Bromme Køreforening

Bromme Køreforening er blevet stiftet ved en generalforsamlingen den 6. september 1990 i rytterstuen på Lyng Rideklub.

Foreningen har til formål, at skabe og fastholde interessen for kørsel med heste og ponyer.

Foreningens aktiviteter er dels kørsel på træningsbanen ved Nykøbingvej 38 Ørslev, 4200 Slagelse på "Gods Banen" (græs)
og dels kørsel på vej og i skov samt arbejde med hest og pony for landbrugsredskaber.

Foreningen vil gerne have både erfarne, øvede og uøvede medlemmer, aktive såvel som passive, for herved at videregive og udnytte indhentet erfaring.
 

Vi mødes ca. 2 gange pr. måned efter en aktivitetsplan.

I sommerperioden er aktiviteterne kørsel og træning med heste og ponyer på banen og i skoven. Af traditionelle arrangementer kan nævnes det store påskestævne påskelørdag, Orienteringskørselen, pløjestævne om efteråret og indendørskørestævne i vinterhalvåret.

I vinterperioden er aktiviteten lagt i lædersyning på Naturbørnehuset i Vedde og foredragsaftener i Dianalund Borgenhus.