Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser de planlagte aktiviteter i år 2022

Hver tirsdag
Kl.: 18:30

 

Tirsdagsklubben
Tirsdag den 4. Maj starter Tirsdagsklubben op på sommersæsonen. Der køres hver tirsdag med afgang kl 18:30 fra Kongsgården,
Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø. Bare mød op til en hyggelig skovtur, bagefter hygger vi med kaffe og nogle gange har søde mennesker bagt en dejlig kage.
Man dukker bare op
.
Husk at købe Skovkort på Sorø Akademis hjemmeside.
Hver mandag
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.
Søndag 2. januar
kl.: 10:30
Nytårstur

Søndag den 2. januar kører vi fra Kongsgården, Strandvejen 11, 4180 Sorø. Køreklar kl.: 10:30.

Vil du/I med? Alle er velkomne. Også kuske/vogne, der ikke er medlemmer af Bromme Køreforening.

Husk skovkort:
https://www.stiftsor.dk/friluftsakti.../ridning-og-ridetegn/

Vi har besluttet, at vi kører turen, hvis der er nok tilmeldinger, pt. har kun 1 kusk meldt til.

Der bliver ingen fælles suppespisning denne gang.

Tilmelding til Annette på sms 40420840 eller på facebook.
Mandag 3.januar
Kl.: 19:00
AFLYST pga CORONA


Tegning: Klaus Wunsch

Trailerkørsel: v/ Anne og Jens Faaurskov AFLYST pga CORONA

Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 27. december 2021 til Lone Wunsh på tlf.: 22 84 42 04 eller mail: lone@hestens-venner.dk

Vi er mange, der har taget trailerkort for mange, mange år siden, og nogle ting er ændret de seneste år.
Hvad må man køre med i dette årtusind i forhold til tidligere?
Hvornår er det strengt nødvendigt at være i besidelse af et trailerkort? Det er vist nok noget med vægten....? men hvodan laves regnestykket? selve traileren og den trækkende bil kan udløse et sandt studie af registrerings attester før, man har det rigtige tal i sit regnestykke og her ud fra kan gennemskue, om trailerkortet er nødvendigt!
Heste er ofte tungere, end vi regner med. Den sikre løsning er selvfølgelig, at få hesten på en brovægt, hvis man på nogen måde har adgang til en brovægt.
Fredag 21. januar Start/Parat kursus arrangeret af UKR
Lørdag 5. februar Indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af SOK
Mandag 7. februar
Kl.: 19:00


Tegning: Klaus Wunsch

Hest, kvæg og biodiversitet, fup eller fakta ved Klaus Wunsch, forstkadidat.

Når man kører eller rider en tur i skoven, er det sikkert ikke alle der tænker over, hvorfor skovarbejderen har ladet store træer ligge i skovbunden for at rådne op, hvorfor der er sat hegn omkring en nyplantning, og hvorfor der pludselig er en hegning med kreaturer, der - ud over at forskrække hesten - har travlt med at æde græs.

For atgive tilhøreren en bedre forståelse af Danmarks natur, vil Klaus fortælle om Danmarks naturtyper og kulturlandskaber. Han vil forklare begreber som biodiversitet, naturpleje og naturgenopretning, truede arter m.m., og forsøge at besvare sprgsmål som " Hvad betyder Danmarks historie for vores natur?", "Hvordan opstod den jyske hede?", " Hvorfor var er næste ingen skov i Danmark i år 1800?", " Hvilken rolle har heste og kvæg i pleje af den danske natur?" og " Er der nødvendigt at indhegne vores natur for at beskytte den?".

I Vores Vejr i DR1, som blev sendt fra Stege i sommeren 2020, kunne man se sprængning af et stort og sundt bøgetræ i forbindelse med naturpleje på Møn.

Kom og hør forklaringen ved temaaftenen.  

Fredag 11. februar Dressur teori arrangeret af UKR
Fredag 18. februar
kl.: 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i Bromme Køreforening
Fredag den 18. februar 2020 kl. 19.00 i Dianalund borgerhus, Byrådssalen

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne:
1)      Valg af dirigent

2)      Valg af stemmetæller

3)      Formandens beretning

4)      Godkendelse af det reviderede regnskab

5)      Fastsættelse af kontingent

6)      Indkomne forslag

7)      Valg af:

Bestyrelsesmedlemmer

     Formand: Annette, på valg, modtager genvalg
     Næstformand: Kirsa, på valg, modtager ikke genvalg
     Kasserer: Majken, på valg, modtager genvalg

     
Bestyrelsesmedlem: Jesper, ikke på valg
     
Bestyrelsesmedlem: Peter, ikke på valg.
     
Suppleant: Carina, på valg, modtager ikke genvalg

Udvalgsmedlemmer:
     Pløjeudvalg: (Steffen og Anker) ikke på valg.
     
Temaaftenudvalg: (Jørgen, Lone og Kirsa) ikke på valg.
     
Bladudvalg:(Kirsa og Carina) ikke på valg.
     
Stævneudvalg:(Majken, Pernille, Tina og Carina) ikke på valg.

Bilagskontrollør:    
     Pernille, ikke på valg.

8)   Aktivitetsforslag for det kommende år

9)   Eventuelt, herunder Årets Brommer og Årets Hjælper

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslede Generalforsamling.

Bromme Køreforening er vært med kaffe/the og kage.

