Bromme Køreforening

 

Nyheder:

Indholdsfortegnelse:

Generalforsamling Påskestævnet Halloween
Temaaften 7. februar Dressur- og topcup Aveve maraton cup
Temaaften 7. marts Peter Grå 80 år  
Temaaften 4. april Jørgen Lamborg 80 år  

 

Generalforsamling

Formandens Beretning

Beretning 2021 Bromme Køreforening

Først vil jeg fortælle at vores medlemstal er faldet betragteligt. Vi er gået fra 65 medlemmer til 45. Da vi analyserede på tallene kunne vi se, at de fleste af dem, der forlod os, var medlemmer der for et par år siden meldte sig ind for at kunne bruge ridehuset. Så det var forventeligt. Og så er der selvfølgelig også medlemmer, der ikke længere er aktive i køresporten.

Vores dygtige og kreative redaktør af medlemsbladet, Kirsa, havde jo besluttet at stoppe, og vores søgen efter ny redaktør lykkedes desværre ikke, hvorfor der i 2021 ikke har været nogen medlemsblade.

 Corona satte i begyndelsen af 2021 sit præg på vores aktiviteter. Først måtte vi aflyse alle 3 Temaaftner i januar, februar og marts. Også generalforsamlingen måtte udsættes.

 Påskestævnet blev afholdt, men vi måtte tænke ud af boksen. I stedet for det sædvanlige stævne, så afholdt vi et virtuelt stævne og sikke en succes. Næsten 100 deltagere samlede km sammen hen over påskedagene, og det blev et internationalt stævne, idet 3 piger fra Norge deltog. og vinderen blev Lena Vabø. Hele 95,41 km måtte welsh ponyerne spadsere. nr. 2 blev Belinda Carlsen med Lopez, 75 km nåede de. Og nr. 3 blev Berit Pedersen med 71 km. Imponerende af alle 3 placerede.

 Næste aktivitet var et Træningsmaratonstævne i maj som blev afholdt på Lykkebjerg Ridecenter. Det var Jesper Nyby der kom med idéen, og som stod for arrangementet. Det var virkelig vellykket. Der var 16 startende og dejligt at se så mange nye kuske. Vi håber de får blod på tanden.

  Den 29. maj havde vi løvspringstur i Dyrehaven. I strålende vejr blev det til en dejlig dag med Peter Grå som guide på turen.

 Generalforsamlingen kunne langt om længe afholdes den 25. juni. Der var ikke så mange deltagere, men forsinkede konfirmationer og fester var nok årsagen. Vi byder velkommen i bestyrelsen til Jesper Nyby, og siger tak til Tina Jensen for de år, du var med.

 Orienteringsturen i juni havde 6 deltagere, igen tror jeg vi var ramt af udsatte festligheder.  

Dressur og Top Cup i juli med 19 deltagere. Det er første gang vi også afholder Dressur Cup, men med mulighed for at bruge Rævebjergs arealer, er vi så glade for, at det nu er blevet en mulighed for os. Tak til Dansk Køre Selskab for lån af banerne.

 Til DM i Revsø havde vi ikke mindre end 2 Danmarksmestre, idet både Lena Vabø og Katja Lamborg vandt deres klasser. Kæmpestort tillykke.

 Pløjestævnet blev i år afholdt på Teglbrændergården på Næstvedvej. Kirsten og Kjeld var værter, idet de lagde lade til stævnet. Tusind tak for husly. Der var tilmeldt 11 pløjere, og vi var meget heldige med skønt vejr hele dagen. Vinder blev Kjeld Anholm. Tillykke.

 Løvfaldsturen gik i år fra Kattrup Gods med Lise Lotte Wattson, som guide på turen. Igen var vi heldige med godt vejr. Der var 9 vogne med på turen. Tusind tak til Lotte for en herlig tur.

 Til DM i pløjning havde vi deltagere. Og Danmarksmester samt Nordisk Mester 2021 blev Kjeld Anholm. Kæmpestort tillykke.

 I november startede vi undervisning i ridehus med Klaus Petersen som underviser. Det har været en stor succes.

 I november blev formændene for de små køreforeninger øst for Storebælt indkaldt til et møde af Kim Andreasen fra Dansk Køre Selskab. Årsagen var, at Dansk Køreforbund ville ændre reglerne for B-medlemskab i Dansk Køreforbund. Læs nedlægge os og omdanne os til Køreselskaber, og dermed gøre os til A-medlemmer. Det er kun øst for Storebælt, der er B-foreninger. Årsagen til at omdanne os til A-selskaber var, at der er for meget forvirring omkring indbetaling/indberetning af kontingent for B-medlemmer. Vi skal hvert år indberette antal medlemmer til DGI. Og disse indberetninger ligger til grund for, hvor mange medlemmer, vi skal betale kontingent til DKF for. Men ikke nok med at vi skal indberette i forskellige aldersgrupper, så har vi også udfordringen, at vi kører med Familiemedlemsskab.

 Som repræsentant for Køreforeningerne øst for Storebælt var Ane Wieder og jeg, Annette Engberg Nielsen deltagere på Dansk Køreforbunds Hovedbestyrelsesmøde på Fyn den 17. november. Vi skulle tale vores sag, så vi som Køreforeninger kunne overleve. Der var en lang debat, og det hele viste sig, at være et spørgsmål om manglende/dårlig kommunikation. Det endte med, at DKF trak sit forslag om nedlæggelse af de østlige Køreforeninger tilbage, og i stedet blev det specificeret, hvordan vi skal indberette vores medlemmer. Så vi skal kun indberette de af vores medlemmer, der ikke også er medlem af enten DKS eller SSK. Det betyder i vores forening, at vi kun indberetter 26 B-medlemmer i 2021, resten er enten medlem af DKS eller SSK eller begge, og betaler dermed A-medlemskab til DKF via DKS eller SSK kontingentet. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til mødet eller udfaldet, er I velkomne til at kontakte mig.

