Bromme Køreforening

 

Aktiviteter

Aktivitetslisten viser de planlagte aktiviteter i år 2023 og 2024

Hver tirsdag
Kl.: 18:30
Tirsdagsklubben
Tirsdag den 2. maj starter Tirsdagsklubben op på sommersæonen. Der køres hver tirsdag med afgang kl 18:30 fra Kongsgåden, Strandvejen 11, Vester Broby, 4180 Sorø og vi køre nå alle er klar.
Alle er velkommen uanset om man er medlem eller ej, om hesten er lille eller stor, spiller ingen rolle, det er tænkt som ren hygge i skoven. Der er god plads, så vi kan være sammen med afstand.
Bare mød op til en hyggelig skovtur, bagefter hygger vi med kaffe og nogle gange har søde mennesker bagt en dejlig kage.
Man dukker bare op.
Husk at købe Skovkort på Sorø Akademis hjemmeside.
Håber vi ses.
Fra Kirsten og Erling.
Hver mandag
kl.: 19:00
Lædersyning og socialt samvær. Vi mødes hver mandag aften i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Udover at få repareret det gamle seletøj og syning af nye spændende ting, er der altid mulighed for at møde andre hestefolk over en hyggelig snak.

Mandag 2. januar 2023
Kl.; 19:00

Temaaften.

BYUDVIKLINGEN I SORØ BY FRA 1800-TALLET OG FREM.

Ole Hoff-Clausen, som er opvokset i Sorø vil vise billeder og fortælle historier om udviklingen fra Torvet og ud ad Storgade.

Ole Hoff-Clausen har som sin far og farfar været ejer af den kendte dametøjsforretning Johs. Clausen i Storgade. Forretningen har været i familiens eje siden 1886.

Alle er velkommen til temaaftenen, og vi starter kl.: 19 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
 Pris for medlemmer; 30 kr. inkl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. inkl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 26. december 2022 til Lone Wunsch på tlf.: 22 84 42 04 eller mail:
lone@hestens-venner.dk
Se referat på nyheder.

 

Søndag 29. januar

Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af SOK Ordrupdalsvej 1B, 4050 Skiby
Mandag 6. februar 2023
Kl.: 19:00
  
Trailerkørsel: v/ Anne og Jens Faurskov

Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 30. januar til Lone Wunsh på tlf.: 22 84 42 04 eller mail:
lone@hestens-venner.dk
2. del. Fortsættelse af temaaften april 2022.
Ved Tema aftenen i april 2022 ankom både Anne og Jens Faurschou, som begge er kørelærere, for at fortætle os om reglerne ved kørsel med hestetrailer. Det skulle vise sig at være et meget stort emne. Spørgelysten blandt de mange deltagere var så stor, at al tiden gik med Annes del af foredraget, og Jens nåede slet ikke at begynde på sin del af foredraget.
Vi endte med at lave en aftale om, at Anne og Jens kommer i 2023, så vi kan høre 2. del af den meget informative viden, som Anne og Jens har med sig. Måske er der endda nogle regler, der har ændret sig siden foredraget i april 2022. 

Vi er nogle stykker, der har taget kørekort for mange år siden. Hvad er tilladt? Og hvad er ikke længere tilladt, når man transportere sin hest/heste? Mange regler er lavet om, og flere regler er kommet til.

Dyretransportforordningen er blevet opfundet de seneste ?. Eller har den i virkeligheden eksisteret i mange uden, at nogen af os har haft kendskab til ordningen? Hvad betyder dyretransportforordningen for dem, der avler eller dyrker hestesport på de forskellige niveauer?

Alt dette vil kørelærer Anne og Jens Faurschou prøve at gøre os meget, meget klogere på mandag d. 6. februar 2023.

