Bromme Køreforening

 

Nyheder:

Indholdsfortegnelse:

Temaaften 2. januar Generalforsamling Pløjestævne
Temeaften 6. februar Påskestævnet MaratonCup 9. december
Temaaften 6. marts Lena Vabø's 80 år fødselsdag Ny webmaster
Generalforsamling 2024 Temaaften marts 2024

Temaaften den 2. januar: Byudviklingen i Sorø By fra 1800-tallet og frem.

Der har været masser af heste i Sorø By

referat af tema aften ved Lone Wunsch

 

En frisk og veloplagt 88 årig Ole Hoff-Clausen mødte op i Dianalund Borgerhus for at fortælle os om Byudviklingen i Sorø.

Ole Hoff-Clausen har udgivet en bog om Storegade i Sorø. Bogen indeholder utallige historiske billeder fra gamle dage i Sorø. I perioden før man begyndte at fotografere byen, blev der lavet tegninger af bybillederne. Der er bl.a. fremstillet postkort af forskellige begivenheder med tegninger af byens torv.  En del af husene findes stadig i byen den dag i dag. Nogen af husene har dog gennemgået en restaurering, og det var interessant at se forandringen via de billeder og tegninger, som Ole havde fundet frem.

Midt på Torvet har der stået en vandpumpe. Det var her byens borgere hentede vand. Pumpen er på billeder og tegninger, som er lavet før 1912. Pumpen blev taget ned i 1912

Ole viste rigtig mange billeder især af Torvet, hvor man tydeligt fik indtryk af den aktivitet, der har været gennem tiden. Hvornår der begyndte at komme boder på Torvet. I hvilken periode, der var busholdeplads på Torvet. Byfest med omrejsende teater og gøglere med ”den oversavede dame”. Butikker på torvet har der været en del af, og Ole kunne fortælle om de enkelte butikker f.eks. butikken, der var skiltet med navnet ”Varemessen”, hvor man kunne gå ind med sit tøj for at få det byttet til noget andet tøj. Butikken blev især brugt under 2. Verdenskrig, hvor klæder (stof) kunne være svært at få fat på. Der var også et skilt over en port ind til ”Kinografen”.

 

Nu er det, hestene kommer ind i fortællingen – eller rettere ud af fortællingen om Sorø By. På billeder og tegninger helt frem til midten af 1950-erne, var der hestevogne med i gadebilledet, ligesom der var rigtig mange hestepærer, der flød på gaden, faktisk lå der så mange hestepærer, at Ole kunne læse op af en gammel avisartikel, skrevet af redaktionen selv, at de syntes, det var noget svineri, og at stanken på gaden efterhånden var ulidelig. Stanken hang i øvrigt sammen med, at nogle af hestevognene transporterede møg gennem byen, og man kan nok forestille sig, at de stive hestevogne og den brolagte gade har rystet en del møg af vognene.

I takt med at der kom flere biler med på billederne, blev der færre hestevogne i bybilledet. De nyeste billeder er således helt uden hestepærer på gaden.

 

Afgifter er slet ikke noget nyt i Danmark. I 1657 skulle der betales afgift ved byporten inden, man fik lov at køre ind med de varer, der skulle ind til byen.

Byporten i 1657 var i øvrigt ikke særlig høj. Når postvognen fra København ankom, måtte al post læsses af uden for porten.

En spændende aften med mange flere fortællinger end dem, jeg her har nævnt.

 

Generalforsamling

Beretning 2022 Bromme Køreforening

 Det er glædeligt, at der er god opbakning til vores arrangementer. Det gælder også generalforsamlingen. Der er mange foreninger der kæmper med, at få medlemmerne til at dukke op til generalforsamlingen. Det problem har jeg ikke oplevet i de år jeg har være med i Bromme Køreforening.

 Vores medlemstal er stabilt. Vi har i 2022 haft 40 betalende medlemmer og 1 æresmedlem. Det er dejligt, at vi kan holde det stabilt og det har næsten kun været ”naturligt” frafald.

 2022 betød heldigvis at Covid 19 slap sit grimme tag i os, og vi igen kunne samles til arrangementer.

 Temaaftner i 2022:

Januars temaaften blev udskudt til 4. april pga. Covid 19.

7. februar handlede det om heste, kvæg og biodiversitet. Klaus Wunch, som er forstkandidat, stod for denne aften der bød på fup eller fakta om et emne der er særdeles aktuelt, i en tid hvor flere og flere områder med græssende dyr hegnes inde.