 Julebanko blev gennemført med et pænt antal deltagere og de fleste lykkedes med at gå hjem med en gevinst.

 Lædersynings juleafslutning måtte desværre aflyses pga corona.

 Alt i alt et år med mange arrangementer. En stor tak skal lyde til alle der har arrangeret eller hjulpet til, så vi har kunnet gennemføre aktiviteterne.

 For 2022 har vi mange aktiviteter i pipelinen.

3 Temaaftner i februar, marts og april.

I påsken har vi vores Påsketur med udgangs

I påsken har vi vores Påsketur med udgangspunkt fra grusgraven i Pedersborg

Den 7. maj har vi igen Træningsmaraton fra Lykkebjerg

Løvspringstur

Orienteringstur

Dressur og Top Cup i juli

 Skulle du/I ligge inde med forslag til arrangementer, hører vi gerne fra dig/jer.

 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. En stor tak skal lyde til vores 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Carina og Kirsa.

 Jeg beklager mit fravær, men corona indhentede mig i tirsdags og dermed er jeg i isolation til og med fredag! Håber I får en hyggelig aften

 

Årets hjælper i Bromme


Vores årets hjælper er altid frisk på at hjælpe ved vores arrangementer.

Hende og manden ligger gerne ”hus” til vores fastelavns arrangementer.

Hun deltager gerne i vores arrangementer, dog altid ridende.

Hun er vores nye madmor, hun er faktisk specialist i frikadelle / ribben sandwich.

Hun er nok en af de få medlemmer vi har, der aldrig har haft en kørehest.

 Årets hjælper er Annette Rasmussen

 

Årets Brommer…

 ·       Er vokset op med heste og kørsel med hestevogn

·       Er set køre med såvel lille III’er pony som stor hest

·       Hjælper ofte til ved ALLE foreningens arrangementer

- er klar med stopuret, når der skal tages tid på kegle- eller maratonkørsel

- er skriver for dommer

- står gerne på post ved orienteringsturene

- starter bilen når noget skal bringes ud eller samles ind på stævnepladsen, også med trailer

- hjælper med at varme suppen, vende pølserne, hælde kaffen på kander osv.

- sørger for gaver og sidegevinster til julebanko

·       Er født ind i Bromme Køreforening og har været medlem hele sit liv

·       Vinder af top cup finalen i 2017 og 2019 med ponyen Lucy

·       Er fast ”inventar” på Roskilde Dyrskue og har sammen med ponyen Lucy kørt ræs mod en af de største belgiere på Gørlev markedet

·       ”Mor tror du jeg kan, hvad nu hvis det går galt?… Intet vovet, intet vundet og går det ikke godt, kalder vi det erfaring…”

·       Hun binder de smukkeste buketter og blomsterdekorationer
 

 Årets Brommer er… selvfølgelig… Charlotte ”Møjser” Østergaard Olsen

 

Referattet

Bromme køreforening generalforsamling d.18-02-2022.

1.       Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Henrik Mikkelsen.

Valgt.

2.       Valg af stemmetæller.

Bord 1 – Anker.

Bord 2 – Ann Jeannette.

3.       Formandens beretning.

4.       Beretning 2021 Bromme Køreforening

Først vil jeg fortælle at vores medlemstal er faldet betragteligt. Vi er gået fra 65 medlemmer til 45. Da vi analyserede på tallene kunne vi se, at de fleste af dem der forlod os, var medlemmer der for et par år siden meldte sig ind, for at kunne bruge ridehuset. Så det var forventeligt. Og så er der selvfølgelig også medlemmer der ikke længere er aktive i køresporten.

 Vores dygtige og kreative redaktør af medlemsbladet, Kirsa, havde jo besluttet at stoppe, og vores søgen efter ny redaktør lykkedes desværre ikke, hvorfor der i 2021 ikke har været nogen medlemsblade.

 Corona satte i begyndelsen af 2021 sit præg på vores aktiviteter. Først måtte vi aflyse alle 3 Temaaftner i januar, februar og marts. Også generalforsamlingen måtte udsættes.

 Påskestævnet blev afholdt, men vi måtte tænke ud af boksen. I stedet for det sædvanlige stævne, så afholdt vi et virtuelt stævne og sikke en succes. Næsten 100 deltagere samlede km sammen hen over påskedagene, og det blev et internationalt stævne, idet 3 piger fra Norge deltog. og Vinderen blev Lena Vabø. Hele 95,41 km måtte welsh ponyerne spadsere. Nr 2 blev Belinda Carlsen med Lopez, 75 km nåede de. Og nr 3 blev Berit Pedersen med 71 km. Imponerende af alle 3 placerede.  

Næste aktivitet var et Træningsmaratonstævne i maj som blev afholdt på Lykkebjerg Ridecenter. Det var Jesper Nyby der kom med idéen, og som stod for arrangementet. Det var virkelig vellykket. Der var 16 startende og dejligt at se så mange nye kuske. Vi håber de får blod på tanden.