Fredag 17. februar
kl.: 19:00
Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalforsamling i Bromme Køreforening
Fredag den 17. februar 2023 kl. 19.00 i Dianalund borgerhus i kælderlokalet

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne:
1)      Valg af dirigent

2)      Valg af stemmetæller

3)      Formandens beretning

4)      Godkendelse af det reviderede regnskab

5)      Fastsættelse af kontingent

6)      Indkomne forslag
                 Se bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer

7)      Valg af: Bestyrelsesmedlemmer
                 Formand: Annette, på valg, modtager genvalg
                 Næstformand: Malene, ikke på valg
                 Kasserer: Majken, ikke på valg
                 Bestyrelsesmedlem: Jesper, på valg, ønsker ikke genvalg
                 Bestyrelsesmedlem: Pernille, ikke på valg.
                 Suppleant: Peter, på valg, modtager genvalg

Udvalgsmedlemmer:
     Pløjeudvalg: (Steffen, Anker, Peter og Annette) på valg.
             Steffen modtager genvalg
             Anker modtager ikke genvalg
             Peter modtager genvalg
             Annette modtager genvalg
     Temaaftenudvalg: (Jørgen, Lone og Kirsa) på valg.
             Jørgen modtager genvalg
             Lone modtager genvalg
             Kirsa modtager ikke genvalg
     Bladudvalg:(Kirsa og Carina) på valg.
             Udvalget ønskes nedlagt iflg vedtægtsændring
     Stævneudvalg:(Majken, Pernille, Malene, Tina og Carina) på valg
             Majken ønsker genvalg
             Pernille ønsker genvalg
             Malene ønsker genvalg
             Tina ønsker ikke genvalg
            
Carina ønsker ikke genvalg

     Bilagskontrollør:    
             Pernille, på valg
             Annette R, ikke på valg

8)   Aktivitetsforslag for det kommende år

9)   Eventuelt, herunder Årets Brommer og Årets Hjælper

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslede Generalforsamling.

Der er spisning kl 18 før generalforsamlingen. Foreningen er vært. Tilmelding og bestilling af uspecificeret smørebrød sker hos Majken, tlf. 20165337 eller mail majken-bakkely@hotmail.com

Mandag 6. marts 2023
Kl.: 19:00

Temaaften. Sommersygdomme - forebyggelse, genkendelse og behandling, når uheldet er ude, ved dyrlæde Martin Vedel, Vestermose Dyreklinik.

I 2022 havde vi besøg af Martin, som bl.a. fortalte om vintersygdomme, så i 2023 har vi inviteret Martin til at komme og forberede os på, hvad sommeren kan bringe, hvis vi ikke genkender de gængse sygdomstegn.
Hvis der bliver tid til det, vil Martin også komme ind konsekvenserne ved for tidlig ibrugtagning af de unge heste.

Martin er uddannet dyrlæge fra Københavns Universitet i 2017, med speciale i heste. Heste har haft hans interesse fra helt ung, da han er opvokset ved Ringsted på et stutteri med varmblodsheste. I dag bor han på samme ejendommen, hvor klinikken ligger, med sin bedre halvdel Marika, som også er dyrlæge hos Vestermose Dyreklinik. Martin har løbende efteruddannet sig med kurser i blandt andet haltheder, ultralydsscanning, røntgen og tandproblematikker. Han har desuden særligt meget erfaring inden for reproduktion hos både hund, hest og kat.
Vestermose Dyreklinik blev startet for at kunne tilbyde folk i området en bedre behandling af alle deres dyr, med fokus på tryghed og faglighed. Klinikken har oplevet en stor positivitet fra lokalområdet, og mange dyr og deres mennesker er kommet til. Derfor er Dyrlæge Elisabeth også med i vores hesteteam, og hun skal særligt hjælpe med intern medicin, bevægelse og reproduktion fremover. Klinikken har nu 4 dyrlæger og 4 sygeplejersker på fuldtid, og beskæftiger desuden en bogholder samt et par unge mennesker fra lokalområdet som hjælper med rengøring og andet praktisk.

Ideologien bag klinikken er særligt vigtig for os. Vi ønsker at skabe en god relation mellem klienter, patienter og dyrlæger. Vi elsker at have tid til at give en god og fyldestgørende behandling, og være helt opdateret på nye behandlinger og udstyr. Klinikken er senest ved at blive udvidet med et afsnit udelukkende til heste, hvor vi har mulighed for indlæggelser, halthedsudredninger, mave/-tarmundersøgelser med endoskop, operationer på liggende heste, røntgenundersøgelser mm. Vi vil også  fortsat køre ud i staldende, men have klinikken som et suppleme


