring inden for reproduktion hos både hund, hest og kat.
Vestermose Dyreklinik blev startet for at kunne tilbyde folk i området en bedre behandling af alle deres dyr, med fokus på tryghed og faglighed. Klinikken har oplevet en stor positivitet fra lokalområdet, og mange dyr og deres mennesker er kommet til. Derfor er Dyrlæge Elisabeth også med i vores hesteteam, og hun skal særligt hjælpe med intern medicin, bevægelse og reproduktion fremover. Klinikken har nu 4 dyrlæger og 4 sygeplejersker på fuldtid, og beskæftiger desuden en bogholder samt et par unge mennesker fra lokalområdet som hjælper med rengøring og andet praktisk.
Ideologien bag klinikken er særligt vigtig for os. Vi ønsker at skabe en god relation mellem klienter, patienter og dyrløger. Vi ælsker at have tid til at give en god og fyldestgørende behandling, og være helt opdateret på nye behandlinger og udstyr. Klinikken er senest ved at blive udvidet med et afsnit udelukkende til heste, hvor vi har mulighed for indlæggelser, halthedsudredninger, mave/-tarmundersøgelser med endoskop, operationer på liggende heste, røntgenundersøgelser mm. Vi vil også  fortsat køre ud i staldende, men have klinikken som et supplement.
Torsdag 17. marts
Kl.: 18:30
Skovbohallens Cafeteria
Halvejen 12
4632 Bjæverskov

 

 

 

 

 

Tema aften med Jørgen Konge
Kørehesten " Fra landbrugsdyr til fritids- og sportsatlet"

Sjællandske Sportskuske inviterer til en hyggelig aften med spisning.

På denne aften vil Jørgen Konge guide os gennem hestens udvikling fra landbrugsdyr til vores nutidige hest som fritids-hygge hest.  
Vi glæder os til at se jer. 
Inkluderet i prisen:
140 kr: Spisning: Lækker flæskesteg med sovs og kartofler, kaffe og kage.
50 kr: kaffe og kage.
Tilmelding:  kontakt.ssk@gmail.com  senest 14/3
Betaling: reg. 4424 konto 4869244678 - MobilPay 42571
øl og vand kan købes.
https://www.sportskuske.dk/events/temaaften-om-korehesten/
Tilmelding og betaling er nødvendigt senest d. 14/3
Fredag 18. marts Maraton/kegler teori arrangeret af UKR
Mandag 28, marts
Kl.: 18:30

 

 

Afslutning på lædersyning.
Som vanen tro, skal vi jo slutte denne sæson af lædersyning af med smørrebrød og hygge.
Alle medlemmer er velkommen til denne påskefrokost i foreningen også
selv om I ikke har været med til andre mandagsmøder.
Da det er en "næsten" almindelig syaften, bliver det afholdt
i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Tilmelding og bestilling af smørrebrød pris 25.00 kr. foregør via Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 23. marts 2020.
Søndag 3 april Dressur med hest arrangeret af UKR
Mandag 4. april
Kl.: 19:00


Tegning: Klaus Wunsch

Trailerkørsel: v/ Anne og Jens Faurskov

Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 30. marts til Lone Wunsh på tlf.: 22 84 42 04 eller mail: lone@hestens-venner.dk

Vi er mange, der har taget trailerkort for mange, mange år siden, og nogle ting er ændret de seneste år.
Hvad må man køre med i dette årtusind i forhold til tidligere?
Hvornår er det strengt nødvendigt at være i besidelse af et trailerkort? Det er vist nok noget med vægten....? men hvodan laves regnestykket? selve traileren og den trækkende bil kan udløse et sandt studie af registrerings attester før, man har det rigtige tal i sit regnestykke og her ud fra kan gennemskue, om trailerkortet er nødvendigt!
Heste er ofte tungere, end vi regner med. Den sikre løsning er selvfølgelig, at få hesten på en brovøgt, hvis man på nogen måde har adgang til en brovægt.
Lørdag 9. april   DressurCup og TopCup arrangeret af UKR
Søndag 10. april Maratontræning med hest arrangeret af UKR
Lørdag 16. april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition til Brommes påskestævnet

Stævnet afholdes i NNC's grusgrav, Kalundborgvej 94, 4180 Sorø
Påske lørdag den 16. april 2022. 
😊  

Stævneleder: Majken Olsen, tlf. 20165337 og Pernille Rasmussen tlf. 28104164.