 Den 29. maj havde vi Løvspringstur i Dyrehaven. I strålende vejr blev det til en dejlig dag med Peter Grå som guide på turen.

 Generalforsamlingen kunne langt om længe afholdes den 25. juni. Der var ikke så mange deltagere, men forsinkede konfirmationer og fester var nok årsagen. Vi byder velkommen i bestyrelsen til Jesper Nyby, og siger tak til Tina Jensen for de år du var med.

 Orienteringsturen i juni havde 6 deltagere, igen tror jeg vi var ramt af udsatte festligheder.

 Dressur og Top Cup i juli med 19 deltagere. Det er første gang vi også afholder Dressur Cup, men med mulighed for at bruge Rævebjergs arealer, er vi så glade for at det nu er blevet en mulighed for os. Tak til Dansk Køre Selskab for lån af banerne.

 Til DM i Revsø havde vi ikke mindre end 2 Danmarksmestre, idet både Lena Vabø og Katja Lamborg vandt deres klasser. Kæmpestort tillykke.

 Pløjestævnet blev i år afholdt på Teglbrændergården på Næstvedvej. Kirsten og Kjeld var værter idet de lagde lade til stævnet. Tusind tak for husly. Der var tilmeldt 11 pløjere, og vi var meget heldige med skønt vejr hele dagen. Vinder blev Kjeld Anholm. Tillykke.

 Løvfaldsturen gik i år fra Kattrup Gods med Lise Lotte Wattson som guide på turen. Igen var vi heldige med godt vejr. Der var 9 vogne med på turen. Tusind tak til Lotte for en herlig tur.

 Til DM i pløjning havde vi   deltagere. Og Danmarksmester samt Nordisk Mester 2021 blev Kjeld Anholm. Kæmpestort tillykke.

 I november startede vi undervisning i ridehus med Klaus Petersen som underviser. Det har været en stor succes.

 I november blev formændene for de små køreforeninger øst for Storebælt indkaldt til et møde af Kim Andreasen fra Dansk Køre Selskab. Årsagen var at Dansk Køreforbund ville ændre reglerne for B-medlemskab i DKF. Læs nedlægge os og omdanne os til Køreselskaber, og dermed gøre os til A-medlemmer. Det er kun øst for Storebælt der er B-foreninger. Årsagen til at omdanne os til A-selskaber var, at der er for meget forvirring omkring indbetaling/indberetning af kontingent for b-medlemmer. Vi skal hvert år indberette antal medlemmer til DGI. Og disse indberetninger ligger til grund for hvor mange medlemmer vi skal betale kontingent til DKF for. Men ikke nok med at vi skal indberette i forskellige aldersgrupper, så har vi også udfordringen, at vi kører med Familiemedlemsskab.

 Som repræsentant for Køreforeningerne øst for Storebælt var Ane Wieder og jeg, Annette Engberg Nielsen deltagere på Dansk Køreforbunds Hovedbestyrelsesmøde på Fyn den 17. november. Vi skulle tale vores sag, så vi som Køreforeninger kunne overleve. Der var en lang debat, og det hele viste sig at være et spørgsmål om manglende/dårlig kommunikation. Det endte med, at DKF trak sit forslag om nedlæggelse af de østlige Køreforeninger tilbage, og i stedet blev det specificeret hvordan vi skal indberette vores medlemmer. Så vi skal kun indberette de af vores medlemmer der ikke også er medlem af enten DKS eller SSK. Det betyder i vores forening at vi kun indberetter 26 b-medlemmer i 2021, resten er enten medlem af DKS eller SSK eller begge, og betaler dermed A-medlemskab til DKF via DKS eller SSK kontingentet. Hvis der er nogen der har spørgsmål til mødet eller udfaldet, er I velkomne til at kontakte mig.

 Julebanko blev gennemført med et pænt antal deltagere og de fleste lykkedes med at gå hjem med en gevinst.

 Lædersynings juleafslutning måtte desværre aflyses pga corona.

 Alt i alt et år med mange arrangementer. En stor tak skal lyde til alle der har arrangeret eller hjulpet til, så vi har kunnet gennemføre aktiviteterne.

 For 2022 har vi mange aktiviteter i pipelinen.

3 Temaaftner i februar, marts og april.

I påsken har vi vores Påsketur med udgangspunkt fra grusgraven i Pedersborg

Den 7. maj har vi igen Træningsmaraton fra Lykkebjerg

Løvspringstur

Orienteringstur

Dressur og Top Cup i juli

 Skulle du/I ligge inde med forslag til arrangementer hører vi gerne fra dig/jer.

 Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. En stor tak skal lyde til vores 2 afgående bestyrelsesmedlemmer Carina og Kirsa.

 Jeg beklager mit fravær, men corona indhentede mig i tirsdags og dermed er jeg i isolation til og med fredag! Håber I får en hyggelig aften.

 5.       Godkendelse af det reviderede regnskab.

Regnskab fremlægges af Majken Olsen. Forklare hvorfor der er smørrebrød samt mad til andre angrementer, der er overskud for året.

6.       Fastsættelse af kontingent 2023.

300 kr vedtaget.

7.       Indkomne forslag.

Ingen forslag.

8.       Valg:

Bestyrelsen:

Formand: Annette Nielsen, modtager genvalg. Valgt.

Næstformand: Kirsa Sørensen, modtager ikke genvalg.

Kasserer: Majken Olsen, modtager genvalg. Valgt.