Temaaften i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.
Pris for medlemmer; 30 kr. incl. kaffe/the og kage. Pris for ikke-medlemmer: 60 kr. incl. kaffe/the og kage
Tilmelding/Kontaktperson: af hensyn til mængden af kager senest den 27. februar til Lone Wunsh på tlf.: 22 84 42 04 eller mail:
lone@hestens-venner.dk
 

  Lørdag 11. marts

Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af DKS Blindkildevej 9, 4270 Høng
  Søndag 26. marts

Indendørsstævne MaratonCup finalen arrangeret af LKF Rågelundevej 24, 4892 Kettinge
Mandag 27. marts
Kl.: 18:30
Afslutning på lædersyning.
Som vanen tro, skal vi jo slutte denne sæson af lædersyning af med smørrebrød og hygge.
Alle medlemmer er velkommen til denne påskefrokost i foreningen også selv om I ikke har været med til andre mandagsmøder.
Da det er en "næsten" almindelig syaften, bliver det afholdt i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Tilmelding og bestilling af smørrebrød pris 30.00 kr. foregør via Jørgen Lamborg på telefon 4218 8888 senest den 20. marts 2020.
Søndag 8. april

Proposition til Brommes påskestævnet      

Stævnet afholdes i NNC's grusgrav, Kalundborgvej 94, 4180 Sorø.

Påske lørdag den 8. april 2023. ?  

Stævneleder: Majken Olsen . tlf. 20165337 og Pernille Rasmussen tlf. 28104164.

Konkurence:
Stævnet består af en keglebane og derefter en række poster, der køres i numerisk rækkefølge.

Keglebanen:
Der køres først en keglebane med ca. 15 porte, bro kan forekomme.
Port bredde er hjulbredden + 20 cm

Der køres ikke på tid, men der skal min. traves, der må ikke skridtes.
Nedrivning af bolde giver 3 straf.
Fejl kørt bane giver 20 straf, men man bliver ikke diskvalificeret.

Ruten i skoven samt noget af grusgraven:

Efter keglebanen køres der forskellige opgaver/poster på en rute gennem grusgraven og skoven. Man får et kort udleveret, som man så kører efter på en markeret rute. Opgaverne kunne være: køre i slangegang enhånds kørsel, holde op af- eller ned af en bakke, spørgsmål til kusk og grooms, osv.

 Der gives point alt efter opgavens udførsel.

ALLE KAN VÆRE MED – uanset niveau ?

Generelle bestemmelser:

Stævnet afholdes udendørs.

Der køres i en samlet klasse, altså alle mod alle.
Stævnet er åbent for alle uanset om kusken er medlem af en køreforening eller ej.
Kuske under 18 år skal have en voksen på vognen og begge bæger sikkerhedsvest.
Alle skal have groom på vognen.
Hest/pony skal fyldt mindst 4 år i 2023.
Alle sikre vogntyper er tilladt, dog skal vognen være til mindst 2 personer.
Påklædning efter vejret, dog skal ALLE bære hjelm.
Alle skal til forspændingskontrol og have målt hjulafstand, senest 15 min før start.
Officials kan deltage som aktive i konkurrencen.
Der er præmier til de bedst placerede og til den næstsidste.
Opstaldning foregår i egen trailer/lastbil på parkeringspladsen.
Bromme Køreforening påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom der måtte opstå.
Vi forventer, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv og sin/sine hest/pony.
Ret til ændringer forbeholdes.

Start gebyret er 200 kr. for medlemmer af Bromme Køreforening og 250 kr. for alle andre.
Tilmelding senest den 1. April til Pernille Rasmussen på mobil: 28104164 eller pr mail til:
pernille2401@gmail.com

Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget på:

Reg. Nr.: 0570  Konto nr.: 0000259306 eller på mobil pay: 529403.

Tilmelding, der modtages efter denne dato, betragtes som efteranmeldt og der opkræves dobbelt stævnegebyr.
Ingen betaling på dagen.
Ved tilmelding skal oplyses navn på kusk, hest, vognbredde og vogntype.

Startliste kommer på facebook og vores hjemmeside.

Vi håber på, at deltagerne og publikum vil tage godt imod arrangementet og være med til at gøre stævnet til en god og kammeratlig oplevelse.

