Bromme Køreforening

 

Nyheder:

Indholdsfortegnelse:

Generalforsamling 2019    
Påskestævne 2019    
     

 

Påskestævnet

Resultater

1. Katja Lamborg 53 point
1. Nanna Stubager 53 point
2. Carina Jensen 51 point
2. Dennis Bundgaard 51 point
3. Julia Conradi 50 point
Bjarne Nielsen 49 point
Susanne Jensen 49 point
Charlotte Østergaard 48 point
Kirsa Sørensen 47 point
Michael Johansen 47 point
Jesper Nyby 46 point
Helle Jensen 46 point
Line Rasmussen 45 point
Cirkeline Block 45 point
Julie Schwartz 45 point
Jesper Lamborg 43 point
Frederik Wunsch 43 point
Lone Jørgensen 43 point
Bettina Lindegaard 41 point
Kristina Marcussen 41 point
Jørgen Lamborg 41 point
Anders Høgh 40 point
Kirsten Christiansen 39 point
Hans Andersen 39 point
Julie Eberlein 35 point

 

Startliste

 Start kl. 10

 1. 10.00 Charlotte Østergaard
2. 10.10 Line Jensen
3. 10.20 Carina Jensen
4. 10.30 Jesper Lamborg
5. 10.40 Bettina Lindemann
6. 10.50 Julie Eberlein
7. 11.00 Cirkeline Bloch
8. 11.10 Kristina Marcussen
9. 11.20 Frederik Wunsch
10. 11.30 Jesper Nyby
11. 11.40 Susanne Jensen
12. 11.50 Hans Andersen
13. 12.00 Lone Jørgensen
14. 12.10 Anders Høgh
15. 12.20 Helle Jensen
16. 12.30 Nanna Stubager
17. 12.40 Jørgen Lamborg
18. 12.50 Dennis Bundgaard
19. 13.00 Kirsa Sørensen
20. 13.10 Michael Johansen
21. 13.20 Bjarne Nielsen

22. 13.30 Julie Schwartz
23. 13.40 Kirsten Christiansen
24. 13.50 Julia Conradi
25. 14.00 Anna Rasmussen
26. 14.10 Katja Lamborg

Generalforsamlingen:

Referat af generalforsamling d.22-02-2019

1) Valg af dirigent
Lena Vabø

2) Valg af stemmeudvalg
Anker Nielsen g Michael Johansen.

3) Formanden aflægger beretning -

Velkommen til BKF’s generalforsamling.

For 6 måneder siden sagde jeg, at det er ”interessen der driver værket”. Hermed fik jeg tidligt meldt ud at jeg ikke længere ønsker at være med i bestyrelsen, og derfor bliver dette mine sidste ord som formand.
Når jeg ser tilbage på de 4 år jeg har siddet i bestyrelsen, kan jeg med stor tilfredshed se en forening i trivsel og fremgang i medlemstallet. Vi er en forening der løbende tilbyder nye tiltag for medlemmernes interesse.
Af nye tiltag over de 4 år vil jeg nævne: Opvisning på Gørlev kræmmermarked – Julebanko – Ture ved Kattrup gods – Påskestævnet blev genetableret – Orienteringskørsel med vandrepokal – Dyrehaven – træningsderby – TREC stævne på Dortheaslyst, og ikke mindst muligheden for at benytte ride huset i Solbjerg. 
Vi har gennem de sidste 2-3 år haft et godt samarbejde med andre foreninger. Vi er en lille klub med en bred interesse, og ved at holde vores arrangementer i samarbejde med andre foreninger, kan vores ideer blive til noget og vi opnår en større tilslutning. Det glæder mig at vi kan tilbyde en bred vifte af arrangementer i vores forening.


Bestyrelsen har arbejdet på at få egne klub faciliteter. Det var af stor betydning, at fritidskonsulenten for Sorø kommune Karin Heilesen deltog som hjælper ved stævnet på Dortheaslyst. Herved fik hun god indsigt i vores ønsker og behov, for kørsel med hest.
Vi har i bestyrelsen snakket om fordele og ulemper ved at få stillet en mark og lokaler til rådighed.
Vil foreningen kunne overkomme disse opgaver?
Vil faciliteterne blive benyttet?
Hvem skal vedligeholde? osv.
Vi har pt ikke behov for lokaler, da vi er glade for Borgerhuset og Naturbørnehusets lokaler, så spørgsmålet er om kommunen kan stille en mark til rådighed?
Det ved vi ikke endnu.