Bestyrelsesmedlem: Jesper Nyby, ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem: Peter ”Grå” Nielsen, ikke på valg.

Suppleant: Carina Jensen, modtager ikke genvalg.

Pernille Rasmussen og Malene Bundgaard valgt ind i bestyrelsen.

 Udvalgsmedlemmer:

Pløjeudvalg: Steffen og Anker, ikke på valg.

Temaaftenudvalg: Jørgen, Lone og Kirsa, ikke på valg.

Bladudvalg: Kirsa og Carina, ikke på valg. Der skal være en lovændring hvis udvalget skal nedlægges, da det står i lovene for foreningen. Jørgen mener der godt kan være et udvalg uden medlemmer.

Stævneudvalg: Majken, Pernille, Tina og Carina, ikke på valg.

 Billagskontrollør:

Pernille, ikke på valg. Annette Rasmussen, valgt til at være med da det ellers vil være to fra bestyrelsen.

9.       Aktivitetsforslag for det kommende år.

Forslag om lædertøj syning starter tidligere på året.

Temaaftener, stævner ect for det næste år fortæller Majken omkring. Det vil altid komme op på Facebook.

10.   Eventuelt, herunder Årets Brommer og Årets hjælper.

Årets hjælper i Bromme Køreforening – Vores årets hjælper er altid frisk på at hjælpe ved vores arrangementer.

Hende og manden ligger gerne ”hus” til vores fastelavns arrangementer.

Hun deltager gerne i vores arrangementer, dog altid ridende.

Hun er vores nye madmor, hun er faktisk specialist i frikadelle / ribben sandwich.

Hun er nok en af de få medlemmer vi har, der aldrig har haft en kørehest.

Årets hjælper er Annette Rasmussen.

 Årets Brommer –

Er vokset op med heste og kørsel med hestevogn

Er set køre med såvel lille III’er pony som stor hest

Hjælper ofte til ved ALLE foreningens arrangementer

- er klar med stopuret, når der skal tages tid på kegle- eller maratonkørsel

- er skriver for dommer

- står gerne på post ved orienteringsturene

- starter bilen når noget skal bringes ud eller samles ind på stævnepladsen, også med trailer

- hjælper med at varme suppen, vende pølserne, hælde kaffen på kander osv.

- sørger for gaver og sidegevinster til julebanko

Er født ind i Bromme Køreforening og har været medlem hele sit liv

Vinder af top cup finalen i 2017 og 2019 med ponyen Lucy

Er fast ”inventar” på Roskilde Dyrskue og har sammen med ponyen Lucy kørt ræs mod en af de største belgiere på Gørlev markedet

”Mor tror du jeg kan, hvad nu hvis det går galt?… Intet vovet, intet vundet og går det ikke godt, kalder vi det erfaring…”

Hun binder de smukkeste buketter og blomsterdekorationer

 Årets Brommer er… selvfølgelig… Charlotte ”Møjser” Østergaard Olsen

  Jørgen – Heldig deltager ved Sorø sportsråd, fortæller omkring kommende generalforsamling. Er det fortsat et ønske at vi ønsker et sted der er vores? Fortæller både KEFK og SOK har det, hvor man har både klubhus og bane. Malene spørger hvad er behovet for det, nu hvor DKS har fået flotte baner, vi gerne må benytte. Majken fortæller at DKS står med åbne arme og vi meget gerne må benytte deres baner. Vores medlemmer er søde til at sige ja til at vi må være hos dem. Hvem skal stå for vores evt. egne baner og klubhus. Vores medlemmer er mere hyggemedlemmer og gerne vil hyggeangrementer. Ellers er det muligt at låne og lave noget med KEFK.

Flemming fortæller at DKS meget gerne vil have vi kommer derop, det eneste der skal gøres, er at DKS og BKR står på, som at de er med i angrementer. Det har noget at gøre med at der er nogle tvister omkring penge bagom.

Keld siger så har vi vel ikke behov for det, når vi har sådanne faciliteter som DKS.

Flemming fortæller det koster at holde sådan et sted.

Malene spørger om der er en grænse omkring medlemskabet, det er 25 medlemmer fortæller Majken.

Webmaster – Ønsker at man sender noget til ham hvis man har noget relevant. Samt ønske omkring bestyrelsen sender deres ting elektronisk således det kan lægges på hjemmesiden.

 Majken spørger er der nogle som sidder inde med en god ide til aktivitet. Desværre ingen gode ideer.

Majken fortæller omkring maratontræningen på Lykkebjerggård.

 

Temaaften 7. Februar: 

Heste, kvæg og biodiversitet – fup eller fakta/ referent Lone Wunsch

 Biologerne er uenige

Når man hører i pressen, at det står skidt til med den danske natur, så glemmer man at gøre opmærksom på, at en gruppe biologer er uenige i den rådgivning, som vores politikere og pressen får. En gruppe biologer hævder, at naturen kun kan ”reddes” via nationalparkerne, imens en anden gruppe biologer savner dokumentation for dette. Der findes ikke dokumentation for, at lysåbne arealer ligefrem ”redder” naturen. Praktikerne (biologer, forstfolk, naturplejere) synes at kunne se, at lysåbne områder kan være til gavn for nogle typer natur, imens andre typer natur vil forsvinde i de lysåbne områder. Nationalparkerne vil blive en meget ensidig naturtype med tiden, fordi de arrangeres efter samme metode. Foredragsholderen Klaus havde ladet sig inspirere af bulldozeren i Allindelille Fredskov og gik tilbage til sidste istid og fortalte om naturtyperne efter den sidste istid i Danmark.