 7. marts havde vi besøg af dyrlæge Martin Vedel fra Vestermose Dyreklinik. Emnet var vintersygdomme hos heste. Og der var et rigtig godt fremmøde med en livlig debat og vidensdeling. 

4. april var emnet Trailerkørsel med indlæg fra Anne og Jens Faurskov. Igen en aften med god deltagelse og god debat, om et emne vi alle har stor interesse i.

 Arrangementer 2022:

Fastelavnsturen 27. februar havde kun 2 tilmeldinger, så den blev desværre aflyst. 

28. marts var der afslutning på lædersyning. Det blev en hyggelig aften med et godt fremmøde.

 16. april løb vores Påskestævne af stablen. 24 ekvipager deltog, vejret var perfekt og det var en flot tur med gode og mange sjove opgaver. Tusind tak til Peter, Majken og Pernille for det store arbejde I lægger i dette stævne, som tiltrækker deltagere fra nær og fjern. Der skal også lyde en stor tak til alle dem der var hjælpere, om det var ude på ruten eller i madvognen, så er det uundværligt med jeres opbakning, så TAK.

 7. maj havde vi planlagt træningsmaraton på Lykkebjerg. Desværre måtte vi aflyse dette arrangement pga. sygdom.

 21. maj var vi 5 vogne på løvspringstur. Vi startede fra Kongsgården og vi havde en rigtig hyggelig dag.

 3. juli afholdt vi Dressur og Top Cup på Rævebjerg. 26 deltagere havde meldt deres ankomst. Og det blev til en rigtig god dag. Tusind tak til stævneledelsen, banebyggere, dommere og alle hjælperne. Uden jer ingen stævne.

 Orienteringstur 3. august måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.

 Pløjestævnet 24. september måtte aflyses pga. meget tørt vejr hen over hele sommeren, så det var umuligt at få plovene i jorden.

 Lædersyning startede op 3. oktober. Der er godt fremmøde hver gang, nogen reparerer flittigt, andre kommer bare for hyggens skyld. Og alle er velkomne.

Vi prøvede noget nyt, så Løvfaldsturen blev afløst af en Haloweentur den 30. oktober. 7 vogne deltog i en uhyggeligt pyntet Sønderskov. Der var mega flotte og kreativt pyntede ekvipager, stor tak for jeres deltagelse og for de flotte udklædninger.

 Julebanko 7. november bød på ca. 30 deltagere. Der var dejligt mange gaver, så stor tak til alle jer der havde medbragt gaver til puljen.

 10 december afholdt vi Maraton Cup på Hovmarkens Ridecenter. 31 ekvipager havde tilmeldt sig stævnet. Tusind tak for samarbejdet til Kalundborg Køreforening og en stor tak til alle dem der tilbød deres hjælp så vi kunne afvikle stævnet.

 Juleafslutning lædersyning den 12. december med 23 deltagere. Der var som sædvanlig et flot fremmøde og det blev en rigtig hyggelig aften.

 Medlemmernes køreresultater 2022:

Vi havde deltagere til det årlige stævne i Traditionel Kørsel på Brahetrolleborg den 17. juli 2023, og endda med flotte placeringer. Pernille Prip blev nr. 2 på dagen og Kjeld Anholm blev nr. 6 ud af 14 deltagere. Det er noget at et forberedelsesarbejde der skal til denne type stævne, alt skal skinne og alt bliver kommenteret på, om originalitet er i zen med vognen. Tillykke med de flotte resultater.

 DM/FM i Nordjylland. Bromme Køreforening havde 2 deltagere som begge gjorde det super godt. Tillykke til Lena Vabø 2-spand pony middelsvær klasse som blev nr. 2 i dressur, nr. 2 i maraton, og nr. 2. i kegler, sammenlagt nr. 2 i klassen. Og vores anden deltager Julie Schwartz 1 spand hest i middelsvær klasse som blev nr. 3 i dressur, Forbundsmester (nr. 1) i maraton, nr. 2 i kegler og sammenlagt nr. 2 i klassen.

 Dressur og Top Cup finale bød også på fine placeringer til Bommemedlemmer. Lena Vabø vandt 2-spand middelsvær klasse både Dressur og Top Cup. Pernille Prip blev nr. 2 i 2-spand svær klasse Dressur og Top Cup og Bjarne Nielsen vandt 1-spand middelsvær klasse Top Cup. Tillykke med de flotte resultater.

 Til SM i pløjning var det Henrik Mikkelsen der blev Sjællandsmester, Kjeld Anholm blev nr 3. Tillykke med de flotte resultater.