Konkurence:
Stævnet består af en keglebane og derefter en række poster, der køres i numerisk rækkefølge.

Keglebanen:
Der køres først en keglebane med ca. 15 porte, bro kan forekomme.
Port bredde er hjulbredden + 30 cm

Der køres ikke på tid, men der skal min. traves, der må ikke skridtes.
Nedrivning af bolde giver 3 straf.
Fejl kørt bane giver 20 straf, men man bliver ikke diskvalificeret.

Ruten i skoven samt noget af grusgraven:

Efter keglebanen køres der forskellige opgaver/poster på en rute gennem grusgraven og skoven. Man få et kort udleveret, som man så kører efter på en markeret rute. Opgaverne kunne være: køre i slangegang enhånds kørsel, holde op af- eller ned af en bakke, spørgsmål til kusk og grooms, osv.

 Der gives point alt efter opgavens udførsel.

ALLE KAN VÆRE MED  uanset niveau.

Generelle bestemmelser:

Stævnet afholdes udendørs.
Der køres i en samlet klasse, altså alle mod alle.
Stævnet er åbent for alle uanset om kusken er medlem af en køreforening eller ej.
Kuske under 18 år skal have en voksen på vognen og begge bære sikkerhedsvest.
Alle skal have groom på vognen.
Hest/pony skal fyldt mindst 4 år i 2022.
Alle sikre vogntyper er tilladt, dog skal vognen være til mindst 2 personer.
Påklædning efter vejret, dog skal ALLE bære hjelm.
Alle skal til forspændingskontrol og have målt hjulafstand, senest 15 min før start.

Officials kan deltage som aktive i konkurrencen.
Der er præmier til de bedst placerede og til den næstsidste.
Opstaldning foregør i egen trailer/lastbil på parkeringspladsen.
Bromme Køreforening påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom der måtte opstå
Vi forventer, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv og sin/sine hest/pony.
Ret til ændringer forbeholdes.

Start gebyret er 150 kr. for medlemmer af Bromme Køreforening og 200 kr. for alle andre.
Tilmelding senest den 7. april til Pernille Rasmussen på mobil: 28104164 eller pr mail til:
pernille2401@gmail.com

Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget på Reg. Nr.: 0570  Konto nr.: 0000259306 eller på mobil pay: 529403.

Tilmelding, der modtages efter denne dato, betragtes som efteranmeldt og der opkræves dobbelt stævnegebyr.
Ingen betaling på dagen.
Ved tilmelding skal oplyses navn på kusk, hest, vognbredde og vogntype.

Startliste kommer på facebook og vores hjemmeside.

Vi håber på at deltagerne og publikum vil tage godt imod arrangementet og være med til at gøre stævnet til en god og kammeratlig oplevelse.