  Løndag 15. april

  

DressurCup og TopCup 1. afdeling arrangeret af UKR
Tømmerupvej 301, 2791 Dragør
  Søndag 23. april

  

DressurCup og TopCup 2. afdeling arrangeret af SSK
Slimmingevej 28, 4100 Ringsted
Onsdag 3. - søndag 7. maj Internationalt CAI2* og CAI3*stævne på Rævebjerg arrangeret af DKS
Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv
Dressur- og TopCup Øst 2023
3. afd.
Dato: 14. maj 2023

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DressurCup og TopCup Øst
3. afdelingarrangeret af BKF og DKS
Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv

Sted: Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv

Stævneleder: Majken Olsen

Stævneværter: Bromme Køreforening i samarbejde med Dansk Køre Selskab

Tilmelding:
Øst Id blanketten 2023 udfyldes og sendes på
DCTCMCOEST@gmail.com, hvor efter man får et Øst-ID nr. Dette nr. Sendes til samme mail med oplysninger om hvilket stævne man ønsker at starte.

Startgebyr 150 kr. pr. disciplin, som indsættes på BKF´s konto Reg. 0570 konto 259306 eller mobilpay 529403

Tilmeldingsfrist senest 06/05-2023

Tilmelding er først gældende når mail samt startgebyr er modtaget. Er tilmelding på mail eller startgebyret ikke modtaget inden tilmeldingsfristen betragtes det som en eftertilmelding.

Eftertilmeldinger i det omfang tidsplanen tillader det.

Eftertilmelding - dobbelt startgebyr (300 kr. pr. disciplin)

Ved framelding efter tilmeldingsfrist refunderes startgebyret ikke

Der køres efter ”Regler for DressurCup øst 2023” og ”Regler for TopCup Øst 2023”.

Reglementer, startlister, resultater mm. bliver offentliggjort på facebooksiden

”Dressur-, Top- og MaratonCup øst”, samt de arrangerendes hjemmeside.

Hvis der er ønsker i forhold til del af groom, vogn eller man starter flere ekvipager skal dette oplyses på tilmeldingsblanketten, og vi forsøger at efterkomme dette.

Ved evt. spørgsmål kontakt da Majken Olsen tlf.: 20165337

Spørgsmål til Øst-ID nr. kontakt styregruppen på DCTCMCOEST@gmail.com

Vi glæder os til en skøn dag i hestenes tegn

Køreglade hilsner fra

Bromme Køreforening og Dansk Køre Selskab

Fredag 26 - søndag 28 maj Landsstævne arrangeret af Slesvigske Køre Selskab
Lørdag 10 - søndag 11. juni Landsstævne arrangeret af Vendsyssel Køreforening, Vester Hassing vej 39, 9330 Dronninglund
  Søndag 11. juni

  

DressurCup og TopCup 4. afdeling arrangeret af SOK
Fabriksvangen 29, 3550 Slangerup
Lørdag 17. juni Bromme Køreforening arrangere orienteringstur
Lørdag 17. - søndag 18. juni Landsstævne arrangeret af SSK, Slimmingevej 30, 4100 Ringsted
Fredag 30. juni - søndag 2. juli Landstævne arrageret af Fyens Køreselskab
Lørdag 8. - søndag 16. juli Ferielejr arrangeret af DKS
Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv
Søndag 16. - søndag 23. juli Ferieuge arrangeret af Fyens Køreselskab
Onsdag 19. - søndag 23. juli Nordisk Mesterskab i kørsel på Flyinge, Sverige
Lørdag 5. - søndag 6. august Landstævne arrageret af Midtjysk Køreselskab, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals
Søndag 6. august Arden Driving Event arrangeret af SSK, Slimmingevej 30, 4100 Ringsted
  Søndag 13. august

  

DressurCup og TopCup 5. afdeling arrangeret af DKS  og KEKF
Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv
   Lørdag 19. august

 