 Første halvår af 2018:
-
          Konstituering af bestyrelsen.
-
          Temaaften: Carsten Brix fortalte om Frederiksborghesten.
-
          Rolig fællestur fra Stenlille.
-
          Afslutning på lædersyning.
-
          Påskestævnet afholdt i NNC's grusgrav ved Bromme.
-
          Løvspringstur i Dyrehaven.
-
          TREC, blev aflyst pga fare for Herpes udbrud.
-
          Orienteringskørsel med afgang fra Adi og Birger.
-
          Top Cup stævne på Nyvang.

Andet halvår af 2017:
-
          Pløjestævne hos Adi og Briger
-
          KøreTREC ”stævne” på Dortheaslyst
-
          Opstart på lædersyning
-
          Julebanko
-
          Indendørsstævne Maraton Cup, samarbejde mellem BKF og KEKF.
-
          Juleafslutning i Naturbørnehuset
-
          Jule og nytårstur med afgang fra Kongsgården
-
          Temaaften: Mavesår hos heste
-
          Temaaften: En bedre indsigt om biddets funktion.
 

Vi er en forening, der er så heldig at have rigtig mange medlemmer, der har lyst til at bruge deres fritid på foreningens arrangementer, som vi alle kan have glæde af.  

Tak til Kirsa for styring og redigering af Brommes klubblad – klap.
Tak til Jørgen for deltagelse i Sorø kommunes møder - klap
Tak til alle hjælperne i foreningens udvalg – klap.
Tak til alle andre som bidrager med hjælp til foreningens arbejde - klap.

 Fasthold interessen for vores forening og jeres engagement i fællesskabet – igen i 2019!

 Beretning godkendt der klappes.

4) Godkendelse af det reviderede regnskab

Vi har fået medlems fremgang det sidste års tid, vi er pt 55 medlemmer, hvilken jeg synes er ret flot, de sidste år, har vi ligget under 50

Vi har igen i år givet vores medlemmer en medlemsfordel ved de fleste af vores egne arrangementer.

Da vi i bestyrelsen er meget enige om, at vi er åbne for andre klubber og kuske, da det er hyggeligt, men det skal koste lidt mere for dem end for vores medlemmer.

Vi prøver at holde deltagergebyret nede, men det koster foreningen nogle penge, men vi håber på længere sigt, det vil give os nye medlemmer og på den måde få dækket vores ekstra omkostninger.

Som I kan se, har vores stævner i store træk givet overskud.

Vi har haft lidt udgifter på diverse ture, hvor vi ofte giver lidt til maven, men den hygge skal der være plads til, det er det det vi brommer er bedst til, nemlig hygge, tror det er vigtigt vi holder fast i det.

Ridehuset er også en af vores lidt større udgiftsposter, vi har i år prøvet som et forsøg, at man bugger tid hos Malene og realt er i ride huset den aftalte tid, frem for de andre år, hvor vi havde hver 2 torsdag i 5-6 timer. Vi var lidt spændt på om det var til at styre, det har det vist sig, ikke at volde de store problemer. Vi har stort set givet det samme for ridehuset, som vi gjorde med den gamle ordning, men vi med bland andet den ridehus ordning fået 5 nye medlemmer her i januar, så vores tanker i bestyrelsen kommer til at holde stik, folk kan se og mærke de får noget for deres kontingent og melder sig ind.

Vores største post er kontor hold, det være sig bladet, frimærker, printer farve, papir…..osv.
Vi har i år taget os den frihed at investerer i en computer, nu har jeg lagt computer til i alle årene, men den gamle kunne ikke mere, så det var på tide at investerer i en.

Under arrangementer er en lidt blandet post, det er den der bliver købt og solgt drikkevare fra, det er vores orienteringstur, vores tur til bakken,  det er trec afholdelse på lysten, smørrebrød afslutninger osv… en blandet post, der er ret meget aktivitet på, men svært ved ikke at komme i minus.

Det ser ud som om vores pløjestævne giver et lille minus, det er nu ikke så slemt, for de pølser, brød og div tilbehør der var i overskud, solgte vi til vores trec stævne, som er bogført under arrangementer.

Diverse posten er bank gebyr, forsikringer, borgerhuset her, sportsrådet i Sorø, vores hjemmeside og vores støtte fra Sorø kommune.

Vi er faktisk så skrappe i bromme, at vi nåede at holde julekørsel 2 gange sidste år, først hos Keld i januar, rigtig hyggeligt i laden og sidst i december på Kongsgården, med det flotteste vejr.

Reviderede regnskab godkendt der klappes.

5) Fastsættelse af kontingent
Fortsættelse af nuværende kontingent 300,-.

6) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7) Valg af :
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Lene, på valg – Vil ikke genvælges.
Næstformand: Max, på valg. – Vil ikke genvælges.
Sekretær: Majken, ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem: Carina, ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem: Annette, ikke på valg.
Suppleant: Grå, på valg. – Genvalgt. Der klappes.
Der bliver læst 2 fuldmagter op fra 2 medlemmer, som gerne vil ind i bestyrelsen.
De 2 nye medlemmer i bestyrelsen er Julie og Tina. Valgt, der klappes.