 Dejligt at Bromme Køreforenings medlemmer har vist flaget til de mange stævner.

 Kommende aktiviteter2023:

Påskestævne 8. april

Dressur og Top Cup 14. maj

Løvspringstur 20. maj

Pløjestævne 17. september

Haloweentur 29. oktober

 Skulle du have forslag til arrangementer, så tag fat i en af os i bestyrelsen.

 Til slut vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til Jesper Nyby som desværre har valgt, at trække sig fra bestyrelsen. Tak til alle udvalgsmedlemmer, og tak for hjælpen til dem der har valgt at trække sig fra udvalgene. En stor tak for samarbejdet skal der også lyde til alle i bestyrelsen. Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Stor tak til alle der har været med som hjælpere til vores arrangementer. Uden jeres deltagelse kan vi ikke afholde arrangementer.

 Vi ses derude til hyggeligt samvær med vores skønne heste.

 PBV Annette Engberg Nielsen, Formand.

 

Referat af generalforsamling den 17.02.23
Sted: Borgerhuset i Dianalund

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Henrik Mikkelsen - Valgt.

2. Valg af stemmetæller
Bord 1 - Jørgen Lamborg
Bord 2 - Julie Schwartz

3. Formandens beretning:

Det er glædeligt, at der er god opbakning til vores arrangementer. Det gælder også generalforsamlingen. Der er mange foreninger der kæmper med, at få medlemmerne til at dukke op til generalforsamlingen. Det problem har jeg ikke oplevet i de år jeg har været med i Bromme Køreforening.

 Vores medlemstal er stabilt. Vi har i 2022 haft 40 betalende medlemmer og 1 æresmedlem. Det er dejligt, at vi kan holde det stabilt og det har næsten kun været ”naturligt” frafald.

 2022 betød heldigvis at Covid 19 slap sit grimme tag i os, og vi igen kunne samles til arrangementer.

 Temaaftner i 2022:

Januars temaaften blev udskudt til 4. april pga. Covid 19.

7. februar handlede det om heste, kvæg og biodiversitet. Klaus Wunch, som er forstkandidat, stod for denne aften der bød på fup eller fakta om et emne der er særdeles aktuelt, i en tid hvor flere og flere områder med græssende dyr hegnes inde.

 7. marts havde vi besøg af dyrlæge Martin Vedel fra Vestermose Dyreklinik. Emnet var vintersygdomme hos heste. Og der var et rigtig godt fremmøde med en livlig debat og vidensdeling.

 4. april var emnet Trailerkørsel med indlæg fra Anne og Jens Faurskov. Igen en aften med god deltagelse og god debat, om et emne vi alle har stor interesse i.

 Arrangementer 2022:

Fastelavnsturen 27. februar havde kun 2 tilmeldinger, så den blev desværre aflyst.

 28. marts var der afslutning på lædersyning. Det blev en hyggelig aften med et godt fremmøde.

 16. april løb vores Påskestævne af stablen. 24 ekvipager deltog, vejret var perfekt og det var en flot tur med gode og mange sjove opgaver. Tusind tak til Peter, Majken og Pernille for det store arbejde I lægger i dette stævne, som tiltrækker deltagere fra nær og fjern. Der skal også lyde en stor tak til alle dem der var hjælpere, om det var ude på ruten eller i madvognen, så er det uundværligt med jeres opbakning, så TAK.

 7. maj havde vi planlagt træningsmaraton på Lykkebjerg. Desværre måtte vi aflyse dette arrangement pga. sygdom.

 21. maj var vi 5 vogne på løvspringstur. Vi startede fra Kongsgården og vi havde en rigtig hyggelig dag.

 3. juli afholdt vi Dressur og Top Cup på Rævebjerg. 26 deltagere havde meldt deres ankomst. Og det blev til en rigtig god dag. Tusind tak til stævneledelsen, banebyggere, dommere og alle hjælperne. Uden jer ingen stævne.

Orienteringstur 3. august måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.

 Pløjestævnet 24. september måtte aflyses pga. meget tørt vejr hen over hele sommeren, så det var umuligt at få plovene i jorden.

 Lædersyning startede op 3. oktober. Der er godt fremmøde hver gang, nogen reparerer flittigt, andre kommer bare for hyggens skyld. Og alle er velkomne.

 Vi prøvede noget nyt, så Løvfaldsturen blev afløst af en Haloweentur den 30. oktober. 7 vogne deltog i en uhyggeligt pyntet Sønderskov. Der var megaflotte og kreativt pyntede ekvipager, stor tak for jeres deltagelse og for de flotte udklædninger.  