Søndag 24. april DressurCup og TopCup arrangeret af SSK
Onsdag 27. april - søndag 1. maj Internationalt CAI2* stævne og landsstævne p? Dorthealyst arrangeret af DKS
Lørdag 7. maj
Vi må desværre aflyse træningsmaratonen
Træningsmaraton fra Lykkebjerg arrangeret af Bromme
Lørdag 21. maj L ØV S P R I N G S T U R
Lørdag den 21. Maj 2022 mødes vi på Kongsgården, Strandvejen 11, 4180 Sorø. Vi er forspændt kl 10.30. 
Erling og Kirsten vil føre an på en skøn skovtur gennem Sønderskoven. Husk at købe ridekort på Sorø Akademis hjemmeside. 
Der bliver pauser undervejs. Bromme Køreforening er vært med "en lille til halsen". 
Husk madpakke som vi nyder i fællesskab et hyggeligt sted. 
ALLE kan være med. Store og små heste. Ikke medlemmer af Bromme Køreforening er også velkomne. 
Tilmelding til Annette på sms 40420840 senest torsdag den 19. Maj
Håber vi ses 🤗
Fredag 20 - søndag 22. maj Landsstævne arrangeret af Slesvigske Køre Selskab
Søndag 22. maj Klubstævne arrangeret af SSK
Søndag 5. juni
Julia Conradi inviterer til morgenskovtur:
For de morgenfriske d. 5 juni.
Tur til Kilden, igennem Store B?eskov, for at se Pinsesolen danse.
Vi mådes hos her kl 6 (tidspunktet er pt med forbehold dog senest kl 7).
Vi spiser den medbragte morgenmad ved Kilden eller spiser den når vi kommer tilbage.
Der skal indløses skovkort til Sorø akademis skove. https://www.stiftsor.dk/produkter/
Lørdag 11. - sødag 12. juni Landsstævne arrangeret af Vendsessel K?eforening
Lørdag 11.- søndag 12. juni DressurCup og TopCup arrangeret af SOK
Lørdag 18. - søndag 19. juni Landsstævne arrangeret af SSK
Fredag 1. - søndag 3. juli Landstævne arrageret af Fyns Køre Selskab
Søndag 3. juli 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dressur- og TopCup  2022
Bromme køreforening og Dansk Køre Selskab inviterer til Dressur- og TopCup 2022 4. afd.
Sted: Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv DK
Stævneleder: Majken Olsen tlf.: 20165337
Stævneværter: Bromme Køreforening i samarbejde med Dansk Køre Selskab
Tilmelding: - Udfyldt tilmeldingsblanket eller mail med ID nr.
hvis man har startet 1., 2. eller 3. afd. og vil starte 4. afd. med samme ekvipage sendes til Malene p?DCTCMCOEST@gmail.com -
Startgebyr 200,- kr. Pr. disciplin som indsættes på BKFs konto Reg. 0570 konto 259306
eller mobilpay 529403 tilmelding er først gældende når startgebyr er modtaget.
- Tilmeldingsfrist senest d. 24. juni 2022
- Eftertilmeldinger i det omfang tidsplanen tillader det. - Eftertilmelding - dobbelt startgebyr (400,- kr.)
- Ved framelding efter tilmeldingsfrist refunderes startgebyret ikke.
Der køres efter Regler for DressurCup 2022 og Regler for TopCup  2022
som bl.a. findes på facebooksiden Dressur-, Top- og Maratoncup .
Hvis der er ønsker i forhold til del af groom, vogn eller man starter flere ekvipager skal dette oplyses på tilmeldingsblanketten, og vi gør et forsøg på at efterkomme dette.
Startliste bliver offentliggjort på facebooksiden Dressur-, Top- og Maratoncup. 
Ved evt. spørgsmål kontakt da Majken Olsen tlf.: 20165337.
Spørgsmål til ID. Nr. kontakt styregruppen på  DCTCMCOEST@gmail.com
Vi glæler os til en skøn dag i hestenes tegn
Køreglade hilsner fra
Bromme Køreforening og Dansk Køre Selskab

Dressur- og TopCup 2022 4. Afd. BKF - DKS

Dato: 3. juli 2022 Sted: Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv DK Stævne Værter: Dansk Køre Selskab Stævneleder: Majken Olsen tlf.:20165337
Sekretariat:
Malene E. Larsen DressurCup og TopCup starter klokken 9:30 Bannerne åbner senest klokken 8:30
Kegle start senest 30 min efter dressur. Præmie overrækkelse ca. 15:45.
Der vil være salg af mad og drikke i stjernevognen.

Husk der er kontrolmåling af vognene for de ekvipager hvor dette er første stævne i cuppen 2022.