Dansk Køreforbund har 50 års Jubilæum
I 2023 er det 50 år siden Dansk Køreforbund blev Stiftet.
Dette skal fejres på forskellige måder rundt om i landet.
Fejringen kulminere med et optog gennem Københavns gader den 19. august 2023.
Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen på datoen.
Og holde endelig øje med dit lokale selskabs tiltag i fht jubilæet.
Fredag 25. -  søndag 27. august Landstævne arrangeret af DKS, Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv
Fredag 29. august - søndag 1. september VM for 1 -, 2 - og 4 - spand pony, Oirschot, Holland
Lørdag 9. september Pløjestævne i Haslev arrangeret af HKR, Kagstrupvej 73, 4690 Haslev
Søndag 10 september Klubstævne arrangeret af SOK, Fabriksvangen 29, 3550 Slangerup
Lørdag 16.  september Pløjestævne arrangeret af bromme køreforening, Sorø
Lørdag 23.  september Pløjestævne arrangeret af LKF, Sundbyvej 65, 4840 Nørre Alslev
Lørdag 30. september Sjællandsmesterskabet i pløjning arrangerer af DKS  
   Søndag 1. oktober

  

Dressur- og TopCup Finalen arrangeret af  DKS  
Torsdag 5. - søndag 8. oktober VW for unge heste, Lamotte Beuvron, Frankrig
Lørdag 7. oktober Bornholmmesterskab i pløjning arrangeret af Bornholms Selskab
Søndag 15. oktober Arden Driving Event arrangeret af SSK, Slimmingevej 30, 4100 Ringsted
Søndag 15. oktober Orienteringsridning / kørsel arrangeret af Hestens Venner. Tilmelding til Lone Wunsch. mail: lone@hestens-venner.dk
Lørdag 21. - søndag 22. oktober Danmarksmesterskab i pløjning arrangeret af DKS på Høng Landbrugsskole, 4270 Høng
Mandag 23. oktober

kl.: 19:00

RETTELSE

Lædersyning starter mandag den 23. oktober kl.: 19:00
Lædersyning i Naturbørnehuset,Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.
Holdet består af øvede som ikke øvede, der kan lide at mødes til en hyggelig snak over sit læderarbejde.
Her kan du få råd og vejledning til selv at udføre dine reperationer eller lave helt nye og spændende udstyr til din hest eller hestevogn.
Det er muligt at købe læder og materialer ved fælles indkøb.
Vi mødes hver mandag i vinterperioden.
Lædersyning er gratis for medlemmer af BKF og 25 kr. pr. gang for ikke medlemmer.
Vel mødt.
Søndag 29. oktober

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween-tur.

Bromme Køreforening inviterer til en (u)hyggelig Halloween-skovtur

søndag d. 29. oktober 2023.

Vi mødes hos Majken Olsen,

Pedersborg Huse 26, 4180 Sorø

med klar til afgang kl 10.30.

Herefter vil vi køre en tur i skoven på

ca 10 km med stop undervejs, hvor Bromme Køreforening vil være vært ved lidt til ganen.

Skovkort, som kræves, kan købes på

https://www.stiftsor.dk/produkter/

(“Ridetegn 1 dag Daggæstekort”)

Efter endt tur - og hestene er spændt fra - samles vi til smørrebrød og hygge samt kårer den bedste Halloween-udklædte ekvipage

Arrangementet inkl mad (excl skovkort) er gratis for Bromme-medlemmer, men ikke-medlemmer er mere end velkomne for den lille sum af 50 kr pr person for smørrebrød.

Tilmelding med for- og efternavn til

Malene Bundgaard på SMS til 20218002

senest d. 22. oktober 2023.

Husk at skrive antal personer til spisning.

Betaling for ikke-medlemmer sker til mobilepay 529403 ved tilmelding - husk at skrive navn på overførslen.

Vi glæder os til at se jer til en dejlig (u)hyggelig dag

Med venlig hilsen

Bromme Køreforening

Lørdag den 4. november
 kl 9.30-ca 14.00

 

Vil du prøve at pløje med heste?

Kunne du tænke dig at lære at pløje/harve med heste? Eller at blive klogere på hvad der skal til for, at komme i gang med at pløje med heste? Måske vil du gerne kunne harve ridebanen med din hest. Men hvordan kommer man i gang med arbejdet i marken? Er min/mine heste egnet til markarbejde? Der er sikkert rigtig mange spørgsmål som trænger sig på.

Bromme Køreforening inviterer derfor til en "Kom og prøv pløjning med heste" dag det sker lørdag den 4. november kl 9.30-ca 14.00 i Kagstrup mellem Ringsted og Haslev.

Det vil være muligt at prøve pløjning med erfarne heste, hvor du selv går med linerne bag hestene, selvfølgelig under kyndig vejledning. Eller at medbringe dine egne heste og få vejledning i hvordan man kommer i gang med ploven eller med harven.