Julebanko 7. november bød på ca. 30 deltagere. Der var dejligt mange gaver, så stor tak til alle jer der havde medbragt gaver til puljen.

 10. december afholdt vi Maraton Cup på Hovmarkens Ridecenter. 31 ekvipager havde tilmeldt sig stævnet. Tusind tak for samarbejdet til Kalundborg Køreforening og en stor tak til alle dem der tilbød deres hjælp så vi kunne afvikle stævnet.

 Juleafslutning lædersyning den 12. december med 23 deltagere. Der var som sædvanlig et flot fremmøde og det blev en rigtig hyggelig aften.

 Medlemmernes køreresultater 2022:

Vi havde deltagere til det årlige stævne i Traditionel Kørsel på Brahetrolleborg den 17. juli 2023, og endda med flotte placeringer. Pernille Prip blev nr. 2 på dagen og Kjeld Anholm blev nr. 6 ud af 14 deltagere. Det er noget at et forberedelsesarbejde der skal til denne type stævne, alt skal skinne og alt bliver kommenteret på, om originalitet er i zen med vognen. Tillykke med de flotte resultater.

 DM/FM i Nordjylland. Bromme Køreforening havde 2 deltagere som begge gjorde det supergodt. Tillykke til Lena Vabø 2-spand pony middelsvær klasse som blev nr. 2 i dressur, nr. 2 i maraton, og nr. 2. i kegler, sammenlagt nr. 2 i klassen. Og vores anden deltager Julie Schwartz 1 spand hest i middelsvær klasse som blev nr. 3 i dressur, Forbundsmester (nr. 1) i maraton, Forbundsmester (nr. 1) i kegler og sammenlagt nr. 2 i klassen.

 Dressur og Top Cup finale bød også på fine placeringer til Bommemedlemmer. Lena Vabø vandt 2-spand middelsvær klasse både Dressur og Top Cup. Pernille Prip blev nr. 2 i 2-spand svær klasse Dressur og Top Cup og Bjarne Nielsen vandt 1-spand middelsvær klasse Top Cup. Tillykke med de flotte resultater.

 Til SM i pløjning var det Henrik Mikkelsen der blev Sjællandsmester, Kjeld Anholm blev nr. 3. Tillykke med de flotte resultater.

 Dejligt at Bromme Køreforenings medlemmer har vist flaget til de mange stævner.

 Kommende aktiviteter 2023:

Påskestævne 8. april

Dressur og Top Cup 14. maj

Løvspringstur 20. maj

Pløjestævne 17. september

Haloweentur 29. oktober

 Skulle du have forslag til arrangementer, så tag fat i en af os i bestyrelsen.

 Til slut vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til Jesper Nyby som desværre har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Tak til alle udvalgsmedlemmer, og tak for hjælpen til dem der har valgt at trække sig fra udvalgene. En stor tak for samarbejdet skal der også lyde til alle i bestyrelsen. Det er en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Stor tak til alle der har været med som hjælpere til vores arrangementer. Uden jeres deltagelse kan vi ikke afholde arrangementer.

 Vi ses derude til hyggeligt samvær med vores skønne heste.

 PBV Annette Engberg Nielsen, Formand.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Majken fortæller kort om , hvad der er udgifter og indtægter.
Godkendt, medlemmerne klappede.

Fastsættelse af kontingent 2024.
Bestyrelse foreslår nedsættelse af kontingentet fra kr. 300 til kr. 275. Årsagen er, at eftersom vi ikke længere har de store udgifter til medlemsblad, så har vi råd til at nedsætte kontingentet.
Medlemmerne vil gerne lade det blive uændret på kr. 300.
Dette bliver godkendt.

6. Indkomne forslag.
Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Nedlæggelse af bladudvalget, vedtaget.
Ændret navn på vedtægter: at brugskørseludvalget bliver til pløjeudvalg, vedtaget.

Iflg. Julie Schwartz så skulle dette allerede være ændret/vedtaget for år tilbage. Det er så ikke registreret i vedtægterne.

7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
Formand:                 Annette,     på valg,             modtager genvalg. Genvalgt.
Næstformand:
             Malene,      ikke på valg.
Kasserer:                   Majken,     ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem:   Jesper,        på valg,          ønsker ikke genvalg. Charlotte Østergaard, valgt.
Bestyrelsesmedlem:   Pernille,     ikke på valg.
Suppleant:                Peter,         på valg,           modtager genvalg, genvalgt.