Udvalgsmedlemmer:
Pløjeudvalg: På valg. (Anker og Steffen) – Genvalgt. Der klappes.
Temaaften: På valg. (Carina, Jørgen og Lene.) –
Carina, nej tak til genvalgt.
Jørgen og Lene ønsker genvalg. Der bliver spurgt til om der er nogle, der gerne vil ind i udvalget. Lene forklarer kort omkring, hvad det vil sige at sidde i dette udvalg.
Kirsa melder sig på banen, og bliver valgt ind i udvalget. Der klappes.
Bladudvalg: På valg. (Kirsa og Carina) – Begge genopstiller og der klappes.
Stævneudvalg: På valg. (Majken, Pernille og Michael) –
Majken, Pernille genopstiller.
Carina og Tina vil gerne ind i udvalget. Der klappes.

Bilagskontrollør: På valg. (Pernille) – Genvalgt. Der klappes.

8) Aktivitetsforslag for det kommende år.

Lena spørger om der er nogle der har nogen forslag til dette.

Annette fortæller at der er en pararytter som tager ud og fortæller omkring dette, hendes udvikling – en tandlæge der kunne komme og fortælle om tænder.

Lene – Jørgen Konge om hans liv med heste.

Den grå – Kører op til Frede Svendsen, og se på vogne og høre hans historier.

Lena – Ferie med hest og vogn. Lena har nogle pålidelige kilder, som kan hjælpe med dette.

Ridehuset må gerne fortsætte.

Hvor man kigger på alt det praktiske omkring det at være ny, forspændingen.

Julia – Seletøj hvad er det, hvad skal man se efter.

Undervisning evt. med Kalundborg med Kurt Klindt.
Fletning/klargøring til stævner.


9) Eventuelt, herunder årets ”Brommer” og årets hjælper.

Årets brommer.  

Dette års brommer er en kusk, der har gjort det rigtig godt det sidste års tid.

Vedkommende har haft en kanon udvikling, både på det sportlige men også på det personlige.

Fra at køre lidt hjemme for hyggens skyld, kom der stille og rolig skred i kørslen. I det stævne år der er gået, har vedkommende både startet landsstævner, DM, kørt race på store hestedag, hvilket var en stor oplevelse både for vedkommende, men også for os der så på.  Senest gjorde vedkommende rent bord i junior klassen, ved efterårs stævnet på Dorthealyst.

Bestyrelsen har valgt Jesper Lamborg til årets brommer, da vi synes det er en ung kusk, med stort potientiale, fantastisk udvikling på få år og tager tingene som de kommer på dagen.

Vi vil ønske dig held og lykke på din vej….du gør det godt

 

Årets hjælper  

Dette års hjælper er brommes nye ”mor”.

Du er ALTID frisk på at hjælpe, uanset om det er til stævner, som skriver eller i forhindringer.

Det kan også være til et pløje stævne, hvor vi står og mangler en måler eller en kusk, der står og mangler en gromm, så tager du  din hjelm og vest på, så kusken kan komme afsted.

Du er også en super flot og hjælpsom servicemedarbejder, hvis der lige skal bestilles smørrebrød til en afslutning, det kan du jo lige stå for eller lave kaffe til hele lædersynings holdet. Du forkæler dine medmennesker.

På en jule tur med bromme, hvor det ikke lige er muligt at lave kaffe, så klare du den og kommer med dejlig ny brygget kaffe til os alle sammen, selv om du et par timer før var nedlagt. 

Annette du gør det virkelig godt, vi er glade for at have dig i foreningen og meget glade for din hjælp.

 

Julia – Fortæller at der er tale om herpes i udbrud og synes at vi skal italesætte dette. Vær på forkant med smitten. Vær opmærksom.

Jørgen – Sportsrådet, planlægningsrapporter. Træningsområde til Bromme (ønske til sportrådet). Der var en fra kommunen som var med til DM som hjælper, og hun blev overrasket over, hvor meget plads det krævede.

Bestyrelsen vil gerne takke Lene for hendes arbejde. De vil gerne takke Michael for hans arbejde i stævneudvalget. Lene takker for samarbejdet, hun havde bekymringer for i tiden og det er forsvundet. Det har været rart at arbejde med bestyrelsen.

Lena afslutter for generalforsamlingen og siger tak for god ro og orden.


 

Arkiv:
2016 2017 2018  
2012 2013 2014 2015
2008 2009 2010 2011
2004 2005 2006 2007
2000 2001 2002 2003