Erfarne pløjere står til rådighed med hjælp og svar på dine spørgsmål. Kjeld Anholm, Bjarne Wisler, Henrik Mikkelsen, Jens Peder Pedersen og Bjarne Nielsen vil gøre deres for at hjælpe dig i gang. Så tøv ikke med at tilmelde dig.

Vi håber at se rigtig mange

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 2. november sker til Annette Engberg Nielsen, tlf. 40420840 eller på mail annette.engbergnielsen@gmail.com

 Annette

 

Mandag 6. november
Kl.: 19:00

     

JULEBANKO

Mandag d. 6. november 2023 afholder vi

Banko fra kl. 19.00-21.30 i

Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.

Pris ( inkl. kaffe og kage ) :

30 kr. for medlemmer

50 kr. for ikke medlemmer

10 kr. pr. plade ( max 6 plader indtil alle har købt )

Tilmelding til Majken senest d. 4. november på tlf. 20165337.

Alle er meget velkommen til at medbringe gave(r) til gevinstbordet.

Vi spiller så mange runder, som der er gaver til.

Vi håber, du også har lyst til at være med til denne hyggelige aften, hvor der ofte går lidt sport i, at få hevet flest pakker med hjem

 

Søndag 19. november
     
Aveve MaratonCup 2023-2024
Lolland Falster Køreforening
inviterer til Aveve MaratonCup 1. afd. 2023-2024
Dato: søndag d. 19. november 2022
Sted: LF Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge
 
Søndag 10. december
     

Aveve MaratonCup 2. afeling 20223-2024
Bromme Køreforening og Kalundborgegnens Køreforening
inviterer til Aveve MaratonCup 2. afd. 2023-2024

 

Sted: Slagelse Landevej 34, 4200 Slagelse

Stævneleder: Margit Søgaard Tilmelding: -

Tilmelding

ifølge Reglement NAG HorsePro MaratonCup 2023-2024 punkt 11. –

Startgebyr 225,- som indsættes på KEKF´s konto: Reg. nr. 2190 konto nr. 6889207076 eller MobilePay 61330804 (Margit Søgaard).

Tilmelding er først gældende når mail samt startgebyr er modtaget. Er tilmelding på mail eller startgebyret ikke modtaget inden tilmeldingsfristen betragtes det som en eftertilmelding. –

 Tilmeldingsfrist senest 3/12-2023 –

Eftertilmeldinger i det omfang tidsplanen tillader det, dog senest d. 8. december 2023 før klokken 9:00 - Eftertilmelding - dobbelt startgebyr (450,- kr.) –

Ved framelding efter tilmeldingsfrist refunderes startgebyret ikke.

Der køres efter ”Reglement MaratonCup 2023-2024” som bl.a. findes på facebooksiden ”Dressur-, Top- og Maratoncup øst”.

Hvis der er ønsker i forhold til del af groom, vogn eller man starter flere ekvipager skal dette oplyses i mailen ved tilmelding. og vi forsøger at efterkomme dette.

Startliste vil være at finde på facebooksiden ”Dressur-, Top- og Maratoncup øst”.

Der vil være salg af mad og drikke, så lad madpakken blive hjemme. Ved evt. spørgsmål kontakt da Margit Søgaard på tlf. 61330804.

Vi glæder os til en skøn dag i hestenes tegn

Køreglade hilsner fra Bromme Køreforening og Kalundborgegnens Køreforening

Mandag 11. december
Kl.: 18:30

RETTELSE

Juleafslutning lædersyning
Bromme Køreforening inviterer alle medlemmer til en hyggelig juleafslutning på Lædersyning mandag den 11. december kl. 18.30 i Naturbørnehuset på Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby.