Udvalgsmedlemmer:   Pløjeudvalg: (Steffen, Anker, Peter og Annette) på valg.
Steffen         modtager genvalg, genvalgt.
Anker          modtager ikke genvalg.      Annette Krøyer, valgt.
Peter           modtager genvalg, genvalgt.
Annette       modtager genvalg, genvalgt.

Temaaftenudvalg: (Jørgen, Lone og Kirsa) på valg.
Jørgen         modtager genvalg, genvalgt.
Lone           modtager genvalg, genvalgt.
Kirsa           modtager ikke genvalg, genvalgt.

Bladudvalg:(Kirsa og Carina) på valg.
Udvalget ønskes nedlagt iflg vedtægtsændring, nedlagt i forhold til ændringer af vedtægter.
 

Stævneudvalg: (Majken, Pernille, Malene, Tina og Carina) på valg
Majken         ønsker genvalg, genvalgt.
Pernille         ønsker genvalg, genvalgt.
Malene         ønsker genvalg, genvalgt.
Tina              ønsker ikke genvalg.
Carina          ønsker ikke genvalg.

Bilagskontrollør:
Pernille,          på valg, genvalgt.
Annette R,      ikke på valg.

8.      Aktivitetsforslag for det kommende år
Var i beretningen.

9.      Eventuelt, herunder Årets Brommer og Årets Hjælper.
Året hjælper    –   Casper Jørgensen.
Året Brommer –   Henrik Mikkelsen.

Tak til Anker for 12 år i pløjeudvalget.
Tak til Jørgen i sportrådet. Han fortæller kort om sportsrådet.
Hjemmesiden – er under opbygning.
Annette fortæller en status om B-medlemskab. Fortæller at fremadrettet bliver formændene af B-foreningerne inviteret til DKF Forretnings Udvalgs formandsmøder. Flemming Andersen fortæller at flere af de jyske selskaber lukker, så det kunne være derfor de begynder at se os B-foreninger.
Malene Bundgaard fortæller om der sker noget nyt i forhold til ferieugen, den flyttes til  Rævebjerg i stedet for på Amager. Sæt X i kalenderen uge 28. Med og uden hest.

 

Referent Pernille Rasmussen

 

Temaaften 6. februar: Trailerkørsel.

Tema aften fyldt med nyttig information ved transport af dyr. 
Ved Tema aften første mandag i februar var vi så heldige igen, at få besøg af kørelærerne Anne og Jens Faurschou, som fortsatte med at fortælle os en masse omkring reglerne ved trailerkørsel.
Jeg skriver ”fortsatte”, fordi Anne og Jens allerede havde holdt 1.del af deres foredrag i foråret 2022. Annes del af foredraget var et meget stort emne, der blev efterfulgt af Så mange spørgsmål fra salen,  at Jens ikke nåde at fortælle om Dyretransportforordningen, som vi jo også meget gerne ville blive klogere på.
Således endte vi med at få endnu en aftale i 2023, og det skulle vise sig at blive endnu en aften med nyttig information.
Der er faktisk rigtig mange regler, som man er nødt til at kende, hvis man vil være sikker på at undgå problemer ved en evt. kontrol af færdselspolitiet.
Reglerne er så omfattende, at jeg har opgivet at forklare dem.
HELDIGVIS har Jens sendt sin power point til Bromme Køreforening og til Hestens Venner, så vi på den måde har mulighed for at bruge materialet som et opslagsværk.
Opslagsværket findes på hjemmesiden hos Hesten Venner.
Vi siger TUSINDE TAK til Anne og Jens.
Uden deres viden kunne vi let komme i klemme med de tossede regler ved transport af vores dejlige heste
.

Referent Lone Wunsch,

 

 

Temaaften 6. marts: Sommersygdomme.

Dyrlæge Martin Vedel fortalte levende og spændende til de 40 deltagere, der var mødt op for at få nogen viden om alle de farer og sygdomme, hestene møder om sommeren.

Dyrlæge Martin Vedel startede med at præsentere sig selv med sin private og faglige baggrund, der viste stor erfarenhed og kyndighed. Han gennemgik følgende emner: 

1:  Hudproblemer, regn-eksem, sommer-eksem

2:  Insekter

3:  Stofskiftesygdomme

4:  Forfangenhed

5:  Haltheder

6:  Kolik

7:  Sår skader/ Øjen skader

8:  Overophedning/dehydrering

9:  Forgiftningen

Allerede ved disse ni emner fik jeg indblik i dyrlæge Martins store erfarenhed, og han behandlede hvert emne ud fra tre synsvinkler: Den menneskelige genkendelse, herefter den  hjemlige / dyrlæge behandling, og sidst, men ikke mindst den menneskelige forebyggelse. Det var en grundig og omfattende gennemgang, og der var stor spørgelyst fra salen med eksempler med egne heste. Martin var god til at svare på alle disse spørgsmål, og gav omhyggeligt råd dertil.