   

Nord for Ringsted ligger Allindelille Fredskov, som ejes af Danmarks Naturfond. Her har man besluttet at genskabe en næringsfattig bund. Man har skrabet det muldlag væk, som er opstået gennem hundreder af år. Man håber så at få en vegetation af næringsfattige urter.

 Hvad laver Bison på Bornholm?

I forbindelse med etablering af naturnationalparker nævnes begrebet ”Rewilding”. Det betyder, man vil genskabe en natur, som har været her på et tidspunkt. Det gælder egentlig bare om at vælge hvilken tidsperiode, man ønsker. Derfor er en gruppe biologer i gang med at kortlægge, hvilke dyr og planter, der befandt sig i Danmark og hvornår. Et studie af fossiler og pollen i jordlagene tyder på, at der efter sidste istid ankom bison, elge og vildheste til Danmark. De vandrede ind sydfra. På det tidspunkt var Danmark landfast med Sydeuropa og England samt Sverige. Bornholm var ikke landfast med resten af Danmark og har ikke været tilgængelig for dyrene på noget tidspunkt. Derfor kan man stille spørgsmål om rewilding med bison på Bornholm.

 Hvem skabte egentlig de lysåbne arealer?

I en senere periode ankom menneskene. Menneskene medbragte stenøkser, som de brugte til at skaffe træ til de primitive huse, træbåde og til madlavning. Senere fældede de træerne for på den måde at skaffe lysåbne områder til deres husdyr og marker med afgrøder. Når området blev udpint, flyttede menneskene til et nyt område med deres husdyr.

I slutningen af 1700-tallet var der efterhånden så mange mennesker med husdyr, at mange skove var forvandlet til overdrevsarealer, og skovarealet i Danmark var tæt på at blive totalt udryddet. Træ har alle dage været en vigtig resurse. Derfor kom Skovforordningen i 1805, hvor bønderne fik besked på at fjerne deres dyr fra skoven, hvor de ellers plejede at græsse i sommerhalvåret. (Bemærk lige at dyrene blev taget hjem og fodret om vinteren). I dag har vi 14-15% skov i

Temaaften 7. marts:

Vintersygdomme hos heste

Den 7. marts havde vi tema aften omkring vintersygdomme hos heste. Dyrlæge Martin Vedel fra Vestermose dyreklinik gennemgik de sygdomme vores heste kan få om vinteren.

Kolik
Årsagen til kolik om vinteren skyldes tit at hesten drikker for lidt, når det er koldt, og derved får forstoppelse. Det kan også skyldes manglende stråfoder på folden, eller hesten spiser de nye græsspirer, og derved får jord og sand i maven.
Man kan forebygge kolik ved at tilbyde hesten lunkent vand, tilsætte æblejuice i vandet og sørge for masser af stråfoder fordelt over hele døgnet, meget gerne i en slowfeeder, så hesten er længere tid om at spise. Der findes også forskelligt fodertilskud.

Haltheder
En mudret fold, knoldet eller stenet kan nemt give forvridninger, muskelskader eller muk. Den kan også blive halt af overbelastning, hvis den står stille på folden i flere dage, og så kommer ud i hård træning en enkelt dag. Hesten skal helst bevæge sig mindst en time om dagen. Smerte ved forvridninger kan give let forhøjet temp. Men hvis den har over 39 i temperatur er der betændelse, og så skal man tilkalde dyrlægen, så den kan få antibiotika. Zinksalve og kartoffelmel er både billigt og godt mod muk.

Forfangenhed
Uvant arbejde eller hård træning i for lang tid, når hesten ikke er i form, kan give hesten en traumatisk oplevelse som kan føre til akut forfangenhed. Det kan også skyldes sukkerholdigt wraphø. Selvom analysen er lav på sukker, kan wrappen ved lave temperaturer om vinteren, frigive sukker som kan føre til forfangenhed. Hvis hesten er ømtået skal den gå på blød bund. Gerne grus i stedet for jord, så den kan få tåen ned i gruset, det giver et hurtigere overrul.

Diarre
Årsagen til diarre om vinteren er tit sandforstoppelse eller for hurtigt foderskift. Tit er det wrappen, som er alt for kraftig. Det er vigtigt at strække et foderskifte over lang tid. Hvis hesten spiser sand/jord er det en god ide at give den en kur med loppefrøskaller. Der findes flere probiotiske håndkøbsmidler og fodertilskud.

Hudproblemer
Fugtigt vejr, mudder, sne og regn kan give hudproblemer som muk, regneksem og hotspots. Det er vigtigt at have en god hygiejne i boksen og holde hesten ren, så man undgår bakterielle infektioner. Det er en god ide at tørre hestens ben, evt. med tørregamasher. Mange er glade for shireolie, zinksalve og kartoffelmel. Desuden er tilskud af E-vitamin/selen godt ved hudproblemer.

Stofskiftesygdomme
Cushings (fælder dårligt) og EMS (sukkersyge) skyldes næsten altid fedme, forkert fodring eller alder. Hvis hesten bliver gammel nok, vil den på et tidspunkt få cushings i større eller mindre grad. Man kan forebygge ved at bruge frøgræs af god kvalitet frem for wrap. Især de nøjsomme racer bliver nemt for fede, hvis de fodres med næringsrigt foder.

Tak til Martin Vedel for et spændende og lærerigt foredrag omkring vintersygdomme.