 

Lørdag 5. marts Indendørsstævne Maraton Cup arrangeret af DKS
Mandag 7. marts
Kl.: 19:00
Forebyggende og behandling af "vintersygdomme" ved Dyrlæge Martin Vedel, Vestermose Dyreklinik
Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 22. februar 2022 til Lone Wunsh på tlf.: 22 84 42 04 eller mail: lone@hestens-venner.dk
Fredag 18. marts Maraton/kegler teori arrangeret af UKR
Søndag 3 april Dressur med hest arrangeret af UKR
Mandag 28, marts
Kl.: 18:30

 

 

Afslutning på lædersyning.
Som vanen tro, skal vi jo slutte denne sæson af lædersyning af med smørrebrød og hygge.
Alle medlemmer er velkommen til denne ”påskefrokost” i foreningen også
selv om I ikke har været med til andre mandagsmøder.
Da det er en "næsten" almindelig syaften, bliver det afholdt
i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Tilmelding og bestilling af smørrebrød á 25.00 kr. foregår via Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 23. marts 2020.
Mandag 4. april
Kl.: 19:00


Tegning: Klaus Wunsch

Trailerkørsel: v/ Anne og Jens Faaurskov

Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 30. marts til Lone Wunsh på tlf.: 22 84 42 04 eller mail: lone@hestens-venner.dk

Vi er mange, der har taget trailerkort for mange, mange år siden, og nogle ting er ændret de seneste år.
Hvad må man køre med i dette årtusind i forhold til tidligere?
Hvornår er det strengt nødvendigt at være i besidelse af et trailerkort? Det er vist nok noget med vægten....? men hvodan laves regnestykket? selve traileren og den trækkende bil kan udløse et sandt studie af registrerings attester før, man har det rigtige tal i sit regnestykke og her ud fra kan gennemskue, om trailerkortet er nødvendigt!
Heste er ofte tungere, end vi regner med. Den sikre løsning er selvfølgelig, at få hesten på en brovægt, hvis man på nogen måde har adgang til en brovægt.
Lørdag 9. april   DressurCup og TopCup arrangeret af UKR
Søndag 10. april Maratontræning med hest arrangeret af UKR
Lørdag 16. april Påskestævne arrangaret af Bromme
Søndag 24. april DressurCup og TopCup arrangeret af SSK
Onsdag 27. april - søndag 1. maj Internationalt CAI2* stævne og landsstævne på Dorthealyst arrangeret af DKS
Søndag 8. maj Træningsmaraton arrangeret af Bromme
Fredag 20 - søndag 22. maj Landsstævne arrangeret af Slesvigske Køre Selskab
Søndag 22. maj Klubstævne arrangeret af SSK
Lørdag 11. - søndag 12. juni Landsstævne arrangeret af Vendsessel Køreforening
Lørdag 11.- søndag 12. juni DressurCup og TopCup arrangeret af SOK
Lørdag 18. - søndag 19. juni Landsstævne arrangeret af SSK
Fredag 1. - søndag 3. juli Landstævne arrageret af Fyns Køre Selskab
Søndag 3. juli  DressurCup og TopCup af Bromme Køreforening
Onsdag 27. - søndag den31 juli DM arrangeret af Vendsessel Køreforening
Søndag 14 august DressurCup og TopCup arrangeret af DKS  og KEKF
Tirsdag 16, - søndag 21 august EM for Children/Junior/Young driver i Ungarn
Fredag 2. -  søndag 4. september Landstævne arrangeret af DKS
Lørdag 3. - søndag 4. september Store Hestedag
Lørdag 10. september Pløjestævne arrangeret af Bromme
Søndag 11 september Klubstævne arrangeret af SOK
Torsdag 15. - søndag 18. september WM for 1-spand hest i frankrig
Lørdag 17.  september Pløjestævne arrangeret af LKF
Lørdag 24. september Pløjestævne i Haslev arrangeret af HKR
Lørdag 1. oktober Pløjestævne arrangeret af DKS
Søndag 2. oktober (evt) 50+ / - stævne arrangeret af SOK
Lørdag 8. oktober Pløjestævne på Bornholm arrangeret af Bornholms Selskab
Søndag 9. oktober (evt) 50+ / - stævne arrangeret af SOK
Søndag 16. oktober Klubstævne arrangeret af SSK
Søndag 11. december Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af  KEKF og Bromme
Torsdag 29. december Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af SSK

Arkiv

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021        

 


Dansk Køre Selskab, DKS
Niels Giversen, Kyringevej 102, 4296 Nyrup  tlf: 20 93 69 29
hestemand@mail.dk
www.dansk-koere-selskab.dk.

 
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com


Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Benny Petersen. tlf: 59 59 56 76
info@bennypetersen.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

Lolland Falster Køreforening, LFK
Flemming Larsen, Kirkevejen 100, 4930 Maribo, tlf.: 41 18 36 43,
fl@l-f-k.dk
søren Christensen, Klintegårdsvej 2, 4952 Stokkemark tlf.: 21 76 85 54,
sc@l-f-k.dk
www.123hjemmeside.dk/lf-koereforening
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, tlf.: 48 28 99 28 / 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk
Kirsten Hansen, tlf: 29 65 8 61, willumsvej@outlook.dk
www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Ole Kristiansen, Sejerupvej 34, 7323 Give       
tlf.: 61 61 00 39, ok@aogroup.dk
www.sportskuske.dk.
Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Hans Henrik Nielsen, Tømmerupvej 301, 2791 Dragør          
tlf.: 32 53 24 44
kinkelgaarden@get2net,dk
www.ullerup-koere.dk
Gyda Andersen, tlf.  30 13 18 26, gyda_andersen@mail.tele.dk

Flemming Andersen, tlf: 56 38 07 37 / 61 26 07 37, fcandersen@live.dk

TopCup Øst: www.topcup-east.dk