Ved emnet Hudproblemer lagde jeg mærke til, at forebyggelsen drejede sig  om at sørge for, at hesten får sine vitaminer og mineraler i tilstrækkelig mængde. Ved emnet Insekter, bemærkede jeg, at rindende øjne skulle renses i kogt saltvand, så hestens øjne holdes rene. Flåter fjernes, så snart de opdages, da flåter kan overføre diverse sygdomme. Ved emnet Stofskifte-sygdomme var hesten ofte for fed og ofte forfangen. Ponyer har tendens til øget appetit, og til manglende bevægelse, men alle heste har brug for at bevæge sig og blive muskuløse og smidige. Herefter kom Forfangenhed, som vi alle har respekt for. Kendetegnene er halthed og varme hove med forøget puls i forbenene. Akut hjemmebehandling er at køle hovene, og give et blødt underlag. Ro, samt fodertilskud, og så ringe til dyrlægen. Martin fortalte, at med forebyggelse langsom indgræsning og nøjsom fodring og fodertilskud kunne hesten blive rengående,  ved at hovene langsomt voksede lige, kunne hesten bruges igen. Det var en fantastisk nyhed.

Ved Halthed optræder forfangenhed, muligvis overbelastninger og traumer. Mindre haltheder kan afhjælpes ved ro og køleterapi. Emnet Kolik viser symptomer som hesten kaster sig ned, ruller sig, sparker mod bugen, eller ser på bugen. Vi kan selv longere og bevæge hesten, tilbyde æblejuice, give paraffinolie ved forstoppelse, og masser af frisk vand i tilfælde af dehydrering. Ved Øjenskader og Sårskader kan vi selv rense øjnene med kogt saltvand og holde øjnene så rene som muligt. Ved sårskader renses såret med klorhexidin gentagne gange. Ved emnet Overophedning kan symptomerne være slap apatisk hest, med hyppig vejrtrækning og sved. Giv den afkøling, og spuling, gerne skygge og masser af frisk vand. Emnet Forgiftninger var helt specielt, idet vi kun kender få giftige planter for hestene, men ”vild pastinak” og ”engbrandbæger”, som vokser i grøfter og hegn kan fjernes fra foldens græs. Ahorn med svamp på bladene, og Egeagern har for meget garvesyre kan også være grunden til forgiftning.

En spændende og givtig aften med flere detaljer end jeg har medtaget.

Referat ved Lena Vabø

 

Påskestævnet

 

    Keglekørsel   flag   spande   grusgrav   BKF   hunden   ringspil   katten   tegningen        
    minus 3 bold - 10 skridt.   1 point pr    3 point pr   1 point   1 point   1 point   3 point   2 point   1 point pr farve        

                                           
    Opgave 1   Opgave 2   Opgave 3   Opgave 4   Opgave 5    Opgave 6   Opgave 7   Opgave 8   Ekstra   Samlet points   Placering
                                             
Charlotte S   0   4   6   0   0   4   15   4  

5

  38   1
                                             
Jeanne   0   5   6   1   0   7   9   4   5   37   2
                                             
Bjarne   0   3   9   0   0   5   9   4   5   35   3
                                             
Julia   -3   4   9   1   0   7   9   2   5   34   4
                                             
Jette   -3   2   6   1   0   6   9   4   5   30   5
                                             
Betina S   0   4   6   1   0   6   0   6   5   28   6
                                             
Lena   0   3   6   1   2   3   3   4   5   27   7
                                             
Heidi   -13   4   9   0   2   6   12   4   3   27   7
                                             
Hanne M   -3   4   6   0   0   7   3   4   5   26   9
                                             
Margit   -6   4   3   1   0   4   9   6   5   26   9
                                             
Katja   -3   2   9   0   1   4   3   4   5   25   11
                                             
Charlotte H   -9   4   6   1   1   4   9   4   5   25   11
                                             
Jens Chr.   -9   4   6   1   0   6   9   2   5   24   13
                                             
Jesper   -6   3   6   1   0   6   6   4   4   24   13
                                             
Clara   -10   3   6   0   0   3   0   4   5   11   15
                                             
Helle T   -22   4   6   0   0   7   0   6   5   6   16
                                             
Line Maria   -23   3   3   0   0   5   3   4   4   -1   17
                                             
Henrik J   -29   3   3   1   0   3   6   4   5   -4   18
                                             
Kirsten   -45   4   9   1   1   4   9   4   5   -8   19
                                             
                                             
Charlotte Ø   -19   4   9   2   3   10   15   8   5   37   UFK

 

Opgaver 1
Keglekørsel

Opgave 2: Hvilke land har flaget?

