Bromme Køreforening 

Medlemsinformation 

September 2005

Sommeren synger nu på sidste vers, men det betyder heldigvis ikke at kørefolket går i hi. Som det fremgår af aktivitetsplanen har vi stadig masser af aktiviteter både med og uden heste.
Den årlige skovtur til Bromme Lillesø fandt sted på en dag med skyfri himmel og man havde slet ikke lyst til at bryde op igen. Juni stod i keglekørslens tegn. Der var både træningsaftener og turnering i Bromme. Det er en populær aktivitet, hvor alle kan deltage og hvor humøret som regel er højt. Som man kan se på resultatlisterne i bladet og på hjemmesiden er mange af Bromme Køreforenings medlemmer godt placeret i den samlede turnering her før sidste runde.


Flere af vore medlemmer har også været " i byen" med deres ekvipager. Heraf kan nævnes at Torben, Anders og Henrik Juhl var med ved Gørlev Heste- og Kræmmermarked, hvor vi især kan nævne at Henrik med sine Nordsvenskre høstede meget ros for ekvipagens præsentation. Ved 4-H markedet på Parnas viste mange medlemmer deres heste frem - både fra jorden, på ryggen, for vogn og foran diverse markredskaber
. Erik og Jørgen var på visit i Kalundborg til et vellykket begynderstævne. Ligesom flere medlemmer var med til Nordisk Mesterskab på Dorthealyst ved Mørkøv.

Bestyrelsen besluttede for et par måneder siden at indkøbe en god printer. Det er nemlig ikke nemt at få printet så mange blade ud, når man ikke har sin egen printer. Dette blad er så debut'en for foreningens nyerhvervelse - vi håber I er tilfreds med resultatet og synes pengene er givet godt ud.

På næste side i bladet er der billeder fra henholdsvis keglekørselsturneringen i Bromme og fra maratonen ved Nordisk Mesterskab på Dorthealyst

 

 

Juni 2005

Selvom det er ved at være længe siden, er det stadig værd at nævne Påskestævnet. Der var som sædvanlig stor opbakning og stævnet forløb godt takket være vores gode hjælpere! Uden al den frivillige arbejdskraft ville  et slet ikke være muligt at afvikle et så koncentreret arrangement. Også en tak til kuskene, der som altid mødte op med godt humør og en positiv indstilling.
Vor flittige bestyrelsesmedlem Jørgen Lamborg har som sædvanlig opdateret hjemmesiden så resultaterne fra Påskestævnet kan findes der: ligesom man kan følge keglekørselsturneringens resultater, der bliver løbende opdateret. 
Husk jævnligt at besøg vores hjemmeside : www.brommekoereforening.dk

Vores indendørs begynderundervisning ved Bjarne Wisler var er stor succes. Der er kommet meget positiv feedback på disse undervisningsdage og denne ros bringer vi hermed videre.
Keglekørselstræningen er godt i gang og foreløbig tegner det til at blive en succes. Shetlænderne og deres kuske Sabrina, Erik og Anne duperede ned deres hurtige og næsten fejlfrie kørsel.
Brugskørselsarrangementet blev desværre igen i år aflyst på grund af for få tilmeldinger, men dette skyldes måske den dårlige timing i forhold til Roskilde Dyrskue.
Dette års løvspringstur blev som sædvanlig afviklet i godt vejr og der var stor tilslutning i antallet af vogne, men på alle vognene, var der plads til ekstra passagerer. dette er ment som en opfordring til alle medlemmer, som ikke selv har mulighed for at stille med hest og vogn.

I medlemsbladet marts 2005 informerede vi informerede vi, at det var taget på til overvejelse at arrangere et lille klubstævne i august / september. Vi har kun få henvendelser herom og da et sådan arrangement trods alt kræver en del forarbejde, har vi valgt ikke at gennemføre det i år. Desuden har Kalundborgegnens Køreforening (www.kalundborgegnenskoereforening.dk) et debutantstævne den 14. august, som vi hermed opfordrer alle interesserede til at tilmelde sig.

Vi ønsker jer alle en god sommer med masser af gode oplevelser sammen med jeres heste. Vi ser frem til en masse gode historier og billeder til det næste blad som forventes at udkomme i september.

 

 

Marts 2005

Så er startskuddet gået til Bromme Køreforenings 15. sæson.

I betragtning af, at der kun er 14 dage til Påskestævnet, synes vi her på redaktionen, at der ligge temmelig meget sne, men det har heldigvis ikke taget modet fra folk, for tilmeldingerne er som sædvanlig strømmet ind. Der kom 30 tilmeldinger + et par stykker på venteliste i løbet af weekenden efter generalforsamlingen, så vi nåede aldrig af sende propositioner ud. Hvis du har ønske om at deltage, så ring eventuelt til Jørgen Lamborg og hør om ventelistepladser.

På grund af den store interesse for vores Påskestævne, vil vi derfor allerede nu meddele, at næste års tilmelding til Påskestævnet starter ved generalforsamling, hvor medlemmer så har mulighed for at møde op og melde sig til og på den måde få fortrinsret

På grund af den store interesse for Påskestævnet har vi overvejet af afholde et lille klubstævne i august/september - vi vil gerne høre medlemmernes menig om og interesse for dette!!

Generalforsamlingen er overstået og bestyrelse har afholdt årets første møde og lagt planer for de næste måneder. 
Se referat af generalforsamlingen,
klik her

Den reviderede medlemsliste er vedlagt vort medlemsblad marts 2005. Hvis der er fejl eller ændringer, vil vi meget gerne have det at vide.

Vi er meget glade for de mange positive kommentar til bladet og for de indlæg, der er kommet. Som I kan se udvider vi blot bladet med et par sider! Fortsæt den gode stil, vi skal også nok gøre plads til DIT indlæg.

Kærlig hilsen
Redaktionen.
Kirsten & Thilde

 

2002 2003 2004