Velmødt til en dejlig stævnedag DressurCup TopCup
Start nr. ID nr. Navn Klub Start tid: Dressur klasse Program Ca. Start tid: TopCup klasse Portbredde
1 249 Pernille Sandø DKS 09:30 Enspænder Svær 3*A p1/2 og 4 10:00 Enspænder Middelsvær 143/148
2 47 Julie Schwartz DKS 09:42 Enspænder Middelsvær 7B Enspænder Middelsvær   143/148
3 247 Bjarne Nielsen BKF 09:52 Enspænder Middelsvær   7B Enspænder Middelsvær   143/148
4 148 Anne Carina Hansen KEKF 10:02 Enspænder Middelsvær 7B Enspænder Svær 143
5 369 Julia Conradi SSK/BKF 10:12 Enspænder Middelsvær 3A Enspænder Svær   143
6 284 Josefine Frost DKS 10:22 Enspænder Let 3A Enspænder Let 130
7 61 Charlotte Hersdorf SOK 10:32 Enspænder Let 3A Enspænder Let 148
8 265 Jette Kjærum SSK Tospand Let 148
PAUSE
9 283 Mette Jensen DKS 11:45 Enspænder Let 148
10 223 Jeanne Thamsen SSK-LFK 11:30 Enspænder Let   3A Enspænder Let 148
11 206 Annette Neble Belling SOK Enspænder Let 113
12 115 Sebastian Simonsen DKS 11:40 Enspænder Let 3A
13 301 Lene Skov LFK-SSK 11:50 Enspænder Let   3A Enspænder Let 116
14 248 Jackie Schreiber SOK 12:00 Enspænder Let 3A Enspænder Let   160
15 283 Cecilie Hansen BKF 12:10 Enspænder Middelsvær 3A Enspænder Middelsvær 133/138
16 1 Ole Buch DKS 12:20 Tospand Svær 2*HP2-P4 Tospand Svær 165
17 25 Kurt Klindt DKS 12:32 Tospand Svær 2*HP2-P4 Tospand Svær 165
PAUSE
18 391 Bjarne Wisler SSK 13:30 Enspærder Svær 7B 14:00 Enspænder Svær 165
19 304 Ida Simoni DKS 13:40 Enspænder Middelsvær 7B Enspænder Middelsvær 165/170
20 21 Helle Kornerup SSK 13:50 Enspænder Svær 7B Enspænder Svær 155
21 32 Anne Carina Hansen DKS 14:00 Enspænder Middelsvær 7B Enspænder Svær 155
22 281 Henriette Bendorff DKS 14:10 Enspænder Svær CHPEA Enspænder Svær 155
23 4 Ane Wieder DKS 14:22 Enspænder Svær 2*HP1 Enspænder Svær 155
24 37 Lars Nielsen SOK Enspænder Svær 155
25 264 Pernille Sand DKS 14:34 Enspænder Svær 3*A p1/2 og 4 Enspænder Middelsvær 143/148
26 92 Kirsten Hansen SSK 14:46 Enspænder Middelsvær 4A Enspænder Svær 143

Resultat se nyheder

Onsdag 27. - søndag den 31. juli DM arrangeret af Vendsessel Køreforening
Søndag 7. august

Kl.: 9:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation til Orienteringkørsel på Sjælland.

Bromme Køreforening inviterer til en super hyggelig orienteringskørsel søndag den 7. august.

Vi mødes i Søskoven på p-pladsen på Ringstedvej, 4180 Sorø kl.: 9:30 til briefing om dagens tur.

Ruten vil vree ca. 10 km og undervejs vil der være poster med opgaver, der skal løses.

Husk ridetegn til Akademiets Skov
Dette kan købes på
 https://www.stiftsor.dk/netbutik/  , hvis man ikke allerede har et.

Det er gratis at deltage, og alle er velkomne; medlemmer som ikke medlemmer.

Efter vi har kørt samles vi til fælles-spisning med egen medbragte mad og drikkelse.