De 6 flag var følgende:

1. Indien      

2. Israel       

3. Spanien   

4. Thailand  

5. Brazilien  

6. England   

 

Opgave 3: I spandene var følgende

1. Huggepibe

2. Dyvel

3. Fugepind

 

Opgave 4: Spørgsmål om grusgraven:

1. Hvor mange slags råstoffer bliver der udvundet i denne grusgrav?

Svar. 7

2. Hvor mange hektar er der åben pt i grusgraven?

Svar. 34 hektar

3. Hvornår blev denne grusgrav i Bromme taget i brug?

Svar. 1952

4. Hvornår forventer man at der ikke er mere sandfyld i denne grusgrav om?

Svar. 60 år.

 

Opgave 5: Spørgsmål om Bromme køreforening.

1. Hvem har stiftet Bromme køreforening?

Svar. Per Albriniussen og Arild Venneike

2. Hvor mange medlemmer havde Bromme køreforening i 2022?

Svar. 40 medlemmer

3. Hvem har tegnet Brommes logo?

Svar. Kit Albriniussen

4. Hvornår havde Bromme deres første påskestævne?

Svar. 1995

5. Hvor mange år har vores kasserer Majken siddet i bestyrelsen?

Svar. 13 år

6. Hvad er gennemsnit alderen på vores hjælpere i dag?

Svar. 59 år

 

Opgave 6: Spørgsmål vedr. hunde.

1. Hvor mange hundehvalpe er der på billede?

Svar. 9

2. Hvad ses på billedet?

Svar. Blæresten

3. Hvor sidder hundens knæ?

Svar. Nummer 2

4. Hvad kan hunde ikke tåle?

Svar. Chokolade, vindruer og hvidløg.

5. Hvilke hunde er hyrdehunde?

Svar. 4 stk – hund nr. 1, 4, 7 og 8.

 

Opgave 7: ringspil

 

Opgave 8: Hvad bliver der typisk opereret ud af katte fordi de har spist det?

Svar. Garnnøgle

2. Hvad ses på billedet?

Svar. Et hjerte

3. Hvad er det på billedet?

Svar. Øremide

4. Kan hunde få orm?

Svar. Ja

 

Ekstra: tegningerneLena Vabø's 80 år fødselsdag

 I dag kipper vi flaget for vor medlem Lena Vabø som runder 80 år  Bromme Køreforening ønsker Hjertelig Tillykke med håbet om en rigtig dejlig dag.

Lena er mangeårigt og særdeles aktiv medlem af Bromme Køreforening. Så sent som den foregange weekend var Lena til Landsstævne hos Sjællqndske Sportskuske med hendes 2 ponyer. Med en flot sammenlagt 2. plads som resultat. Imponerende.

Lena har sammen med Jørgen været aktive i køresporten i rigtig mange år. Ligeledes har de været aktive som opdrætter af Welsh ponyer i en årrække. Og ud over at køre og opdrætte ponyer, så har Lena (og Jørgen) formået, at bringe interessen for køresporten videre ikke kun til næste generation Katja, men også barnebarnet Jesper. Så det var 3  generationer der "sloges" om placeringerne i samme klasse til stævnet hos SSK.

p.b.v Annette


Pløjestævne

Pløjning   Stævne:   Pløjestævne    
      Arrangør:   Bromme Køreforening  
Samlet resultat   Dato:   17. september 2023    
                 
      Dommerunderskrift          
          Henrik Pedersen
                 
                 
                 
Deltager nr. Pløjerens navn Selskab Point Stub Placering stub Point Grøn Placering grøn Samlet point Samlet placering
3 Bjarne Wisler 0 101,3 1 103,2 1 204,5 1
7 Henrik Mikkelsen 0 96,9 2 99,0 2 195,9 2
1 Jens Peder Pedersen 0 95,1 3 97,4 3 192,5 3
2 Jens Hansen 0 88,6 4 89,7 4 178,3 4
4 Ole Mac Jørgensen 0 85,0 6 87,3 5 172,3 5
6 Ann-Sofie k. Olsen 0 84,3 7 50,9 6 135,2 6
5 John Rasmussen 0 86,6 5 18,7 7 105,3 7
                 

 

 

NAG Horsepro MaratonCup 9. december

Bromme Køreforening har den 9. december i samarbejde med Kalundborgegnens Køreforening afholdt vores afdeling af vinterens indendørs NAG Horsepro MaratonCup.