 

Temaaften 4. april

Spændende temaaften om kørsel med trailer

referent Klaus Wunsch

 Lone bød velkommen til Anne og Jens Faurskov. Anne og Jens, der selv kører med hest og vogn, er begge kørelærere. Anne underviser i alle køretøjer, lige fra personbil til lastbiler med anhænger eller sættevogn. Anne er ansat i en selvejende institution. I privat køreskole underviser hun i trailerkort. Jens er ansat i en privat virksomhed.

 Det var meningen, at Anne skulle fortælle om trailerregler og kørekorttyper indtil midtvejspausen, og at Jens skulle fortælle om kompetenceprincipper, herunder transportforordningen efter pausen. Det kom ikke til at gå efter planen, da Annes del af foredraget var så omfattende, at det undervejs blev besluttet, at Anne med støtte fra Jens brugte hele aftenen, og at der så afholdes et foredrag i næste sæson med titlen ”trailerkørsel del II”, hvor Jens fortæller om kompetenceprincipper.

 Anne begyndte med at forklare om totalvægt, anhængervægt, kugletryk med mere. Anne viste billeder af forskellige trailertyper: almindelige trailere og ”sættevogne”.

 Når man skal finde ud af, hvad man må køre med, skal man se på sit kørekorts udstedelsesdato. Man kan inddele kørekortet i 3 grupper efter udstedelsesdato.

 

Anne og Jens viste dette skema på lærredet

 Hvis man har en bil med totalvægt 2.000 kg og en trailer med totalvægt 3.000 kg, hvor trailerens egenvægt er 500 kg, så man gerne køre med traileren på et almindeligt B-kørekort udstedt før 1/5 2009, såfremt man ikke læsser mere end 1.000 kg på traileren. Hvis man har et B kørekort udstedt efter 1/5 2009, så må man IKKE køre med et sådant vogntog.

 Trailerkort B-E: Man må køre med max. 3500 kg bil + 3500 kg trailer = max 7.000 kg.

 Der er også et kørekort, der hedder B+ (3. kategori). Det giver ret til at køre med max 4.250 kg. Kravene er de samme som til trailerkort. For de fleste kan det ikke betale sig at erhverve et B+ kørekort sammenlignet med et almindeligt trailerkort (B+E). Spørg din kørelærer, hvis du er i tvivl.

 Hvis man prøver at tage et trailerkort, men dumper, så mister man ikke eksisterende kørekompetencer (man mister ikke noget på sit eksisterende kørekort).

 Anne forklarede, at man hurtigt overskrider vægten i en 2 hestes trailer mht. tilladt trækvægt. Og husk: uvidenhed fritager ikke for straf.

 Kugletrykket er vigtigt. Det kan måles med en badevægt. For højt kugletryk kan medføre, at man mister bremseevne og styreevne, for lavt kugletryk medfører tab af bremseevne og trækkraft. 

Man kan tage kørekort på AMU-kursus ”som uddannelse”. Det kræver dog, at man ikke er for højt uddannet, da AMU kursets formål er at øge erhvervskompetencen.

 Herefter kom der spørgsmål fra salen om lastvogn og bus og hængerkort. Se nøje efter gyldighedsregler. Buskørsel privat/ikke-erhverv/erhverv. Reglerne er meget indviklede.

 Trailer: skal den synes hvert 5. år? Kun hvis der køres erhvervsmæssigt (=med økonomisk vinding). Ellers er svaret ’nej’.

 Tempo 100 trailere skal synes hvert 2. år. For tempo 100 trailere er der også skærpede krav til tilkoblingsanordningen og til dæktype. Dækkene må maksimalt være 6 år gamle (fra produktionstidspunktet).

 Løse genstande i traileren: Det er ikke færdselsloven, der siger noget om løse genstande i traileren. Det er dyreværnsloven. Man hører mange myter, men Anne havde ikke fundet en eneste sag om løse genstande.

 Spørgsmål om antal heste i en 2-hestes trailer (3 shetlændere?). Anne sagde, at man skulle se på trailerens typegodkendelse for at finde svaret. Man må godt have cyklen i den ene side i en 2 hestes trailer (fastgjort, selvfølgelig).

 Regler vedrørende transport af heste. Der var mange spørgsmål fra salen. Flere myter blev gennemhullet. Kursus/bevilling giver ikke efterfølgende forpligtelser. Hvis man har transportcertifikat, må man stadig køre med venindens hest efter de almindelige regler, når man skal på skovtur, selvom veninden ikke er i bilen. Man skal selvfølgelig have hestepasset med.

 Anne sagde flere gange ”uvidenhed fritager ikke for straf”. 

Jens fortalte, at man skal passe på, hvad man siger til politiet, hvis man bliver stoppet. Der var et FEI-stævne på Dortheaslyst, som en deltager var på vej til, men han havde ikke transport­certifikat. Da han blev stoppet, sagde han, at han ikke var på vej til FEI-stævnet, hvorefter betjenten ville have bekræftet hans navn, som stod på kørekortet. Betjenten havde gjort sit hjemmearbejde grundigt og tog FEI deltagerlisten frem, hvor man kunne se, at han var tilmeldt FEI-stævnet. Morale: vær varsom med søforklaringer.

 Alle deltagerne ser frem til ”Trailerkørsel del II” til vinter 2023, hvor Jens vil fortælle om dyretransport-forordningen.