Tilmelding til Malene Bundgaard senest den 1/8 p?2021 8002 SMS eller opkald.

Vi glæder os til at se jer.

De bedste hilsner fra

Bromme Køreforening

Søndag 14 august DressurCup og TopCup arrangeret af DKS  og KEKF
Tirsdag 16, - søndag 21 august EM for Children/Junior/Young driver i Ungarn
Fredag 2. -  søndag 4. september Landstævne arrangeret af DKS
Lørdag 3. - søndag 4. september Store Hestedag
Lørdag 10. september Pløjestævne i Haslev arrangeret af HKR
Søndag 11 september Klubstævne arrangeret af SOK
Torsdag 15. - søndag 18. september WM for 1-spand hest i frankrig
Lørdag 17.  september Pløjestævne arrangeret af LKF
Lørdag 24. september

AFLYSNING
Pløjestævnet på lørdag er desværre aflyst pga. for få deltagere.
Vi vender tilbage næste ?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pløjestævne
Bromme Køreforening afholder pløjestævne løndag den 24. septenber 2022.
Vi mødes hos Kirsten og Kjeld Anholm, St. Ladegårdsvej 13, 4180 Sorø - der er morgenmad fra kl.: 8:30.
Pløjningen foregår på Teglbrændergården, Næstvedvej 58, 4180 Sorø

Tilmelding til Anker Nielsen på telefonnr. 51 37 12 41
Tilmeldingsfrist: 19. september 2022.

Program:
kl.: 8:30 Plovkroen serverer morgenkaffe til de morgenfriske
kl.: 9:30 Måling af plove og lodtr?ning om agre
kl.: 10:00 Pløjning 1. del
kl.: 12:30 Frokostpause ( Plovkroen er ?en)
kl.: 13:00 Pløjning 2. del
kl.: 16:00 afslutning og servering af gule ærter, mens vi venter på reulterne.

Pris kr. 175 for Pløjere incl. gule ærter, for tilskuere koster gule ærter 60 kr.

Vi håber på rigtig mange deltagere og tilskuere, så kig endelig forbi.
OBS: hvis der ikke kommer en del regn inden stævnet, så må vi desværre aflyse pga. jorden er alt for hård.

Pbv
Annette Engberg Nielsen
 

Lørdag 1. oktober Pløjestævne arrangeret af DKS
Søndag 2. oktober (evt) 50+ / - stævne arrangeret af SOK
Mandag 3. oktober

kl.: 19:00

Lædersyning starter mandag den 3. oktober kl.: 19:00
Lædersyning i Naturbørnehuset,Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Holdet består af øvede som ikke øvede, der kan lide at mødes til en hyggelig snak over sit løderarbejde.
Her kan du få råd og vejledning til selv at udføre dine reperationer eller lave helt nye og spændende udstyr til din hest eller hestevogn.
Det er muligt at købe læder og materialer ved fælles indkøb.
Vi mødes hver mandag i vinterperioden.
Lædersyning er gratis for medlemmer af BKF og 25 kr. pr. gang for ikke medlemmer.
Vel mødt.
Lørdag 8. oktober Pløjestævne på Bornholm arrangeret af Bornholms Selskab
Søndag 9. oktober (evt) 50+ / - stævne arrangeret af SOK
Søndag 16. oktober Orienteringsridning / kørsel arrangeret af Hestens Venner. Tilmelding til Lone Wunsch. mail: lone@hestens-venner.dk
Søndag 16. oktober Klubstævne arrangeret af SSK
Søndag 30. oktober

Halloween-tur

Bromme Køreforening inviterer til en (u)hyggelig Halloween-skovtur søndag d. 30. oktober 2022

Vi mødes på P-plads ved Kongsgården, Strandvejen 11, 4180 Sorø med klar til afgang kl 10.30.

Herefter vil vi køre en tur i skoven med stop undervejs, hvor BKF vil være vært ved lidt til ganen.