I den forbindelse vil vi rette en stor tak til alle de deltagende kuske, vores uvurdelige hjælpere på alle områder, og ikke mindst vores sponsorer:

- NAG Horsepro for præmier til de placerede.

- Vestermose Dyreklinik for juletræer til forhindring og senere til uddeling via lodtrækning.

- SunCity Studenterkørsel / Solbjerg Maskinværksted for dækning af ridehus og hjælperforplejning.

Tusind tak allesammen

Søndagens resultat kan ses nedenfor.

 

Ny Web-master.

Hjemmesiden, www.brommekoereforening.dk, får nu ny Web-master, idet Pernille Rasmussen overtager arbejdet med at opdatere hjemmesiden..

Jeg har designet og programeret hjemmesiden og været Web-master fra opstarten af hjemmesiden i 2000. Jeg har haft stor glæde af dette arbejde, som har været at holde foreningens medlemmer og andre interesserede orienteret om alle aktiviteter og resultater i Bromme køreforening.

Jeg ønsker Pernille god arbejslyst med den nye opgave, hun nu har påtaget sig.

Med venlig hilsen

Jørgen Lamborg.

 

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til Generalforsamling i Bromme Køreforening fredag den 23. februar 2024 kl. 19.00 i Dianalund Borgerhus i kælderlokalet.

Dagsorden jf. §8 i vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Valg af stemmetæller

3) Formandens beretning

4) Godkendelse af det reviderede regnskab

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag Se bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer

7) Valg af: Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Annette, ikke på valg.
Næstformand: Malene, på valg – genopstiller ikke.
Kasserer: Majken, på valg - genopstiller.
Bestyrelsesmedlem: Charlotte, ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem: Pernille, på valg - genopstiller.
Suppleant: Peter, på valg, genopstiller.

Udvalgsmedlemmer ikke på valg i 2024:
Pløjeudvalg:
Steffen
Peter
Annette W. K.
Annette E. N.

Temaaftenudvalg:
Jørgen
Lone
Kirsa

Stævneudvalg:
Majken
Pernille
Malene

Bilagskontrollør:
Pernille, på valg
Annette R, på valg

8) Aktivitetsforslag for det kommende år

9) Eventuelt, herunder Årets Brommer og Årets Hjælper

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 10 dage før den lovligt indvarslede generalforsamling.

Spisning:

Der er spisning kl. 18.00 før generalforsamlingen. Foreningen er vært. Tilmelding og bestilling af uspecificeret smørebrød sker hos Majken, tlf. 20 16 53 37 eller e-mail majken-bakkely@hotmail.com


P.B.V

Annette Engberg Nielsen

 

Temaaften marts 2024

Tema-aften om rottebekæmpelse.

Tid: Mandag d. 4. marts 2024 kl. 19.00 – 21.00.

Sted: Dianalund Borgerhus - Sømosevej 44 i Dianalund.

Pris: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke medlemmer.

Tilmelding: Senest d. 27. februar 2024 af hensyn til mængden af kager.

Kontaktperson:
Lone Wunsch
Telefon: 22 84 42 04
E-mail: lone@hestens-venner.dk

Har du rotter på loftet, i huset, i haven eller i hestestalden?

Eller ved du ikke, om du har rotter?

Lennart Andersen og Michael Blumensen kommer og fortæller os om metoder til bekæmpelse af rotter. Hvad er tilladt? Og hvad er IKKE tilladt. Og hvordan kan man prøve at forebygge rotternes indtrængen.

Lennart Andersen er udlært tømrer og har arbejdet med rotter i 1,5 år. Derefter har han kørt rotter siden sammen med Michael i Sorø.

Michael Blumensen har arbejdet som skadedyrsbekæmper i snart 20 år og de sidste 5 år kun med rotter. Michael har arbejdet med rottehund i fødevarebutikker i 12 år, samt rådgivning om sikker mod gnavere, og han har arbejdet med giftfri bekæmpelse i ca. 3 år bl.a. for DSB og nu i Sorø Kommune.

 

Arkiv:
2020 2021 2022  
2016 2017 2018 2019
2012 2013 2014 2015
2008 2009 2010 2011
2004 2005 2006 2007
2000 2001 2002 2003