Alle medlemmer er velkomne, også selvom man ikke har deltaget i lædersyning. Bromme Køreforening er vært med smørebrød til deltagerne. Så tilmeld dig til Majken, tlf. 20 16 53 37 som tager imod bestilling af uspecificeret smørebrød (det er store stykker) SENEST 4. december
Torsdag 29. december

Indendørsstævne MaratonCup arrangeret af SSK inviterer til Aveve MaratonCup 3. afd. 2023-2024
 
Mandag  8. januar2024

Temaaften den 8. januar 2024

 

Mandag d. 8. januar 2024 kl. 19.00 - 21:00 Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Pris: Prisen for arrangementet er med kaffe og kage: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding: Senest den 2. januar af hensyn til mængden af kager. Kontaktperson: Lone Wunsch tlf. 22 84 42 04 mail lone@hestens-venner.dk

 

Traditionel kørsel. Liselotte Watson fortæller om udviklingen af den traditionelle kørsel. Liselotte er en dygtig elitekusk, der har deltaget i flere landsstævne samt kørt flere traditionelle stævner Vi har hørt udtryk som Concours de tradition og U-traditionel konkurrence, hvad er det? Liselotte vil fortælle og vise billeder. Foruden Liselotte kommer også Frede Svendsen. Det bliver en fantastisk aften!

 

Frede Svendsen er selv hestevogns entusiast og har samlet det meste af sit liv, og det er blevet ca. 50 vogne og 6 kaner. Frede har lavet en bog på 60 sider, der beskriver og omhandler vognene. Udover dem har Frede en større samling af tilbehør og alle former for rejseudsyr. Frede har deltaget i 3 Concours de tradition konkurrencer i år: Brahe Trolleborg på Fyn, Gl. Estrup i Jylland og på Ledreborg. Desuden har Frede deltaget i 50 års jubilæum for Dansk Køre Forbund, har været i Sverige med VOGNHISTORISKE SELSKAB, som er en forening, der omhandler hestevogne, og så har Frede været 5 dage i Norge med Kulturhistorisk Forening i Danmark og "studeret" hestevogne. Glæd jer til en virkelig spændende aften

 

Mandag 5. februar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid: Mandag d. 5. februar 2024 kl. 19.00 - 21:00 Sted: Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund
Pris: Prisen for arrangementet er med kaffe og kage: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer. 
Tilmelding: Senest den 29. januar af hensyn til mængden af kager.
Kontaktperson: Lone Wunsch tlf. 22 84 42 04 mail lone@hestens-venner.dk 

Temaaftenen er arrangeret i samarbejde med Bromme Køreforening. Der er kommet nye krav til hesteholdere, og der er kommet nye regler om  udelukkelse af heste fra konsum. Denne temaaften handler om det Centrale Husdyrbrugs Register, som benævnes CHR-registeret. Nogen af os har hørt om CHR-registeret, andre har ikke kendskab til registeret. Hvis du har heste på din ejendom, skal du oprette din ejendom i CHRregisteret og tilmelde de heste, der befinder sig på din ejendom.  Du skal kende hestens chipnummer eller anden identitet for at kunne indberette hesten. Hvis du låner dit ridehus elle din ridebane til ryttere, som ikke er opstaldet  hos dig, skal du oprette en liste med kontaktoplysninger til disse. ·
Hvad er CHR-registeret for noget? ·
Hvem skal være tilmeldt? ·
Og hvorfor skal man være tilmeldt? ·
Og hvordan tilmelder man sig?
Alt dette og meget mere om reglerne omkring CHR-registeret kan du blive  klogere på ved at møde op ved denne temaaften. Da vi også gerne vil høre om de nye regler om udelukkelse af heste fra  konsum, har Kristina Harlev Hansen forelagt vores ønske for gruppen for  Veterinærmedicin, som desværre ikke har mulighed for at sende en person til vores temaaften d. 5. februar.
”Derfor vil vi (CHR-gruppen) fortælle om udelukkelse fra konsum, og så må vi tage de spørgsmål med tilbage til Veterinærmedicin, som vi ikke kan  svare på. Vi kender en del til regelsættet, men hvis der bliver specifikke  spørgsmål til selve veterinærlægemiddelforordningen, så kommer vi til  kort.” skriver Kristina Harlev Hansen, som møder op ved temaaftenen  sammen med en kollega fra CHR-gruppen.

Generalforsamling 2024 

Indkaldelse til Generalforsamling i Bromme Køreforening fredag den 23. februar 2024 kl. 19.00 i Dianalund Borgerhus i kælderlokalet.