 

Påskestævnet resultatet

  Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5  Opgave 6 Opgave 7   Samlet points Placering
  keglebanen huskebakken bænk i skoven ved søen vasketøj boldkast ægkørsel udsatte ting    
    max12 ting        max 5 kast   max 6 ting    
Matilde due 28 8 0 6 10 2 10 6 70 1
Charlotte Østergård Olsen 28 8 1 6 10 0 10 5 68 2
Henrik Juhl 25 7 1 5 10 4 10 6 68 2
Charlotte Hersdorf 28 10 1 5 10 0 10 4 68 2
Kirsa  Sørensen 28 8 1 5 10 0 10 6 68 2
Cecilie Nelly 28 6 1 6 10 0 10 6 67 3
Erling Larsson 26 9 0 6 10 0 10 5 66 4
Michael Johansen 28 9 1 5 8 0 10 5 66 4
Charlotte Østergård Olsen 25 11 0 6 8 1 10 5 66 4
Sten Larsen 28 5 0 5 10 0 10 6 64 5
Clara Løkkegaard 28 7 1 4 10 0 10 4 64 5
Katja Lamborg 25 8 1 6 10 0 10 4 64 5
Sille Hansen 25 9 0 4 10 0 10 5 63 6
Lena Vabø 28 7 0 5 10 0 10 3 63 6
Nanna Stubager 25 7 0 6 8 1 10 5 62 7
Hanne Månsson 28 3 0 6 10 0 10 4 61 8
Julia Conradi 28 6 0 4 8 1 10 4 61 8
Line Maria Oleson 25 6 1 5 10 3 10 0 60 9
Bjarne Nielsen 28 0 0 5 10 0 10 4 57 10
Kjeld Anholm 16 11 0 5 8 0 10 6 56 11
Pia Sebech 22 7 0 4 10 1 10 0 54 12

 

Svar på opgaverne

Opgave 3: Bænk i skoven
Hvad er gennemsnit højden på kuskene i dag påskelørdag?
170 cm.

Hvad er gennemsnit groom højden i dag påskelørdag?
173 cm.

Hvad er gennemsnit alderen på ponyer og hestene i dag pøskelørdag?
13 år.

Hvor meget materiale blev der kørt væk fra denne grusgrav sidste år?
850.000 tons.

Hvor mange hektar åben grusgrav er der pt.?
34 hektar.

Opgave 4: Ved Bromme Lillersø

Hvilken type skaldyr findes i søerne og sælges til restauranter i København?
Flodkrebs ( Ferskvandskrebs).

Hvor mange typer svaler har vi i Danmark?
3 slags, landsvale, bysvale of digesvale.

Findes der flodkrebs ( ferskvandskrebs) i disse søer?
Ja.

Hvilken svale har vi i grusgraven?
Digesvalen.

Hvor stort er vingefanget på en havørn? 1,3 - 1,5 m eller 1,5 - 1,9 m eller 1.9 - 2,4 m.
1,9 - 2-4 m

Er digesvalen fredet?
Ja.

Er der havørne i grusgraven?
Ja.

Ting der var placeret på ruten:

1 skildpadde

1 julekugle

1 abe

1 roset

1 abe

1 dinosaurer / krokodille

 

Dressur- og Topcup resultater

DressurCup 2022 BKF 4. afd.
  Anna Faurschou    
Navn + - % Placering Cup point
Enspænder let          
Charlotte Hersdorf 93,00 67,00 58,13 1 10
Josefine Frost 92,00 68,00 57,50 2 8
Sebastian Simonsen 91,50 68,50 57,19 3 6
Lene Skov 91,00 69,00 56,88 4 4
Jeanne Thamsen  89,50 70,50 55,94 5 2
Jackie Schreiber 80,50 79,50 50,31 6 1
Cecillie Kølleskov Hansen 74,50 85,50 46,56 7 1
Annetter Neble Belling  68,00 92,00 42,50 8 1
Enspænder middelsvær          
Ida Simoni 112,00 54,59 65,88 1 10
Anne Carina Hansen 148 107,50 58,82 63,24 2 8
Anne Carina Hansen 32 106,50 59,76 62,65 3 6
Kirsten Hansen 118,00 65,60 59,00 4 4
Bjarne Nielsen 96,50 69,18 56,76 5 2
Julia Conradi 89,50 75,76 52,56 6 1
Enspænder svær          
Ane Wieder 147,50 47,62 70,24 1 10
Bjarne Wiesler 285 117,00 49,88 68,82 2 8
Henriette Bendorff 123,50 56,00 65,00 3 6
Helle Kornerup 107,50 58,82 63,24 4 4
Pernille Sandø 264 105,00 61,18 61,76 5 2
Pernille Sandø 249 95,50 70,12 56,18 6 1
Tospand Svær          
Ole Buch 144,50 49,90 68,81 1 10
Kurt Klindt 131,00 60,19 62,38 2 8

 