Efter endt tur - og hestene er spændt fra - går vi ind i Loen og spiser græskarsuppe, hygger samt kårer den bedste Halloween-udklædte ekvipage

Alt dette er gratis for Bromme-medlemmer, men ikke-medlemmer er mere end velkomne for den lille sum af 50 kr pr person for suppen.

Tilmelding til Malene på SMS til 20218002 senest d. 21. oktober 2022. Husk at skrive antal personer til spisning.

Betaling for ikke-medlemmer sker til mobilepay 529403 - husk at skrive navn på overførslen.

Vi glæder os til at se jer til en dejlig (u)hyggelig dag

Med venlig hilsen

Bromme Køreforening

 

Mandag 7. november
Kl.: 19:00

JULEBANKO

Mandag den 7. november afholder vi julebanko fra kl.: 19:00 - 21:30 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund

Pris ( inkl. kaffe og kage ):
30 kr. for medlemmer
50 kr. for ikke medlemmer
10 kr. pr. plade ( max 6 plader indtil alle har købt )

Tilmelding til Majken senest den 5. november på tlf.20165337

Alle er meget velkommen til at medbringe gave(r) til gevinstbordet.
Vi spiller så mange runder, som der er gaver til.
Vi høber, du også har lyst til at vree med til denne hyggelige aften, hvor der ofte går lidt sport i, at få hevet flest pakker med hjem

Søndag 20. november

 

Aveve MaratonCup 2022-2023
Lolland Falster Køreforening
inviterer til Aveve MaratonCup 1. afd. 2022-2023
Dato: søndag d. 20. november 2022
Sted: LF Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge
Stævneleder: Søren Christensen tlf. 21768554
Tilmelding: -
Udfyldt ID blanket sendes til Malene p?DCTCMCOEST@gmail.com -
Startgebyr 225,- kr. som indsættes på LFKs konto Reg. nr. 9570 konto nr. 13385742 MobilePay 962373 tilmelding er føsst gældende når startgebyr er modtaget. -
Tilmeldingsfrist senest fredag d. 11. november 2022. -
Eftertilmeldinger i det omfang tidsplanen tillader det. - Eftertilmelding - dobbelt startgebyr (450,- kr.) -
Ved framelding efter tilmeldingsfrist refunderes startgebyret ikke.
Ved evt. spørgsmål kontakt da Søren Christensen på tlf 21768554.
Vi glæder os til en skøn dag i hestenes tegn
Søndag 11. december
Mandag 12. december
Kl.: 18:30
 
Julesammenkomst.
Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Alle er velkommen også selvom man ikke har været til lædersyning.
Denne julesammenkomst er for alle medlemmer og foreningens måde at holde julefrokost på

Uspecificeret smørrebrød pris 30,00 kr. kan bestilles hos Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 2. december.
Torsdag 29. december

Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af SSK

Arkivkiv

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021        

 

www.kekf-koere.dk www.sok-koere.dk

Dansk Køre Selskab, DKS
Niels Giversen, Kyringevej 102, 4296 Nyrup  tlf: 20 93 69 29
hestemand@mail.dk
www.dansk-koere-selskab.com
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com


Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Benny Petersen. tlf: 59 59 56 76
info@bennypetersen.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk

www.kekf-koere.dk

 

Lolland Falster Køreforening, LFK
Søren Christensen, Klinteg?dsvej 2, 4952 Stokkemark tlf.: 21 76 85 54,
sc@l-f-k.dk
https://www.l-f-k.dk/
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, tlf.: 48 28 99 28 / 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk
www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Anne FaurSchou, tlf.: 26 15 01 73
Kontakt.SSK@gmail.com
www.sportskuske.dk.
Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Hans Henrik Nielsen, Tømmerupvej 301, 2791 Dragør         
tlf.: 32 53 24 44
kinkelgaarden@get2net,dk
www.ullerup-koere.dk

Flemming Andersen, tlf: 56 38 07 37 / 61 26 07 37, fcandersen@live.dk

TopCup : www.topcup-east.dk