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetæller

3) Formandens beretning

4) Godkendelse af det reviderede regnskab

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag Se bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer

7) Valg af: Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Annette, ikke på valg.
Næstformand: Malene, på valg  genopstiller ikke.
Kasserer: Majken, på valg - genopstiller.
Bestyrelsesmedlem: Charlotte, ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem: Pernille, på valg - genopstiller.
Suppleant: Peter, på valg, genopstiller.

Udvalgsmedlemmer ikke på valg i 2024:
Pløjeudvalg:
Steffen
Peter
Annette W. K.
Annette E. N.

Temaaftenudvalg:
Jørgen
Lone
Kirsa

Stævneudvalg:
Majken
Pernille
Malene

Bilagskontrollør:
Pernille, på valg
Annette R, på valg

8) Aktivitetsforslag for det kommende år

9) Eventuelt, herunder Årets Brommer og Årets Hjælper

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslede generalforsamling.

Spisning:

Der er spisning kl. 18.00 før generalforsamlingen. Foreningen er vært. Tilmelding og bestilling af uspecificeret smørebrød sker hos Majken, tlf. 20 16 53 37 eller e-mail majken-bakkely@hotmail.com


P.B.V

Annette Engberg Nielsen

 

 
Temaaften marts 2024 

Tema-aften om rottebekæmpelse.

Tid: Mandag d. 4. marts 2024 kl. 19.00  21.00.

Sted: Dianalund Borgerhus - Sømosevej 44 i Dianalund.

Pris: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer.

Tilmelding: Senest d. 27. februar 2024 af hensyn til mængden af kager.

Kontaktperson:
Lone Wunsch
Telefon: 22 84 42 04
E-mail: lone@hestens-venner.dk

Har du rotter på loftet, i huset, i haven eller i hestestalden?

Eller ved du ikke, om du har rotter?

Lennart Andersen og Michael Blumensen kommer og fortæller os om metoder til bekæmpelse af rotter. Hvad er tilladt? Og hvad er IKKE tilladt. Og hvordan kan man prøve at forebygge rotternes indtrængen.

Lennart Andersen er udlært tømrer og har arbejdet med rotter i 1,5 år. Derefter har han kørt rotter siden sammen med Michael i Sorø.

Michael Blumensen har arbejdet som skadedyrsbekæmper i snart 20 år og de sidste 5 år kun med rotter. Michael har arbejdet med rottehund i fødevarebutikker i 12 år, samt rådgivning om sikker mod gnavere, og han har arbejdet med giftfri bekæmpelse i ca. 3 år bl.a. for DSB og nu i Sorø Kommune.

 

 

Arkivkiv

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022      

 


Dansk Køre Selskab, DKS
Niels Giversen, Kyringevej 102, 4296 Nyrup  tlf: 20 93 69 29
hestemand@mail.dk
www.dansk-koere-selskab.com
Haslev Køre- og Rideforening, HKR
Jens Frederik Jensen,
Ringstedvej 129,
4690 Haslev.
tlf.: 56 38 01 31 / 28 84 41 83
kanzigaarden@gmail.com


Kalundborgegnens Køreforening, KEKF
Benny Petersen. tlf: 59 59 56 76
info@bennypetersen.dk
Margit Mortensen, Skovbakkerne 2, 4400 Kalundborg.tlf: 61 33 08 04
margiduti@gmail.dk
www.kekf-koere.dk

www.kekf-koere.dk www.sok-koere.dk Lolland Falster Køreforening, LFK
Søren Christensen, Klinteg?dsvej 2, 4952 Stokkemark tlf.: 21 76 85 54,
sc@l-f-k.dk
https://www.l-f-k.dk/
Slangerup og Omegns Køreforening, SOK
Lars Nielsen, tlf.: 48 28 99 28 / 21 79 50 50, jala@nielsen.mail.dk
www.sok-koere.dk
Sjællandske Sportskuske SSK
Anne FaurSchou, tlf.: 26 15 01 73
Kontakt.SSK@gmail.com
www.sportskuske.dk.
Ullerup Køre- og Rideforening, UKR
Hans Henrik Nielsen, Tømmerupvej 301, 2791 Dragør         
tlf.: 32 53 24 44
kinkelgaarden@get2net,dk
www.ullerup-koere.dk

Flemming Andersen, tlf: 56 38 07 37 / 61 26 07 37,
fcandersen@live.dk

TopCup : www.topcup-east.dk