TopCup Øst 2022                          4. afdeling                               BKF                                Bromme Køreforening
    1. Gennemkørsel 2. Gennemkørsel Samlet resultat
Id. Nr. Kusk Tid Straf på tid Øvrige straf Tid Straf på tid Øvrige straf Tid Straf Plads Cup point
Klasse Enspænder let                    
301 Lene Skov 140,37 1,0 0 138,48 0,0 0 278,9 1,0 1 10
223 Jeanne Thamsen  152,15 7,0 3 145,,66 3,5 3 297,8 16,5 2 8
248 Jackie Schreiber 156,80 9,0 3 147,43 4,5 6 304,2 22,5 3 6
284 Josefine Frost 161,50 11,5 6 152,13 7,0 3 313,6 27,5 4 4
283 Mette Jensen 164,70 13,0 3 157,76 9,5 3 322,5 28,5 5 2
61 Charlotte Hersdorf 141,96 1,5 9 141,81 1,5 18 283,8 30,0 6 1
206 Annetter Neble Belling  167,67 14,5 6 157,91 9,5 9 325,6 39,0 7 1
Klasse Enspænder Middelsvær                    
247 Bjarne Nielsen 123,06 0,0 3 114,00 0,0 6 237,1 9,0 1 10
249 Pernille Sandø 124,86 0,0 3 119,77 0,0 6 244,6 9,0 2 8
264 Pernille Sandø 122,75 0,0 0 126,81 0,0 9 249,6 9,0 3 6
283 Cecillie Kølleskov Hansen 142,24 6,0 8 139,08 4,5 8 281,3 26,5 4 4
304 Ida Simoni 159,16 14,5 18 167,71 18,5 15 326,9 66,0 5 2
Klasse Enspænder svær                    
37 Lars Nielsen 116,10 0,0 0 113,77 0,0 3 229,9 3,0 1 10
148 Anne Carina Hansen 109,09 0,0 6 106,33 0,0 0 215,4 6,0 2 8
281 Henriette Bendorff 125,30 3,0 0 124,68 2,5 3 250 8,5 3 6
32 Anne Carina Hansen 126,01 3,5 6 115,42 0,0 0 241,4 9,5 4 4
4 Ane Wieder 134,17 7,5 3 128,50 4,5 6 262,7 21,0 5 2
92 Kirsten Hansen 145,07 13,0 3 136,72 8,5 6 281,8 30,5 6 1
21 Helle Kornerup 144,54 12,5 9 147,31 14,0 0 291,9 35,5 7 1
285 Bjarne Wiesler 131,07 6,0 9 146,84 13,5 12 277,9 40,5 8 1
369 Julia Conradi 160,29 20,5 9 144,53 12,5 9 304,8 51,0 9 1
Klasse Tospand let                    
265 Jette Kjærum 185,93 17,0 3 166,85 7,5 12 352,8 39,5 1 10
Klasse Tospand Svær                    
25 Kurt Klindt 145,96 1,0 3 141,99 0,0 3 288 7,0 1 10
1 Ole Buch 140,13 0,0 0 149,63 3,0 6 289,8 ELI    

 

 Peter Grå 80 år 

I dag den 5. Maj kan vores bestyrelsesmedlem Peter Grå fejre sin 80 års fødselsdag.
Peter er vel at betegne som fast inventar i Bromme Køreforening. Han har været med fra begyndelsen, han er fast hjælper til nærmest alle arrangementer og han er utrættelig i sin hjælpsomhed.
Han smiler altid og han tager altid godt imod nye medlemmer. Man får altid en munter bemærkning
med på vejen, men glimtet i øjet er ikke til at tage fejl af.
Vi møder Peter alle vegne. Han slæber gladeligt øl og vand til tørstige sjæle, om det er til lædersyning, temaaftner, pløjestævne eller skovture, det er lige meget, Peter er altid på pletten. Som hjælper til vores stævner er Peter altid til stede.
Selv i en fremskreden alder er Peter stadig fast groom for Katja Lamborg, og ingen får lov til t fjerne Peter fra den plads. Det er virkelig imponerende.
Vi i bestyrelsen glæder os over, at Peter stadig har lyst til at bidrage til foreningens beståen. Vi håber du er med os mange år endnu. Og vi vil gerne takke for de ufattelig mange timer du har
bidraget med frivilligt arbejde i foreningen.

HIP HIP HURRA

H J E R T E L I G T I L L Y K K E

Pbv Annette Engberg Nielsen

  

 

Æresmedlem Jørgen Lamborg

Hjertelig tillykke siger vi i dag til vores Æresmedlem Jørgen Lamborg, som fylder 80 år.
Dagen bruges på Forbundsmesterskaberne i Kørsel på Holtegård i Nordjylland, hvor Jørgen er groom for hans viv Lena.
Jørgenhar været aktiv i Bromme Køreforening i rigtig mange år. Bl.a. som Formand og som Webmaster.
Til foreningens 25 års Jubilæum lavede Jørgen en super flot bog, som fortalte om foreningens historie.
Vi håber du får en fatastik dag med maratonkørsel sammen med Lena og jeres skønne Welsh MountainPonyer

Pbv
Annette
Engberg Nielsen

 

Halloweentur

  Vejret var helt klart på vores hold i dag.hvor vi afholdte Halloween-kørsel  🌞 🍁 🍂

Skoven viste sig fra sin smukkeste efterårs-side. og vi var omgivet af dejlige mennesker og heste. og mange have virkelig taget det seriøst; det der med udklædningen       💪 💪 💪

Land og Fritid i Bromme havde været søde at sponsorerer tre præmier, og disse gik til Team Jensen, Jasmina og Jeanette for bedste udklædning -stort tilykke. 🇩🇰

Vi fra Bromme takker for opbakningen til denne tur, og glæder os allerede tinæste år. 😂

 

Aveve maratoncup

 

Arkiv:
2020 2021    
2016 2017 2018 2019
2012 2013 2014 2015
2008 2009 2010 2011
2004 2005 2006 2007
2000 2001 2002 2003